CREATIVE GENERATIVE AI

Adobe Firefly vs. Stable Diffusion: Magbigay ng mas maraming ideya sa mga workflow mo nang mabilis gamit ang Firefly.

I-explore kung paano magiging mga AI creation ang mga creative na pangarap at eksperimento.

Ang benepisyo ng paggawa ng AI art gamit ang Adobe Firefly.

  • Gumagawa ang Firefly ng magagandang artistic at photorealistic na image batay sa mga simpleng text prompt na naka-type sa isang interface na pang-browser — tamang-tama para matulungang pabilisin ang mga creative workflow.
  • Kapag nakagawa na ng mga image ang Firefly, pwede mong i-adjust ang mga resulta sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mas maraming paglalarawan sa prompt o sa pamamagitan ng paggamit ng mga tool para baguhin ang istilo, tema, lighting, at composition.
  • Idinisenyo para maging ligtas para sa komersyal na paggamit, sinanay ang Firefly sa Adobe Stock, content na may bukas na lisensya, at content ng pampublikong domain kung saan nag-expire ang copyright.

Paano makakatulong ang generative AI sa mga creator na i-explore ang bawat ideya.

Kung naisip mo na kung ano ang posibleng hitsura ng higanteng octopus na sumasakop sa Lungsod ng New York, maipapakita ito sa iyo ng generative AI.

 

May iba't ibang uri ng mga model ng Generative AI. Halimbawa, ang mga large language model, o LLM, ay idinisenyo para gumawa ng mga kumplikadong text mula sa ilang salita lang. Isang diffusion model ang Firefly, na idinisenyo para gumawa ng mga image mula sa mga text prompt. Ang mga salitang ginagamit mo sa prompt mo ay nagsisilbing mga tagubilin sa model ng generative AI na nagpapaliwanag kung anong uri ng content ang bubuuin — tulad ng isang image ng higanteng pugita na pagala-gala sa Big Apple.

Paano naiiba ang Adobe Firefly sa Stable Diffusion.

Ang Adobe Firefly ay pamilya ng mga creative at generative na modelo ng AI na nakaplanong lumabas sa mga produkto ng Adobe Creative Cloud kabilang ang Adobe Express, Photoshop at Illustrator. Sinanay ang unang modelo ng Firefly sa isang dataset ng Adobe stock, content na may bukas na lisensya, at content mula sa pampublikong domain kung saan nag-expire na ang copyright at gumagamit ito ng mga simpleng text na paglalarawan para bumuo ng mga kamangha-manghang image, natatanging text effect, at marami pa.

 

Gusto mo man ng image ng lumang makina ng kotse o isang retro futuristic na boom box, pwede itong buuin ng feature na text to image para sa iyo. At simula pa lang ito. Nagbibigay-daan ang modelo ng Firefly sa mga user na mag-adjust ng mga aspeto ng mga inisyal na output gamit ang serye ng mga in-app na tool.

 

Maraming image generator na pinapatakbo ng AI ang nagbibigay ng iisang function, pero may iba't ibang kakayahan ang Firefly kabilang ang mga text effect, at ang abilidad na magdagdag at mag-alis ng mga element sa isang image. Sa hinaharap, plano naming maglagay ng mas marami pang feature — kabilang ang mga tool na pinapagana ng Firefly sa mga Creative Cloud app — gaya ng abilidad na i-adjust ang mood ng isang video, mag-alis ng mga distraction sa mga larawan, at magdagdag ng texture sa mga 3D object.

 

Sa labas ng Stable Diffusion, mahalagang malaman ang mga pro at con ng ibang mga generative AI tool katulad ng DALL·E at Midjourney kapag inihahambing sa Firefly.

Retro futuristic na boom box na may sunglasses.

Text-to-image prompt: Retro futuristic na boom box na may sunglasses.

Ang commitment ng Adobe sa creative community.

Ginawa alinsunod sa mga prinsipyo ng pananagutan, responsibilidad, at transparency ng ethics ng Adobe AI, mahalaga para sa Adobe na kilalanin ang deka-dekada na nitong commitment sa creative community kapag pumapasok sa mundo ng art na binuo ng AI.

Kaya, sa anong content nagsasanay ang Adobe Firefly?

Nagsasanay ang Adobe Firefly sa Adobe Stock imagery alinsunod sa kasunduan sa Lisensya ng Stock Contributor, content na may bukas na lisensya, at content ng pampublikong domain na may nag-expire na copyright. Ibig sabihin nito na ang Firefly ay idinisenyo upang maging ligtas para sa komersyal na gamit at ang mga output ng Firefly ay ngayon available na gamitin para sa mga komersyal na layunin.

 

Binubuo ang mga modelo ng generative AI ng Firefly para tulungan ang mga creator at isama ang mga ito sa proseso. Maari mong basahin ang aming modelo ng kompensasyon para sa mga kontribyutor sa Adobe Stock kung ang kanilang nilalaman ay ginamit sa dataset upang i-train ang mga modelo ng Firefly. Ang layunin ay gumawa ng modelo ng generative AI na mapapakinabangan ng mga creative at responsableng magpapabilis sa creative work.

Ang benepisyo ng Adobe Firefly para sa creative work.

Inaabot nang matagal ang pag-convert ng mga ideya sa mga visual kahit para sa pinakamabilis na creator. Matutulungan ng Adobe Firefly ang mga beteranong artist, rising star, imaginative na manunulat, enterprise teams, at maalam na may-ari ng maliit na negosyo pagdating sa paggawa at pagpapaalam ng mga konsepto.

 

Halimbawa, isipin mong isa kang website designer na nagtatrabaho para sa isang kumpanya ng na-recycle na damit. Pumunta ka sa Firefly at ilagay ang prompt “baseball hat na gawa sa na-recycle na denim sa madahon at luntiang background” para gumawa ng mood board para ipakita sa kliyente mo kung ano ang naiisip mo. Gusto nila ang ideya, pero gusto ring makakita ng opsyon na may dilaw na flannel. Ang pag-adjust ng text prompt mo sa “damit na gawa sa na-recycle na dilaw ay itim na checked na flannel na nakabitin sa sanga ng isang puno” ay magbibigay sa iyo ng ibang proof-of-concept para tiyakin na pupunta ang photographer mo sa site na may listahan ng shot para eksaktong i-capture kung ano ang kinakailangan ng proyekto.

 

Ang mabibilis na halimbawa ng AI ay mapipigilan kang magsayang ng oras at matutulungan nito ang buong team mo na manatiling nakakasunod.

Retro futuristic na boom box na may sunglasses.

Text-to-image prompt: May bumukas na wormhole sa kalawakan at may lumabas na malaking sailboat noong ika-17 siglo.

Mas maraming paraan kung paano ka matutulungan ng Adobe Firefly na gumawa.

  • Gumawa ng mga inisyal na konsepto para bigyan ang isang science fiction na cover ng libro ng inspirasyon ng artist.
  • Mag-brainstorm ng mga makulay at may texture na pattern para sa namumukod-tanging pagbabago ng design ng website.
  • Mag-explore ng mga ideya para sa natatanging serye ng mga propesyonal na headshot para sa isang creative agency.
  • Magsanay sa iba't ibang anggulo mula sa mga larawan ng real estate ng mga interior ng beach house, lahat mula sa desk mo.
  • Tingnan kung anong hitsura ng mga laruan sa ibang mga miniature na setting para makagawa ng nakakaintrigang catalogue spread.
  • Sumubok ng mga tema at subject para sa susunod mong design ng wallpaper.

Paano gamitin ang Adobe Firefly.

Madaling magsimula sa at madaling gamitin ang Adobe Firefly. Gamit ang simpleng pang-browser na interface, kasing bilis ng Firefly ang pag-type ng kung anong gusto mong makita. Humiling ng “natutulog na osong nakasuot ng nightgown at nightcap” at makakakuha ka ng apat na bersyon noon sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, i-adjust ang prompt mo at tingnan ang mga variation sa kulay ng nightgown o breed ng oso bago gumamit ng iba pang tool para puliduhin ang gawa mo.

