Creative Cloud + Microsoft Teams

Cộng tác với nhóm bằng cách chia sẻ các tệp được lưu trữ trong Creative Cloud, nhận phản hồi và luôn cập nhật các hành động được thực hiện trên nội dung của bạn.

Creative Cloud + Microsoft Teams

Chỉnh sửa và chia sẻ các nguyên mẫu Adobe XD.

Adobe XD là giải pháp UX/UI tất cả trong một để thiết kế trang web, ứng dụng di động, v.v. Và bây giờ thật nhanh chóng để chia sẻ các nguyên mẫu tương tác với thành viên nhóm và nhận phản hồi trên các nền tảng và thiết bị.

Nội dung trong tầm tay bạn.

Quên đi việc tìm kiếm tệp. Giờ đây, bạn có thể ghim nội dung Creative Cloud vào tab kênh và nhận phản hồi trong nháy mắt. Hoặc chia sẻ tệp trong một tin nhắn trò chuyện.

Luôn cập nhật thông tin với các thông báo.

Ai đó đã để lại nhận xét về nguyên mẫu XD của bạn? Bạn sẽ là người đầu tiên biết nhờ các thông báo được gửi tự động.


Sự sáng tạo kết hợp với sự cộng tác.