#1E1E1E

Adobe Acrobat Sign

Ano ang isang nondisclosure agreement (NDA)?

Gumamit ng mga NDA para mapanatiling ligtas ang kumpidensyal na impormasyon nang hindi pinapabagal ang trabaho mo.

I-explore ang Acrobat Sign

A woman in a white shirt at a desk using a laptop to sign an NDA with Adobe Sign.

Ano ang isang nondisclosure agreement (NDA)?

Ang nondisclosure agreement (NDA) ay isang legal na dokumento sa pagitan ng dalawa o higit pang partido na nagkasundong huwag maghayag ng anumang sensitibong impormasyong malalahad sa panahon ng pakikipagnegosyo sa isa't isa. Katulad ng mga kasunduan sa privacy na nagpoprotekta ng pagiging kumpidensyal sa pagitan ng mga doktor at pasyente, at mga abogado at mga kliyente nila, nagbibigay ang mga NDA ng mahalagang proteksyon para sa mga may-ari ng negosyo na nagbabahagi ng kumpidensyal na impormasyon sa kanilang mga kasosyo sa hinaharap o mga investor, mga empleyado nila, at mga contractor.

Ang mga legal na kontrata katulad ng mga kasunduan sa pagiging kumpidensyal ay mahalaga para sa maliliit na negosyo at mga startup sa loob at labas ng larangan ng teknolohiya. Kung mayroon kang magandang ideya o imbento sa teknolohiya, mga bagong produkto, o pampribadong formula na gusto mong ibenta, malamang na kailangan mo itong i-share sa iba para mangalap ng pondo, magsimula ng produksyon, at dalhin ang produkto mo sa market. Posibleng kailangan din ng proteksyon ng business plan mo at ng mga listahan ng mahahalagang customer. Kapag may NDA, mayroon kang legal na kasunduan na makakatulong sa iyong protektahan ang mga lead at ideya mo habang lumilikom ka ng pera at nagha-hire ng mga empleyado o freelancer.

Mag-e-sign ng mga NDA

Two men sitting on a window sill discussing confidential information.

Kailan dapat gumamit ng NDA.

Pag-isipang gumamit ng NDA sa tuwing papasok ka sa kumpidensyal na ugnayan sa negosyo, ngunit lalo na bago mo gawin ang mga sumusunod:

  • Talakayin ang pagbebenta o paglilisensya ng intellectual property mo, kabilang ang anumang produkto o teknolohiya.
  • Magbigay sa mga empleyado o contractor ng access sa mga trade secret o iba pang pampribadong impormasyon.
  • Mag-present ng offer sa mga potensyal na investor, partner, o inaasahang mamimili.

5 na karaniwang uri ng NDA.

Mutual.

Ang mutual NDA form ay kung saan — isang may-bisang kontrata na napupunta sa dalawang paraan. Sumasang-ayon ang parehong partido na panatilihing kumpidensyal ang impormasyon.


Non-Mutual.

Saklaw ng mga kasunduang ito ang mga sitwasyon kung saan isang partido lang (ang discloser) ang nagshe-share ng kumpidensyal na impormasyon sa iba o ilang partido (ang mga receiver). Inaatasan ng batas ang mga receiver na panatilihing sikreto ang impormasyon.


Multilateral.

Sinasaklaw ng mga multilateral NDA ang tatlo o higit pang partidong nagshe-share ng pampribadong impormasyon. Pwedeng maghayag ng sensitibong impormasyon ang isa o higit pang partido, at mangangako ang lahat ng tumatanggap na partido na poprotektahan ito. Kapag maraming partido ang kasali, mas epektibo ang ganitong mga uri ng NDA kumpara sa pagtatakda ng maraming magkakahiwalay na kasunduan.


Terminating.

Ito ang mga NDA na nae-expire. Pagkatapos ng pinagkasunduang yugto ng panahon, bibitawan na ng naghahayag na partido ang tumatanggap na partido mula sa kasunduan. Posibleng matapos ang kasunduan sa isang partikular na petsa o kapag natapos na ang ugnayang pangnegosyo.


Non-Terminating.

Hindi kailanman nae-expire ang mga kumpidensyal na kasunduan sa pagbubunyag, at inaatasan ang tumatanggap na partido na panatilihing sikreto ang impormasyon habang magkasama sa trabaho ang mga partido o hanggang kapag naging available na sa publiko ang impormasyon.


Close-up of a woman's fingers with gold rings on them using a laptop to create an NDA.

Ano ang isinasama sa NDA.

