Mabilis gumalaw ang HCM. Mas mabilis gumalaw ang mga e-signature.

Gawing isang araw o wala pang isang araw mula sa isang linggo ang mga tagal ng pagtugon ng HR gamit ang integration ng Acrobat Sign para sa SAP SuccessFactors.


Mag-onboard ng nangungunang talent nang mabilis gamit ang Acrobat Sign para sa SAP SuccessFactors.

Magdagdag ng mga kakayahan sa e-signing sa SAP SuccessFactors at napakabilis na mag-hire ng mahuhusay na aplikante.

Makatipid ng oras at pabilisin ang paglagda. Maghanda at mag-send ng mga offer letter, dokumento sa onboarding, at kahilingan sa anumang workflow ng SAP SuccessFactors.

Hikayatin ang mga aplikante. Maghatid ng mga katangi-tanging experience na nagpapadaling mapa-oo ang mga aplikante kahit saan, sa anumang device.

Bawasan ang mga error. Maayos na ilipat-lipat ang data ng form sa Acrobat Sign at SAP SuccessFactors. I-prefill ang mga tag sa mga template ng SAP SuccessFactors, kabilang ang Mga Grupo ng Recipient at Pagkakasunod-sunod ng Recipient.

Subaybayan ang status ng dokumento. Tingnan ang mga status na na-send, nilagdaan, at tinanggihan sa mga view ng SAP SuccessFactors, at mag-access ng mga buong audit trail.

Acrobat Sign sa SAP Ariba

Ang assurance na kailangan mo, mula sa kumpanyang pinagkakatiwalaan mo.

Seguridad. Protektahan ang data mo, mga dokumento mo, at kumpanya mo gamit ang mga nangunguna sa industriyang resource sa seguridad mula sa Adobe.

 

Pagsunod. Natutugunan ng mga solution ng Adobe Document Cloud ang mga pinakamabusising pang-industriya at panregulatoryong kinakailangan — pinapadali nito para sa iyo na tiyakin ang pagsunod at mangolekta ng legal na e-signature o mag-authenticate ng mga signer gamit ang pag-verify gamit ang Government ID.

 

Kontrol. Makuha ang kontrol na kailangan mo para mag-deploy at mag-manage gamit angmga resource namin sa deployment at gabay sa admin ng enterprise.

Hanapin ang Acrobat Sign sa SAP App Center.

SAP Store

Alamin pa ang tungkol sa integration ng Acrobat Sign sa SAP SuccessFactors at kunin ang app.

Marami ka pa bang gustong malaman?

Kailangan mo man ng ilang pangunahing impormasyon tungkol sa mga solution namin, o gusto mo ng naka-customize na quote para sa natatangi mong environment, narito kami para matulungan kang masagot ang mga tanong mo.