Salamat sa interes mo. Narito ang download mo.

Basahin ang Thrive in the Face of Change — at alamin ang tungkol sa walong advancement sa digital na dokumento na makakatulong sa mga bangko at kumpanya ng insurance na umunlad sa kabila ng mga mapanghamong panahon ngayon.

Salamat sa interes mo. Narito ang download mo.

Basahin ang Thrive in the Face of Change — at alamin ang tungkol sa walong advancement sa digital na dokumento na makakatulong sa mga bangko at kumpanya ng insurance na umunlad sa kabila ng mga mapanghamong panahon ngayon.

Narito ang iba pang resource sa

digital na pagbabago na posibleng kainteresan mo.

Narito ang iba pang resource sa

digital na pagbabago na posibleng kainteresan mo.

Pinapabilis ng mga e-signature ang takbo ng negosyo.

Paggawa ng mas mahuhusay na digital workflow.

Makuha ang mga pinakabagong insight sa kung paano maa-update ng mga propesyonal sa bangko ang journey nila sa digital workflow.

Manguna sa pagbabago gamit ang mga e-signature.

Manguna sa tuwing may pagbabago.

Alamin kung paano umuunlad ang mga institusyon sa mga serbisyong pinansyal sa kabila ng hamon gamit ang mga proseso sa digital na dokumento.

Pangasiwaan ang pagkaantala sa tulong ng digitization.

Maging updated sa mga priyoridad ng customer.

Alamin kung paano pinapahusay ng digital na dokumento at mga e-signature ang mga customer experience.

Adobe Sign

Adobe Sign

Tuloy-tuloy ang negosyo sa Adobe Sign.

Ang Adobe, logo ng Adobe, at logo ng Adobe PDF ay mga nakarehistrong trademark o trademark ng Adobe sa United States at/o iba pang bansa. Ang lahat ng iba pang trademark ay pag-aari ng kanya-kanyang may-ari ng mga ito.

 

 

© 2020 Adobe Inc. Nakalaan ang lahat ng karapatan.