Liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi.

CREATIVE CLOUD dành cho nhóm. Hiện thực hóa các ý tưởng của bạn.

Chúng tôi rất hân hạnh được trả lời mọi câu hỏi của bạn về Creative Cloud dành cho nhóm, cũng như cách giải pháp này có thể giúp nâng cao năng suất và hiệu quả cho quy trình sáng tạo của doanh nghiệp bạn. Bạn chỉ cần điền vào biểu mẫu này hoặc gọi tới số +65 3157 2191.

Chúng tôi rất hân hạnh được trả lời mọi câu hỏi của bạn về Creative Cloud dành cho nhóm, cũng như cách giải pháp này có thể giúp nâng cao năng suất và hiệu quả cho quy trình sáng tạo của doanh nghiệp bạn. Bạn chỉ cần điền vào biểu mẫu này hoặc gọi tới số

+65 3157 2191.

  • Nhận bản minh họa sản phẩm Creative Cloud dành cho nhóm, miễn phí và theo cá nhân.
  • Khám phá các ứng dụng, tài nguyên sáng tạo và trường hợp sử dụng hàng đầu cho nhóm của bạn.
  • Chọn gói giá phù hợp với tổ chức của bạn.
  • Bắt đầu với hướng dẫn thực hành trực tiếp.

Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc dịch vụ khách hàng, vui lòng liên hệ

Bộ phận Hỗ trợ Adobe.

Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc dịch vụ khách hàng, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Adobe.

Thông tin của bạn

Hơn 700.000 tổ chức đang cải tổ doanh nghiệp thông qua Creative Cloud dành cho nhóm.

Logo Stoke

20%

20%

Thời gian chuẩn bị dự án nhanh hơn nhờ sử dụng Creative Cloud Libraries

Logo AlpenGroup

80%

80%

Thời gian tiết kiệm được khi hoàn tất các thay đổi trong thiết kế với Creative Cloud.

Logo Armor

3–5

3–5

Số giờ tiết kiệm được cho mỗi dự án nhờ sử dụng thành phần thương hiệu chia sẻ trong Adobe Creative Cloud Libraries

Logo MSi

5x

5x

Nhiều tài liệu tiếp thị hơn được tạo trên các kênh kỹ thuật số, di động và mạng xã hội