#F5F5F5

FOTO

HDRI-filer.

HDRI er et digitalt bildeformat. HDRI-filer opprettes ofte i bilderedigeringsprogrammer for å forbedre digitale fotografier som deretter kan konverteres til mindre filer for deling og opplasting. Utforsk fordeler og ulemper ved og bruken av HDRI-formatet – og hvordan du oppretter din egen HDRI-fil.

Utforsk Creative Cloud

HDRI marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Hva er en HDRI-fil?

HDRI er en forkortelse for High Dynamic Range Image. Digitalkameraer har bare et begrenset dynamisk område – det er grunnen til at enkelte områder av et bilde ser mørkere ut enn i virkeligheten. HDRI-filer gir bilderedigerere en mulighet til å gjøre hjørnene lysere og lage et bilde som ser mer naturlig ut.

HDRI-formatet er ofte assosiert med bilderedigeringsprogrammer som Adobe Photoshop. Det er en rasterbasert filtype – bygd opp av piksler – og har vanligvis en størrelse på 32 bits.

HDRI-filens historie.

Gregory Ward oppfant HDRI-filen for Radiance, lyssimuleringsprogrammet hans, i 1986. Mange av de filfunksjonene vi kjenner i dag, ble imidlertid først introdusert gjennom funksjonen Slå sammen til HDR i Photoshop i 2005.

Denne nye funksjonaliteten muliggjorde HDR-tonetilordning, som håndterte problemet med det begrensede dynamiske området til fotograferings- og visningsutstyr. Tonetilordning innebærer å slå sammen flere fotografier tatt med ulike eksponeringer.

Bilder som er større enn 8-bits, kalles enkelte ganger også HDRI – i motsetning til LDRI-filer (bilder med lavt dynamisk område) som JPEG-filer og PNG-filer, som er mindre enn 8-bits.

Slik bruker du en HDRI-fil.

HDRI-filer er unike i rasterfamilien av filtyper og har ett primært bruksområde:

Redigering av digitale bilder.

Filer som er lagret i HDRI-formatet, er digitale bilder som er redigert og optimalisert for lysstyrke, farger og kontrast. Flere digitale bilder som er tatt med ulik eksponering, slås deretter sammen for å lage et HDR-bilde. Dette får frem både dype skygger og klart høylys.

Utforsk flere rasterfiltyper

Fordeler og ulemper ved HDRI-filer.

Vurder fordelene og ulempene ved HDRI-filer før du bruker dette filformatet.

Fordeler ved HDRI-filer.

 • HDRI-filer kan hjelpe deg med å tilpasse og forbedre bildene dine for å få de beste resultatene.
 • Du kan åpne og vise dem i en rekke ulike bilderedigeringsprogrammer.
 • Du kan enkelt opprette HDRI-filer med Photoshop.

Ulemper med HDRI-filer.

 • 32-bits HDRI-filer er for store til at du kan bruke hele spekteret av Photoshops redigeringsfunksjoner og delingsalternativer. For å bruke Photoshop må du først lagre en kopi av originalen og deretter konvertere denne til et 16- eller 8-bits bilde.

Slik åpner du en HDRI-fil.

Du kan åpne HDRI-filer i mange ulike programmer, blant annet Photoshop. Hvis du vil gjøre dette i Photoshop, velger du Fil > Åpne og deretter ønsket bilde fra datamaskinen.

Slik oppretter og redigerer du en HDRI-fil.

Følg disse enkle trinnene for å opprette en HDRI-fil i Adobe Photoshop:

 1. Åpne Photoshop.
 2. Velg Fil > Automatiser > Slå sammen til HDR.
 3. Velg bilder fra datamaskinen.
 4. Velg Juster kildebilder om nødvendig. Du trenger kanskje ikke å gjøre dette hvis du har fotografert på en stabil base, for eksempel et stativ.
 5. Klikk på OK.
 6. Når forhåndsvisningsboksen vises, velger du bildene du vil fjerne. Bruk zoomefunksjonen for å se nøye på forhåndsvisningen. Du kan også endre bildeeksponeringen her.
 7. Velg OK for å opprette HDRI-filen.

HDRI-filer: vanlige spørsmål.

Hva er forskjellen mellom HDRI og HDR?
HDR betyr High Dynamic Range (høyt dynamisk område). En HDRI-fil er ganske enkelt et bilde med høyt dynamisk område. Så når du hører om HDRI og HDR i sammenheng med redigering av digitale bilder, viser dette ofte til det samme.

Hvordan konverterer jeg en HDRI-fil til JPEG-format?

Du kan konvertere HDRI-filer til JPEG-format ved å bruke et nettbasert filkonverteringsverktøy. Eventuelt kan du bruke Photoshop og lagre HDRI-filen som en JPEG-fil (eller velge Lagre for web, avhengig av hvilken versjon av programvaren du bruker).

Hvordan konverterer jeg et 32-bits bilde til et 8- eller 16-bits bilde?

En av ulempene ved HDRI-filen er at den er så stor. Dette gjør det litt vanskeligere å dele eller laste det opp på nettet. Du kan lagre det i en mindre størrelse ved å åpne bildet og velge Bilde > Modus > 16 biter/kanal eller 8 biter/kanal. Juster eksponeringen for å få de resultatene du ønsker, og velg deretter OK for å konvertere og lagre bildet.

Hvordan redigerer jeg en HDRI-fil?

Du kan redigere en HDRI-fil ved å åpne den i Photoshop og begynne å utføre redigeringene. Du kan også bruke pensel- og blyantverktøy for å forbedre bildet ytterligere.

Er HDRI-filer raster- eller vektorbaserte?

HDRI-filer er rasterbilder, noe som betyr at de er bygd opp av fargepiksler. De er vanligvis svært store, så de pikselerer ikke like lett som andre rasterfiler, for eksempel JPEG eller PNG.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade