#F5F5F5

FOTOGRAFIE

BMP versus PNG

BMP en PNG zijn beide grote bestanden voor afbeeldingen van hoge kwaliteit. BMP-bestanden zijn onbewerkt en ongecomprimeerd. PNG-bestanden kun je comprimeren, zodat ze kleiner en handiger in gebruik zijn. Ontdek de belangrijkste verschillen tussen het BMP- en het PNG-bestandstype.

Ontdek Creative Cloud

BMP vs PNG marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Wat is een PNG-bestand?

PNG staat voor Portable Network Graphics. PNG-bestanden, oorspronkelijk ontworpen voor hoogwaardige afbeeldingen op internet, zijn groot, veelzijdig en worden 'lossless' gecomprimeerd. Dat betekent dat je zonder kwaliteitsverlies het formaat kunt wijzigen. Andere bestandstypen zijn wellicht bekender, maar PNG is voor grafisch ontwerpers een favoriet bestandstype.

Meer informatie over PNG-bestanden

Wat is een BMP-bestand?

BMP staat voor bitmap – een bestandstype waarmee je afbeeldingen, ongeacht apparaat, nauwkeurig kunt weergeven. De hoge beeldkwaliteit en een grote hoeveelheid details blijven behouden en elke pixel wordt als aparte entiteit behandeld. Hierdoor zijn BMP-bestanden meestal tamelijk groot, maar ook eenvoudig te bewerken.

Meer informatie over BMP-bestanden

Wat is het verschil tussen een BMP- en een PNG-bestand?

BMP- en PNG-bestanden hebben veel van elkaar weg. Het zijn allebei rasterbestandstypen, die in hetzelfde jaar zijn ontwikkeld en uitgebracht. Het belangrijkste verschil zit in de compressie.

BMP-bestanden worden niet gecomprimeerd en zijn 'lossless'. Het zijn grote bestanden waarin zoveel mogelijk details behouden zijn gebleven. PNG-bestanden worden wel gecomprimeerd, maar zijn ook 'lossless'. Als je PNG's verkleint of vergroot, verlies je geen informatie. Door de compressiemogelijkheden en kleine bestanden zijn PNG's gebruiksvriendelijker.

Ontdek een aantal andere verschillen tussen BMP- en PNG-bestanden.

Een meer waarheidsgetrouwe afbeelding.

BMP-bestanden worden soms 'waarheidsgetrouwe afbeeldingen' genoemd omdat ze elke afzonderlijke pixel in het bestand weergeven. Ze worden niet automatisch gecomprimeerd. Hierdoor zijn ze groot. Een verzameling BMP-bestanden neemt al snel veel geheugenruimte in beslag.

PNG-bestanden geven afbeeldingen van hoge kwaliteit weer, maar anders dan bij BMP's is er sprake van compressie. Ze zijn perfect voor eenvoudige afbeeldingen, zoals pictogrammen, logo's, lijntekeningen, stripboeken en ingesloten graphics.

Bestandsgrootte.

Bij identieke afbeeldingen of content is een BMP-bestand altijd groter dan een PNG-bestand. Beide behouden zoveel mogelijk details en informatie, maar PNG-bestanden worden automatisch gecomprimeerd – en kunnen opnieuw worden gecomprimeerd om het bestand nog kleiner te maken. Vanwege de manier waarop BMP-bestanden omgaan met afzonderlijke pixels, is de maximale bestandsgrootte 4 GB.

Gebruiksscenario's

In BMP's sla je afbeeldingen van hoge kwaliteit met de maximale hoeveelheid details op. Dit maakte hen in de beginjaren ideaal voor bewerking. Latere bestandstypen bieden inmiddels meer bewerkingsmogelijkheden, dus tegenwoordig worden BMP-bestanden vooral voor opslag gebruikt.

Het oorspronkelijke doel van PNG-bestanden was weergave op het web. PNG is een belangrijk onderdeel van veel websites en is zeer geschikt voor kleine illustraties, schetsen, tekeningen, logo's en pictogrammen. Grafisch ontwerpers gebruiken PNG vaak voor op zichzelf staande afbeeldingen.

Je kunt in PNG's heel eenvoudig transparantie gebruiken als er één onderwerp is met gedefinieerde randen en een groot blok ruimte eromheen, zoals bij een logo of pictogram. Hierdoor kunnen grafisch ontwerpers ze mét lagen en als lagen gebruiken bij de weergave van achtergronden.

Compressie.

Zowel BMP- als PNG-bestanden zijn 'lossless'. Dat wil zeggen dat je van beide de volledige, oorspronkelijke kwaliteit kunt herstellen na compressie.

BMP's gebruiken een eenvoudig algoritme om afbeeldingen efficiënt te comprimeren tot kleinere bestanden. PNG-bestanden zijn snel te comprimeren tot kleine bestanden. Bovendien kun je ze meerdere keren comprimeren.

Kwaliteit.

De kwaliteit van BMP-bestanden is iets hoger vanwege de manier waarop ze pixels en hun onbewerkte indeling verwerken. Het verschil in kwaliteit tussen BMP- en PNG-bestanden is echter niet groot.

Drukwerk.

BMP's en PNG's zijn beide niet erg geschikt voor drukwerk, omdat ze beperkt zijn als het gaat om fysiek papier en inkt. Ze worstelen met name met de CMYK-kleurenschaal (cyaan, magenta, geel, zwart).

Veelgestelde vragen over BMP versus PNG.

In welke programma's open je een BMP-bestand?

BMP-bestanden zijn compatibel met een groot aantal besturingssystemen en ontwerpprogramma's, waaronder Adobe Photoshop en Adobe Illustrator.

Zijn BMP-bestanden groter dan PNG's?

Bij een identieke afbeelding zijn BMP-bestanden iets groter. Maar een BMP kan in het algemeen niet groter zijn dan 4 GB. PNG kent op dit gebied geen beperkingen. Een PNG kan makkelijk meer dan 140 GB zijn.

Is er een verschil in de behandeling van kleur tussen BMP en PNG?

Beide doen dit ongeveer op dezelfde manier. Ze kunnen ongeveer 16,7 miljoen verschillende kleuren toewijzen aan pixels. BMP-bestanden zijn efficiënter bij kleinere, beperktere paletten. Beide afbeeldingstypen zijn prima voor zwart-wit.

Welke is handiger: BMP of PNG?

Tegenwoordig worden BMP-bestanden minder gebruikt dan PNG-bestanden. BMP's zijn van hoge kwaliteit en eenvoudig te bewerken (met name in Microsoft-programma's), maar voor bewerking en opslag zijn andere typen afbeeldingsbestanden inmiddels populairder. Je kunt PNG-bestanden gebruiken voor afbeeldingen van hoge kwaliteit en voor kleine, eenvoudige ontwerpen. Ze zijn met name handig voor het weergeven van afbeeldingen op internet.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade