#F5F5F5

FOTO

BMP og PNG

Både BMP og PNG er store bildefiltyper av høy kvalitet. Mens BMP-filer er rå og ukomprimerte, kan du komprimere PNG-filer for å gjøre dem mindre og enklere å håndtere. Les videre for å finne ut mer om hovedforskjellene mellom BMP- og PNG-formatene.

Utforsk Creative Cloud

BMP vs PNG marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Hva er en PNG-fil?

PNG står for Portable Network Graphic. PNG-filer ble opprinnelig utviklet for å flytte bilder av høy kvalitet rundt om på Internett, og de er store, allsidige og drar fordel av tapsfri komprimering. Dette betyr at du kan endre størrelsen på dem uten å miste kvalitet. Andre filtyper kan være mer vanlige, men PNG-filer er et favorittverktøy hos grafiske designere.

Mer informasjon om PNG-filer

Hva er en BMP-fil?

BMP er en forkortelse for bitmap – en filtype som kan vise bilder på en nøyaktig måte og uavhengig av enheten der bildene vises. Dette filformatet opprettholder høy bildekvalitet og en stor mengde detaljer samtidig med at hver enkelt bildepiksel behandles som en egen enhet. Selv om dette betyr at BMP-filer vanligvis er ganske store, gjør det dem også enkle å redigere.

Mer informasjon om BMP-filer

Hva er forskjellen mellom BMP- og PNG-filer?

BMP- og PNG-filer har mye til felles. Begge er rasterfiltyper som ble utviklet og lansert samme år. Den største forskjellen ligger i komprimeringen.

BMP-filer er ukomprimerte og tapsfrie. De er store filer som beholder så mange detaljer som mulig. PNG-filer er derimot komprimerte og tapsfrie. Når du reduserer eller utvider PNG-filer, mister du ingen informasjon. Den mindre filstørrelsen og muligheten for komprimering kan gjøre PNG-filer enklere å bruke.

Utforsk noen av de andre forskjellene mellom BMP- og PNG-filer.

Et sannere bilde.

BMP-filer blir noen ganger kalt "sanne bilder" fordi de gjengir hver enkelt piksel i filen. De komprimeres ikke automatisk. Dette gjør at de er store – en samling av BMP-filer tar raskt opp mye minne og plass.

PNG-filer viser bilder av høy kvalitet, men i motsetning til BMP-filer bruker de komprimering. De fungerer godt for enkle grafikkelementer, blant annet ikoner, logoer, strektegninger, tegneserier og innebygd grafikk.

Filstørrelse.

Forutsatt at bildet eller innholdet er likt, er BMP-filer større enn PNG-filer. Begge beholder så mye detaljer og informasjon som mulig, men PNG-filer komprimeres automatisk – og kan komprimeres igjen for å gjøre filen enda mindre. På grunn av måten de håndterer enkeltpiksler på, har BMP-filene dimensjonale begrensninger, med en maksimumsstørrelse på 4 GB.

Vanlige bruksområder.

BMP-filer lagrer bilder av høy kvalitet med maksimal mengde detaljer. Da de først ble lansert, gjorde dette dem ideelle for redigering. Nyere filtyper har overgått BMP for redigeringsformål, så i dag bruker de fleste BMP-filer for lagring.

Det opprinnelige formålet med PNG-filer var å flytte bilder rundt på nettet. Filtypen er et fast innslag på mange webområder og egner seg godt for små illustrasjoner, skisser, tegninger, logoer og ikoner. Grafiske designere bruker ofte PNG-filer for frittstående grafikk.

Det er spesielt enkelt å bruke gjennomsiktighet i PNG-filer når det er et enkelt motiv med definerte kanter og en stor blokk med plass rundt, for eksempel en logo eller et ikon. Dette gjør at grafiske designere kan bruke dem, både med lag og som lag, når de gjengir bakgrunner.

Komprimering.

Både BMP- og PNG-filer er filformater uten datatap. Dette betyr at du etter komprimering kan gjenopprette hver filtype til full originalkvalitet.

BMP-filer bruker en enkel algoritme for å komprimere bilder effektivt til små størrelser. PNG-filer komprimeres raskt til små filstørrelser – og i tillegg kan du komprimere dem flere ganger.

Kvalitet.

BMP-filer har litt høyere kvalitet på grunn av måten de håndterer piksler på og råformatet deres. Det er imidlertid ikke stor forskjell i kvaliteten mellom BMP- og PNG-filer.

Utskrift.

Verken BMP- eller PNG-filer er gode valg for utskrift fordi begge har begrensninger med fysisk papir og blekk. De sliter spesielt med CMYK-fargeskalaen.

BMP- og PNG-filer: vanlige spørsmål.

Hvilke programmer kan jeg åpne BMP-filer i?

BMP-filer er kompatible med et bredt spekter av operativsystemer og designprogrammer, blant annet Adobe Photoshop og Adobe Illustrator.

Er BMP-filer større enn PNG-filer?

Hvis begge filene inneholder et identisk bilde, er BMP-filen litt større. På grunn av de faste dimensjonene vil imidlertid BMP-filer vanligvis ikke overstige 4 GB i størrelse. Det er ingen størrelsesbegrensning for PNG-filer – de kan lett være 140 GB eller større.

Er det forskjell på hvordan BMP- og PNG-filer behandler farger?

Begge er omtrent like. De kan tilordne omtrent 16 777 216 ulike farger til piksler. Samtidig er BMP-filer mer effektive siden de har mindre og mer begrensede paletter. Begge bildetypene fungerer godt i svart-hvitt.

Hva er mest nyttig av BMP- og PNG-filer?

BMP-filer blir stadig mindre vanlig enn PNG-filer. Mens BMP-filer er av høy kvalitet og enkle å redigere (spesielt med Microsoft-programmer), har andre bildefiltyper blitt mer populære for redigering og lagring. Du kan bruke PNG-filer for bilder av høy kvalitet og små, enkle designarbeider. I tillegg er de spesielt nyttige for visning av bilder på Internett.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade