How Banks Can Quickly Scale Up Their Remote Servicing Capabilities

icon ng workflow

On-Demand na webinar  |  Libre


Buod

Dahil sa kasalukuyang sitwasyon kaugnay ng COVID-19, kailangang paglingkuran ng mga bangko at mas malawak na pinansyal na organisasyon ang mga customer ng mga ito sa ganap na digital na environment nang may pinakamataas na antas ng pagsunod at seguridad. Bukod pa rito, may mga bagong pangangailangan ang mga customer gaya ng pagkakaroon ng access sa mga bagong loan sa maliit na negosyo, pagkakaroon ng mga mortgage holiday, pagkakaroon ng mga credit card payment holiday, o paghingi ng mga ipinagpalibang pagbabayad sa loan. Maayos na magagamit ang Acrobat Sign sa kasalukuyan mong imprastraktura gaya ng Microsoft o Salesforce, na nagpapadali at nagpapabilis sa pagpapalagda ng mga dokumento kahit na mula sa mobile device. Sumali sa on-demand na webinar namin para malaman kung paano gumamit ng e-signature solution na may seguridad at pagsunod na inaasahan mo mula sa Adobe.

Sa 40 minutong webinar na ito, ipapakita namin sa iyo kung paano:

 Mag-set up ng system ng mga e-signature gamit ang Acrobat Sign
 Gumawa ng mga nasasagutang form na handang malagdaan para sa mga bagong loan
 Mas mapapadali ang trabaho ng mga empleyado mo kapag nagtatrabaho sila sa remote na paraan kung gagawin mong available sa mismong Microsoft 365 ang mga tool na iyon

Mga Tagapagsalita:

Natalie Myshkina
FSI Industry Strategy & Strategic Development, Adobe Document Cloud

Adam Lariviere
Director of Sales, AFTIA

Peter LaBelle
Director of Training, AFTIA

 

Sagutan ang form para mapanood ang on-demand na webinar.