Vi er stolte over å kunne støtte mange verdifulle arrangementer, men siden vi mottar mange forespørsler, er det umulig for oss å støtte alle.

Vi sponser i hovedsak tre hovedområder:

 • kunst og kreativitet i utdanningen
 • programmer knyttet til digitale medier for ungdommer
 • arrangementer knyttet til bransjene våre

Skoler og ideelle organisasjoner som ønsker å bruke programvaren vår: Gå til siden vår for produktdonasjoner. Disse forespørslene blir håndtert av partneren vår, TechSoup, for ideelle organisasjoner over hele verden.

Vi kan ikke støtte arrangementer som faller utenfor fokusområdene våre, så vennligst ikke send inn sponsorforespørsler for følgende:

 • idrettsarrangementer
 • pengeinnsamlinger
 • programvaredonasjoner til bedriften din
 • programvaredonasjoner til lotterier
 • programvaredonasjoner til auksjoner
 • religiøse arrangementer
 • politiske arrangementer
 • diskriminerende virksomhet
 • bidrag til personlig utdanning/næringsvirksomhet

Hvis du mener at forespørselen din faller innenfor ett av de tre fokusområdene våre, kan du sende inn en forespørsel om sponsing.

Merk at Adobe ikke sponser arrangementer som er av religiøs, politisk eller pornografisk art, inkludert slike som holdes av organisasjoner som driver ulovlig diskriminerende virksomhet. Adobe forbeholder seg retten til å fortolke, implementere og administrere sponsorprogrammet sitt.