Pwedeng kasama sa isang nondisclosure agreement ang ilang impormasyon. Palaging magandang ideya na humingi ng legal na payo bago gumawa nito, upang makasigurado sa ibig sabihin ng NDA. Narito ang ilan sa mga pinakakaraniwan at mahalagang item na dapat isama sa NDA template mo:

  • Pagtukoy sa sensitibo o pampribadong impormasyon. Anong uri ng impormasyon ang sakop ng kasunduan? Bakit kailangan ng paghahayag?
  • Pagtukoy sa mga partido sa kasunduan. Sino ang discloser, at sino ang recipient?
  • Mga partikular na clause at pag-iiba. Dapat bang gawin ng recipient ang lahat ng kanyang makakaya para panatilihing sikreto ang impormasyon? Nakakatanggap ba sila ng impormasyon sa need-to-know basis lamang? Ang impormasyon ba ay “no use,” ibig sabihin, walang karapatan ang recipient na gamitin ang impormasyon sa anumang paraan maliban sa sinabi sa kasunduan?
  • Mga hindi kasama. Anong impormasyon ang hindi maituturing na sikreto? Aling impormasyon ang itinuturing na pampublikong kaalaman?
  • Mga obligasyon ng recipient. Ano ang dapat na gawin ng recipient sa impormasyong matatanggap niya? Ano ang hindi niya pwedeng gawin?
  • Mga yugto ng panahon. Tatagal ba ang kasunduan sa loob ng partikular na yugto ng panahon o sa buong panahong isinasagawa ang proyekto o partnership sa negosyo?
  • Iba pang tuntunin. Sino ang magbabayad ng anumang legal na kabayaran sa mga law firm at attorney? Paano lulutasin ang mga hindi pagkakasundo? Pagkalipas ng partikular na yugto ng panahon, pwede bang i-hire ng recipient ang mga empleyado ng discloser? (Ngunit tandaan na ang mga non-disclosure agreement ay iba sa non-compete agreements.)
Signing NDA documents with Adobe Sign on a mobile device, tablet, and laptop.

Mabilis na kumumpleto ng mga nondisclosure agreement gamit ang Adobe Acrobat Sign.

Gawin kaagad ang mga NDA mo sa oras na napagpasyahan mong lumahok sa joint venture o iba pang pangnegosyong ugnayan. Kapag mas maagang nalagdaan ang mga kasunduan, mas maaga mong maipagpapatuloy ang negosyo. Gamit ang Acrobat Sign, secure kang makakapag-send ng kasunduan bilang PDF sa apat na mabilis na hakbang. At pagkatapos ay subaybayan ang pag-usad nito. Magagawa ng mga partner, investor, at empleyado mo sa hinaharap na sagutan ang mga form at idagdag ang mga may bisang e-signature nila mula sa anumang device, at makakapagtrabaho ka kaagad.

I-e-sign ang NDA mo

Mga mabilisang tanong tungkol sa mga NDA, na nasagot dito.

Ano ang isang MNDA agreement?

Ang isa sa mga pinakamadalas na gamiting uri ng mga kasunduan sa pagiging kumpidensyal ay ang mutual nondisclosure agreement (MNDA). Sa isang unilateral NDA, sumasang-ayon ang isang partido na hindi ihayag ang kumpidensyal na impormasyon ng ibang partido. Sa isang mutual NDA, sa kabaligtaran, parehong mga partido ang sumasang-ayon na huwag ilantad ang kumpidensyal na impormasyon ng bawat isa. Habang ang unilateral NDA ay isang one-way na daan, gumagawa ang MNDA ng isang kumpidensyal na samahan kung saan pantay na pinoprotektahan ang impormasyon sa pagitan ng mga partner.


Nae-expire ba ang mga NDA?

Ang ilang mga kasunduan sa pagiging kumpidensyal, na tinatawag na mga Terminating NDA, ay nakatakdang mag-expire pagkatapos ng isang partikular na panahon — isang partikular na petsa, halimbawa, o kapag nagtapos ang isang proyekto o samahan sa negosyo. Bibitawan na ng naghahayag na partido ang tumatanggap na partido mula sa kasunduan. Ang mga Non-Terminating NDA, sa kabilang banda, ay hindi nage-expire. Inaatasan ang tumatanggap na partido na panatilihing sikreto ang impormasyon habang magkasama sa trabaho ang mga partido o hanggang kapag naging available na sa publiko ang impormasyon.


Saan ako makakahanap ng template ng NDA?

Available ang mga libreng template ng NDA sa iba't ibang mga mapagkukunan online ng legal at e-document. Kapag mayroon ka nang template na tumutugon sa iyong mga pangangailangan, at pinatingnan mo na sa iyong mga legal na tagapagpayo, mabilis at madali na itong ipadala sa isang secure na PDF gamit ang Adobe Acrobat Sign. Pagkatapos ay maaari mo nang subaybayan ang progreso nito habang ang mga partner, investor, at empleyado mo sa hinaharap ay sinasagutan ang mga form at idagdag ang mga may bisang e-signature nila.


https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/seo-articles/acrobat-color-blade