Chúng tôi có thể giúp bạn tìm giải pháp phù hợp cho hoạt động kinh doanh của bạn.

Để bắt đầu, hãy hoàn thiện biểu mẫu hoặc gọi số 

Thông tin của bạn

Các tính năng chính trong Creative Cloud dành cho nhóm:

  • Hơn 20 ứng dụng đầu ngành cho thiết kế, nhiếp ảnh, video và trang web
  • Dễ dàng quản lý giấy phép qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trên trang web
  • 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây
  • Hỗ trợ kỹ thuật cao cấp 24/7
  • Đăng tuyển dụng không giới hạn trên Adobe Talent, với sự hỗ trợ của Behance

Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc dịch vụ khách hàng, hãy liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Adobe.

CREATIVE CLOUD dành cho nhóm. Hiện thực hóa các ý tưởng của bạn.

Các tính năng chính trong Creative Cloud dành cho nhóm:

  • Hơn 20 ứng dụng đầu ngành cho thiết kế, nhiếp ảnh, video và trang web.
  • Dễ dàng quản lý giấy phép qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trên trang web.
  • 100 GB dung lượng lưu trữ đám mây.
  • Hỗ trợ kỹ thuật cao cấp 24/7.
  • Đăng tuyển dụng không giới hạn trên Adobe Talent, với sự hỗ trợ của Behance.

Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc dịch vụ khách hàng, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Adobe.