Industridesign: hva det er, og hva industridesignere gjør.

Du har sannsynligvis en industridesigner å takke for alle favorittproduktene dine. Ta for eksempel Jonathan Ive, tidligere sjefsdesigner hos Apple, som stod bak utviklingen av noen av verdens mest populære elektronikkprodukter, blant annet iPhone og iPad. Eller James Dyson, som oppfant og gav navn til husholdningsapparatmerket som omfatter svært populære støvsugere, håndtørkere og vifter.

 

Industridesignere har ikke bare en finger med i spillet under utviklingen av elektroniske apparater som forbrukere verden over beundrer. Vi kan for eksempel nevne Charles og Ray Eames, som designet moderne, funksjonelle, flotte og enkle møbler – blant annet de velkjente lene- og spisestolene – som er like godt likt i dag som da ekteparet designet dem på midten av 1900-tallet. Walter Dorwin Teague, som lanserte det fortsatt aktive Teague-designbyrået i 1926, bidro til å finne opp ikoniske produkter som Polaroid-kameraet og Pringles-beholderen.

 

Så du skjønner poenget: Industridesignere spiller en stor rolle i utformingen av vår verden. Men hva omfatter industridesignfaget egentlig? Her kommer litt bakgrunnsinformasjon.

industrial_design_kettle

Hva er industridesign?

Industridesign er faget som består i å utvikle produserte produkter, enheter og tjenester med særskilt fokus på form og funksjon. Industridesignere undersøker vanligvis hvordan forbrukerne kan bruke et bestemt produkt, og samarbeider deretter med andre fagfolk – blant annet ingeniører og markedsførere (mer om dette nedenfor) – for å skape konseptene og designene for oppfinnelsene.

 

Industridesignere spesialiserer seg vanligvis på én produktkategori, for eksempel biler, møbler eller husholdningsapparater. De fokuserer på alt fra et produkts funksjonalitet og produserbarhet til om produktet oppfyller målgruppens behov og forventninger.

Historien om industridesignfaget.

Fremveksten av industridesign kan spores tilbake til midten av 1700-tallet under Storbritannias industrielle revolusjon. Den første bruken av begrepet "industridesign" er blitt tilskrevet en beskrivelse av hvordan tegnere utarbeidet mønstre for silkeproduksjon.

 

Industrialiseringen forårsaket en overgang til masseproduserte produkter for større forbrukergrupper. De første designskolene i USA begynte å dukke opp mellom slutten av 1800-tallet og midten av 1900-tallet. Men det var først på 1980-tallet at industridesignere ble anerkjent som en viktig yrkesgruppe innen lønnsomme næringer. Denne endringen i oppfatning ble i stor grad drevet av fremveksten av forbrukerelektronikk i tillegg til økt global konkurranse utløst av internasjonal handel.

 

Hva en industridesigner helt spesifikt gjør, har endret seg over tid. Tidligere pleide industridesignstudenter å få opplæring først og fremst innen kunst og design relatert til et produkts utseende og funksjon, mens dagens industridesignstudioer også håndterer de forretningsorienterte aspektene ved produktdesign og -utvikling, blant annet materialkostnader og merkevarebygging. I 2018 talte Bureau of Labor Statistics mer enn 43 000 ansatte industridesignere i USA, med de høyeste konsentrasjonene per innbygger i Michigan og California.

Hva gjør industridesignere?

Industridesign omfatter utviklingen av alle typer produserte produkter – alt fra biler, husholdningsapparater og medisinsk utstyr til elektronikk og leker. De fleste industridesignere har imidlertid bestemte fokusområder. Noen lager for eksempel datamaskiner eller smarttelefoner, mens andre utvikler konsepter for nye forbrukerprodukter, for eksempel sportsutstyr eller møbler.

 

Uavhengig av hvilke produkter de utvikler, så omfatter ansvarsområdet til en industridesigner vanligvis følgende:

 

  • gjennomføring av forbrukerundersøkelser for å forestille seg hvordan et produkt vil bli brukt
  • utforming av skisser eller utkast for en rekke ulike ideer
  • bruk av 3D-programvare til å utvikle 3D-gjengivelser av ulike designarbeider
  • undersøkelser for å fastslå om en design er praktisk, basert på produktsikkerhet, utseende og funksjon
  • arbeid med spesialister for å undersøke materialer, beregne produksjonskostnader og fastslå produksjonskrav
  • presentasjon av designarbeider og prototyper for kundegodkjenning ved hjelp av 3D-utskrift og AR
  • bruk av problemløsingsmetoder med sikte på å skape et kvalitetsprodukt som vil bli brukt hver dag av forbrukere i den virkelige verden

Industridesignyrket omfatter utviklingen av alle typer produserte produkter – alt fra biler, husholdningsapparater og medisinsk utstyr til elektronikk og leker. De fleste industridesignere har imidlertid bestemte fokusområder. Noen lager for eksempel datamaskiner eller smarttelefoner, mens andre utvikler konsepter for nye forbrukerprodukter, for eksempel sportsutstyr eller møbler.

 

Uavhengig av hvilke produkter de utvikler, så omfatter det generelle ansvarsområdet til en industridesigner vanligvis følgende:

 

– gjennomføring av forbrukerundersøkelser for å forestille seg hvordan et produkt vil bli brukt

– utforming av skisser eller utkast for en rekke ulike ideer

– bruk av 3D-programvare til å utvikle 3D-gjengivelser av ulike designarbeider

– undersøkelser for å fastslå om en design er praktisk, basert på produktsikkerhet, utseende og funksjon

– arbeid med spesialister for å undersøke materialer, beregne produksjonskostnader og fastslå produksjonskrav

– presentasjon av designarbeider og prototyper for kundegodkjenning ved hjelp av 3D-utskrift og AR

– bruk av problemløsingsmetoder med sikte på å skape et kvalitetsprodukt som vil bli brukt hver dag av forbrukere i den virkelige verden

Typen verktøy industridesignere bruker.

I idé- eller konseptfasen av et prosjekt skisserer eller oppretter industridesignerne 3D-modeller og tester deretter disse prototypene for å finne de optimale løsningene på en brukers behov. Hovedmålet for industridesignerne på dette stadiet er å forstå hvordan et produkt vil fungere, se ut og bli produsert.

industrial_design_mood

I denne prosessen bruker industridesignerne 3D-designprogramvare som et viktig verktøy for å lage skisser og gjøre endringer i ideene. Industridesignere som arbeider for produsenter, kan også bruke 3D-programvare til å opprette spesifikke instruksjoner om hvordan produktet skal bygges når det er blitt godkjent.

Typen mennesker industridesignere arbeider med.

I sluttfasen av designprosessen kommer industridesignerne til å arbeide med mekaniske ingeniører, materialforskere, produsenter og merkevarestrateger for å sette den godkjente produktdesignen ut i livet.

industrial_design_phones

Industridesignere utviser kreativitet og oppfinnsomhet når de designer hverdagsprodukter som de håper vil bli mye brukt – men for å gjøre det, må de være svært samarbeidsrettede. Yrket innebærer ofte arbeid som en del av større arbeidsgrupper bestående av strateger, ingeniører, UI-designere, UX-designere, prosjektledere, merkevareeksperter, grafiske designere og produsenter. Denne tverrfaglige tilnærmingen gjør det mulig for industridesignere å forstå et problem fullt ut og komme opp med en god løsning som svarer til de spesifikke behovene til en bruker. IDEO, Frog og Teague er noen av de mest kjente industridesignbyråene.