Paano pagandahin ang mga AI creation mo sa Adobe Firefly.

Maglagay ng karagdagang text sa prompt mo.

Naghahatid ang mga mas partikular na prompt ng mga mas partikular na resulta. Bibigyan ka ng “gumawa ng maliit na yorkie dog na mukhang cute” ng cute na tuta, pero hilinging may suot itong bowtie at sumbrero at maghanda sa cuteness overload.

Piliin ang uri ng content.

Nagbibigay sa iyo ang Firefly ng tatlong opsyon para sa uri ng content type na bubuuin nito sa modelong Text to image: Larawan, Graphic, o Art. Pumili sa mga iba't ibang opsyong ito para makita ang mga variation ng anumang prompt na mas mukhang mga graphic design o propesyonal na larawan.

Baguhin ang mga resulta mo gamit ang Mga Istilo, Lighting, at marami pa.

Kapag nakuha mo na ang mga nabuo mong gawa, mga artistic na image man ang mga ito o photorealistic, pwede mong pagandahin ang mga ito gamit ang mga tool sa Firefly. Pumili sa mga istilo tulad ng cubism at maximalism sa menu na Mga Istilo, na nagtatampok ng iba't ibang art movement, at tema. Pwede ka ring pumili ng iba't ibang materyal tulad ng fur o clay para i-adjust ang texture ng image.

 

Pagandahin ang mga opsyon sa Lighting, pati na ang Kulay at Tone ng isang image, para i-explore ang iba't ibang hitsura para sa mga resulta mo. At pumili mula sa mga composition ng larawan tulad ng Malapitan, Shot mula sa taas, at iba pa para sumubok ng iba't ibang view.

 

Mag-mix at mag-match ng mga opsyon mula sa mga menu na ito, o i-stack ang mga ito nang magkakasama, para gumawa ng mas marami pang posibilidad para sa bawat text to image prompt.

Hot air balloon na puno ng mga bulaklak at paruparo, orange na langit sa background, happy birthday basket na may mga lobo, cubism, malawak, golden hour, matingkad na kulay.

Text-to-image prompt: Hot air balloon na puno ng mga bulaklak at paruparo, orange na langit sa background, happy birthday basket na may mga lobo, cubism, malawak, golden hour, matingkad na kulay.

Mag-explore ng mga text effect sa Adobe Firefly.

Pagkatapos gamitin ang AI image generator ng Firefly, subukang magdagdag ng image sa text gamit ang modelo ng Text effects. Pumili ng salita o parirala, tulad ng pangalan ng brand o social media handle mo, at i-type ito. Pagkatapos ay ilarawan ang effect na gusto mong makita sa mga titik o pumili sa mga opsyon tulad ng mga bulaklak, lava, gingerbread, at marami pang iba. I-click ang button na Buuin ang panooring maging mga artistic na AI creation ang mga salita mo. Pwede mo ring i-adjust ang font, kulay ng font, at kulay ng background para sumubok ng iba't ibang creative choice.

 

Para pinakamahusay na maunawaan ang mga creative possibility ng Firefly, dapat mo itong subukan. Maging inspirado sa anumang bagay at lahat ng maiisip mo.Tuklasin kung ano ang maitutulong ng Firefly sa iyo na likhain.

I-share ang artikulo na ito

Ipinapakilala ang Adobe Firefly.

Ang kapangyarihan ng generative AI ay paparating na sa mga paborito mong produkto ng Adobe.

Posibleng magustuhan mo rin ang

  Alamin ang tungkol sa Adobe Firefly

Alamin ang tungkol sa Adobe Firefly.

 Binabago ng Generative AI ang creative work

Binabago ng Generative AI ang creative work.

 firefly vs midjourney

Adobe Firefly vs. Midjourney: Paano makakatulong ang Firefly na pabilisin ang creative workflow.

Adobe Firefly vs. DALL·E

Adobe Firefly vs. DALL-E: Mas marami pang magawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalayaan sa imahinasyon mo sa Firefly.