#1E1E1E

Adobe Acrobat Sign

Ano ang wet signature, at kailan ko ito dapat gamitin?

May ilang kasunduan ang nangangailangan ng mga wet ink signature. Matutulungan ka ng digital na teknolohiya na makuha ang mga physical signature na ito nang mabilis.

I-explore ang Acrobat Sign

A woman filling out a signature using their mobile phone while holding coffee outside a building

Ano ang wet signature?

Ayon sa kahulugan, ang “wet signature” ay anumang signature na inilagda sa hard copy gamit ang ballpen o iba pang panulat. At bagamat mukhang makaluma ang mga ito para sa mga electronic signature (e-signatures) ay nagiging mas karaniwang tinatanggap sa mga kontrata at iba pang mga dokumento, ang ilang mga gobyerno at pribadong negosyo ay hinihingi pa rin sa mga partido na pisikal na maglagay ng marka sa isang pirmadong dokumento. Dagdag pa, ang ilang mga lumalagda (tinatawag ding “signatories”) ay mas pinipiling gumamit ng sulat-kamay na lagda.

Hindi kailangang pangalan ng tao ang wet signature. Ayon sa US Uniform Commercial Code, “Ang signature ay pwedeng manual na ginawa o sa pamamagitan ng device o machine, at ang paggamit ng anumang pangalan, kabilang ang pangalan ng negosyo o alyas, o ng salita, marka, o simbolong ginawa o ginamit ng isang taong may kasalukuyang intensyong i-authenticate ang nakasulat.”

Hindi lang sa hindi kinakailangan na pangalan ang mga lagda, hindi rin nila kailangang gawin gamit ang ballpen. Puwede kang maglagay ng marka sa isang papel na dokumento gamit ang isang tatak, personal na selyo, pangalan ng seal count, thumbprint, hindi nababasang linyang cursive, naka-type na pangalan, mga inisyal, o kahit hindi mabasang "X." Itinuturing ang mga ito na legal na lagda kapag binigay sa isang pisikal na dokumento. Depende sa uri ng dokumento, gayunpaman, ang ilang mga wet signature ay maaaring kailanganin ng notaryo sa paglagda.

A woman writing a wet signature using a pen on a paper while sitting at their desk

Paano makakuha ng wet signature nang mabilis at mahusay.

Hindi kasing daling makuha ng mga electronic signature ang mga wet signature, pero pinapabilis ng Adobe Acrobat Sign ang proseso. Sinusuportahan ng Adobe Acrobat Sign ang parehong opsyon sa nakasulat at electronic signature, at naka-built sa workflow ng Adobe Acrobat Sign workflow ang mga wet signature.

  1. Amg lumalagda (signatory) ay ida-download ang isang PDF o Word na dokumento na may field na nangangailangan ng wet signature o personal seal niya.
  2. Ipi-print ng signer ang dokumento.
  3. Pisikal na lalagdaan ng signer ang dokumento.
  4. Isa-scan ng signer ang dokumento pabalik sa digital na form gamit ang smartphone o iba pang device.
  5. Ia-upload ng signer ang file at ise-send ito pabalik sa humihiling.

Alamin pa ang tungkol sa pagkolekta ng mga wet signature

Valid sa lahat ng teritoryo ng US ang mga electronic signature.

Ilang dekada nang legal at kinikilala sa United States ang mga electronic signature. Noong 2000, isinabatas ng US Congress ang US Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, na ginawang legal na valid ang mga electronic signature sa bawat estado at teritoryo ng US, at saanmang nalalapat ang pederal na batas ng US Simula nang ipinasa ang ESIGN Act, naging mas karaniwan na ang mga electronic signature sa buong mundo at kinikilala na ngayon sa karamihan ng mga bansa bilang karaniwang paraan para mag-authenticate ng mga pangnegosyo at legal na dokumento kapag gumagamit ng mga elektronikong form.

Gamit ang mga electronic signature, nakakatipid ng pera ang mga organisasyon at nababawasan ang mga gastos ng mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga digital solution sa proseso ng paglagda. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng Capgemini, 26% mas kumikita ang mga kumpanyang gumagamit ng mga electronic system at digital solution kumpara sa mga hindi gumagamit ng mga ito.

Signing documents with wet signatures with Adobe Sign on a mobile device, tablet, and laptop

Tingnan kung paano lumipat ang mga kumpanyang ito sa paggamit ng mga digital signature.

