Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là bản tải xuống.

Đọc Phát triển vượt bậc trước sự thay đổi — và tìm hiểu về tám tiến bộ về tài liệu kỹ thuật số có thể giúp các ngân hàng và công ty bảo hiểm phát triển mạnh mẽ trong thời đại đầy thách thức ngày nay.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là bản tải xuống.

Đọc Phát triển vượt bậc trước sự thay đổi — và tìm hiểu về tám tiến bộ về tài liệu kỹ thuật số có thể giúp các ngân hàng và công ty bảo hiểm phát triển mạnh mẽ trong thời đại đầy thách thức ngày nay.

Sau đây là một số tài nguyên chuyển đổi kỹ thuật số khác

mà bạn có thể quan tâm đến.

Sau đây là một số tài nguyên chuyển đổi kỹ thuật số khác

mà bạn có thể quan tâm đến.

Chữ ký điện tử tăng tốc hoạt động kinh doanh.

Xây dựng quy trình kỹ thuật số tốt hơn.

Nhận thông tin chi tiết mới nhất về cách các chuyên gia ngân hàng có thể cập nhật hành trình với quy trình kỹ thuật số của họ.

Tiên phong thay đổi bằng chữ ký điện tử.

Đón đầu thay đổi.

Tìm hiểu cách các tổ chức dịch vụ tài chính phát triển trong nghịch cảnh bằng các quá trình với tài liệu kỹ thuật số.

Vượt qua gián đoạn bằng số hóa.

Cập nhật các mục tiêu ưu tiên của khách hàng.

Tìm hiểu cách tài liệu kỹ thuật số và chữ ký điện tử nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Adobe Sign

Adobe Sign

Doanh nghiệp phát triển với Adobe Sign.

Adobe, logo Adobe và logo Adobe PDF là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

 

© 2020 Adobe Inc. Bảo lưu mọi quyền.