Makipag-ugnayan sa sales team namin.

CREATIVE CLOUD para sa mga team. Bigyang-buhay ang mga ideya mo.

Masaya kaming sagutin ang lahat ng tanong mo tungkol sa Creative Cloud para sa mga team at kung paano ito makakapagdulot ng productivity at kahusayan sa mga creative workflow para sa iyong negosyo. Sagutan lang ang form na ito o tumawag sa +65 3157 2191.

Masaya kaming sagutin ang lahat ng tanong mo tungkol sa Creative Cloud para sa mga team at kung paano ito makakapagdulot ng productivity at kahusayan sa mga creative workflow para sa iyong negosyo. Sagutan lang ang form na ito o tumawag sa

+65 3157 2191.

  • Makakuha ng libreng naka-personalize na demo ng produktong Creative Cloud para sa mga team.
  • I-explore ang mga application, creative resource, at nangungunang sitwasyon ng paggamit para sa team mo.
  • Piliin ang plan ng presyo para sa organisasyon mo.
  • Magsimula sa live na hands-on na gabay.

Kung kailangan mo ng teknikal na tulong o serbisyo sa customer, makipag-ugnayan sa

Suporta sa Adobe

Kung kailangan mo ng teknikal na tulong o serbisyo sa customer, makipag-ugnayan sa Suporta sa Adobe.

Ang impormasyon mo

Mahigit 700,000 organisasyon ang bumabago negosyo gamit ang Creative Cloud para sa mga team.

Logo ng Stoke

20%

20%

Mas mabilis na paghahanda ng proyekto gamit ang Mga Library sa Creative Cloud

Logo ng AlpenGroup

80%

80%

Oras na natipid sa pagkumpleto ng mga pagbabago sa design gamit ang Creative Cloud.

Logo ng Armor

3–5

3–5

Oras na natipid kada proyekto gamit ang mga naka-share na asset ng brand sa Mga Library sa Adobe Creative Cloud

Logo ng MSi

5x

5x

Mas maraming nagawang marketing sa mga digital, mobile, at social media channel