Creative Cloud + Microsoft Teams

Makipag-collaborate sa team mo sa pamamagitan ng pag-share ng mga file na naka-store sa Creative Cloud, makakuha ng feedback, at manatiling up-to-date sa mga pagkilos na ginagawa sa mga asset mo.

Creative Cloud + Microsoft Teams

Mag-revise at mag-share ng mga Adobe XD prototype.

Adobe XD ang all-in-one UX/UI solution para sa pag-design ng mga website, mobile app, and marami pa. At madali na lang ngayong mag-share ng mga interactive prototype sa mga teammate at makakuha ng feedback sa lahat ng platform at device.

Abot-kamay na mga asset.

Kalimutan na ang paghahanap ng file. Pwede ka nang mag-pin ng asset sa Creative Cloud sa tab ng channel at mabilis na makakuha ng feedback. O i-share ito sa mensahe sa chat.

Manatiling updated sa tulong ng mga notification.

May nag-iwan ng komento sa mga XD prototype mo? Ikaw ang unang makakaalam nito sa tulong ng mga notification na awtomatikong sine-send.


Magsasama ang pagkamalikhain at collaboration.