Going Paperless with Wipro & Adobe Sign

icon ng workflow

On-Demand na webinar  |  Libre


May dalawang pangunahing layunin ang bawat kumpanya habang kinakaharap natin ang pandemya: Panatilihing ligtas ang mga empleyado nila habang nagtatrabaho sila sa remote na paraan at panatilihing tuloy-tuloy ang negosyo. Pagdating sa pagpapanatiling tuloy-tuloy ng pagpapatakbo, malinaw na hindi na umuusad ang mga paper-based na proseso tulad ng aktwal na paglagda sa mga dokumento. Hindi lang nagagawa ng mga digital na proseso na makatulong sa mga negosyong magpatuloy sa mga panahong ito, napapahusay din ng mga ito ang mga user experience, at humahantong sa mas mabibilis na desisyon.

Para matugunan ang mga pangangailangan ng mga organisasyong umaangkop sa new normal na ito, ang Wipro Limited, isang nangungunang pandaigdigang kumpanya sa mga serbisyo sa proseso ng information technology, pagpapakonsulta, at negosyo, at bumuo ang Adobe ng Paperless Enterprise Solution gamit ang Adobe Sign at AEM Forms.

Mga Tagapagsalita

Simon Williams
Vice President, Digital Media Strategic Development, Adobe

Kelash Kumar
Sr. Director, Product Management, Adobe

Chandra Surbhat
Vice President & Global Head, Digital Experience, Wipro Digital 

Sagutan ang form para mapanood ang on-demand na webinar.