เลิกใช้กระดาษด้วย Wipro และ Adobe Sign

workflow icon

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่เสียค่าใช้จ่าย


ทุกบริษัทมีสองจุดมุ่งหมายหลักในขณะที่เราผจญอยู่กับโรคระบาดใหญ่: ทำให้พนักงานปลอดภัยในขณะทำงานจากระยะไกล และรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ เมื่อพูดถึงการทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ กระบวนการทำงานที่ใช้กระดาษเป็นหลัก เช่น การเซ็นเอกสารลงในกระดาษนั้นไม่มีความก้าวหน้าใหม่ๆ เกิดขึ้นเลย กระบวนการดิจิทัลไม่ได้เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ในช่วงเวลาแบบนี้ แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้และนำไปสู่การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น

เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรที่จะปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตแนวใหม่นี้ Wipro Limited ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาและบริการกระบวนการทางธุรกิจชั้นนำระดับโลก และ Adobe ได้พัฒนาโซลูชันสำหรับองค์กรแบบไร้กระดาษโดยใช้ Adobe Sign และ AEM Forms

วิทยากร

Simon Williams
รองประธานฝ่ายพัฒนากลยุทธ์สื่อดิจิทัล Adobe

Kelash Kumar
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ Adobe

Chandra Surbhat
รองประธานและหัวหน้าระดับโลกฝ่ายประสบการณ์ดิจิทัล Wipro Digital

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์