Nangangailangan ng oras, pagsisikap, at pera ang paggamit ng mga wet signature. Nagawa ng mga sumusunod na organisasyon na pabilisin ang workflow ng mga ito gamit ang mga digital signature, at nmakatipid ng mahalagang oras sa lahat ng mga kasaling partido.

Police ICT

Kinakailangan ng mga pulis sa United Kingdom na personal na makit ang bawat saksi at hilingin sa kanila na lumagda ng hard copy ng pahayag nila. Nakipag-partner ang Adobe ICT sa Police ICT, isang kumpanyang sumusuporta sa pagpapatupad ng batas sa UK, para i-streamline at i-digitize ang proseso. Nakausap ng mga pulis ang mga saksi sa pamamagitan ng telepono at kumuha ng mga electronic signature na nagve-verify sa mga pahayag nila gamit ang mga elektronikong dokumento, para mailaan ang mga personal na pagkikita para sa mga seryosong krimen. Ang paglipat na ito sa paggamit ng mga electronic signature, humigit-kumulang 25,000 oras ng pagtatrabaho ang natipid bawat taon.

CXC

Ang CXC ay isang Australian na kumpanya sa pag-manage ng workforce. Ilang taon na ang nakaraan, mabilis silang nag-expand at nangailangan silang mag-onboard ng mahigit 2,000 contractor sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga electronic signature sa workflow nila, nagawa ng CXC na makatipid ng 28 oras kada buwan sa oras ng pag-manage ng kontrata, lumago nang mabilis, paunlarin ang mga proseso sa negosyo, at gawing banayad na transisyon ang posibleng mahirap na pagpapalawak noon.

I-integrate ang mga wet signature sa mga digital na workflow.

Padaliin ang mga wet signature at gawing pamantayan mo ang mga electronic signatures gamit ang Adobe Acrobat Sign. Sumusunod ang Adobe Acrobat Sign sa mga nauugnay na batas sa electronic signature at banayad na nagsi-sync sa iba pang pamantayan sa industriya na business software. Binibigyang-daan ka ng Adobe Acrobat Pro na gumawa ng mga nasasagutang PDF at mangolekta ng mga electronic signature para makatipid ka ng oras at makapagbawas ng gastos sa pamamagitan ng pag-aalis ng papel sa workflow ng pamamahala ng dokumento mo.

Alamin pa ang mga pagkakaiba ng Acrobat Sign vs. DocuSign.

Higit pang mga katanungan sa lagda? Narito ang mga sagot sa iyo.

Ano ang isang orihinal na lagda?
Ang isang "originally signed" o "original signature" ay naglalarawan ng isang lagda na hindi pinarami mechanically o electronically. Sa ibang salita, ibig nitong sabihin na may sumulat ng lagda nila, nang personal at gamit ang kanilang sariling kamay.
Ano ang isang signature release?
Ang isang signature release form — online man o sa papel — ay nagbibigay-daan sa nilalayong recipient ng isang shipment na tanggapin ito nang hindi nangangailangan ng lagda. Nagbibigay-daan ito sa mail carrier o courier na iwan ang sulat o parcel sa delivery address nang hindi na nangangailangan ng pisikal na lalagda para rito.
Kailangang bang cursive ang isang lagda?
Kinaugalian na ng mga tao na lumagda nang cursive, pero walang legal na pangangailangan na ang isang lagda ay dapat na nasa ganoong estilo. Ang mas mahalaga ay kung anong marka ang piniling gamitin ng lalagda — cursive man o naka-print na pangalan, thumbprint, selyo, o kahit isang simbolo — na maliwanag na nagve-verify ng kanilang pagkakakilanlan. At sa paglalagay nito sa dokumento, ipinahahayag ng lagda ang kanilang intensyon na pumayag sa mga nilalaman nito.
Anong ibig sabihin ng “wet signature”?
Ang isang wet signature ay nakagawa ka ng imprenta sa isang pisikal na piraso ng papel. Sa madaling salita, “lumagda” ka sa isang dokumento gamit ang isang ballpen, selyo, o ibang marka na nagbibigay pagkakakilanlan. Bagaman naging mas karaniwan ang mga e-signature, may mga pagkakataon na ang pagpirma ng mga will, trust, pag-aampon, divorce preceeding, at marami pa kung saan patuloy na kinakailangan ang mga wet signature. Dagdag pa rito, sa US, kinakailangan ng isang notary public ang isang wet signature upang ma-verify ang pagkakakilanlan ng pumipirma.

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/seo-articles/acrobat-color-blade