Icon ng Adobe Firefly

Adobe Firefly

Paghambingin ang mga plan na may generative AI.

Makuha ang Firefly web app nang libre, sumali sa Firefly Premium plan, o i-access ang Firefly bilang bahagi ng may bayad na Creative Cloud All Apps plan o naaangkop na may bayad na Single App plan. Mahahanap mo rin ang mga feature na pinapagana ng Firefly sa loob ng mga Adobe creative app gaya ng Photoshop, Illustrator, at Adobe Express.

Firefly free plan

₱0.00/buwan

Gumamit ng karaniwang salita para gumawa ng mga kamangha-manghang resulta sa generative AI.

 

Firefly Premium plan

   

Makakuha ng mas marami pang buwanang generative credit at mag-download ng mga image nang walang watermark.

 

Mga Single App

Nagsisimula sa halagang

  

Makakuha ng buwanang 500 generative credit at kakayahang mag-download ng mga image ng Firefly nang walang watermark bilang bahagi ng iyong membership.

Creative Cloud All Apps

     

Makakuha ng 20+ Creative Cloud app kasama ang Firefly at Adobe Express Premium.

 

Mga App

Firefly

Firefly

Isang app na pipiliin mo

Tingnan ang lahat ng single app

20+ desktop at mobile app

Tingnan ang lahat ng kasamang app

25 kada buwan

100 kada buwan

Hanggang 500 kada buwan

1,000 kada buwan

Kapag naabot mo na ang buwanang limitasyon mo sa credit…

Maghintay hanggang sa mag-reset ang mga credit mo o sumali sa may bayad na plan para patuloy na gumawa ng mga asset gamit ang Firefly.

Mag-generate nang dalawang beses kada araw hanggang sa mag-reset ang mga credit mo. Magsisimula ang pagpapatupad ng credit sa Enero 17, 2024.

Mag-generate nang mas mabagal hanggang sa mag-reset ang mga credit mo.

Mag-generate nang mas mabagal hanggang sa mag-reset ang mga credit mo.

Mga font, tutorial, at libreng asset sa Adobe Stock

check mark
check mark
check mark

Firefly free plan

US$0.00/buwan

Gumamit ng karaniwang salita para gumawa ng mga kamangha-manghang resulta sa generative AI.


Firefly Premium plan

  

Makakuha ng buwanang 500 generative credit at kakayahang mag-download ng mga image ng Firefly nang walang watermark bilang bahagi ng iyong membership.


Mga Single App

Nagsisimula sa halagang

   

Makakuha ng mga buwanang generative credit at mag-download ng mga image nang walang watermark bilang bahagi ng karamihan sa mga Single App plan.


Creative Cloud All Apps

      

Makakuha ng 20+ Creative Cloud app kasama ang Firefly at Adobe Express Premium.


Firefly free plan

Firefly Premium plan

Mga Single App

Creative Cloud All Apps

Mga App

Firefly

Firefly

Isang app na pipiliin mo

Tingnan ang lahat ng single app

20+ desktop at mobile app

Tingnan ang lahat ng kasamang app

25 kada buwan

100 kada buwan

Hanggang 500 kada buwan

1,000 kada buwan

Kapag naabot mo na ang buwanang limitasyon mo sa credit…

Maghintay hanggang sa mag-reset ang mga credit mo o sumali sa may bayad na plan para patuloy na gumawa ng mga asset gamit ang Firefly.

Mag-generate nang dalawang beses kada araw hanggang sa mag-reset ang mga credit mo. Magsisimula ang pagpapatupad ng credit sa Enero 17, 2024.

Mag-generate nang mas mabagal hanggang sa mag-reset ang mga credit mo.

Mag-generate nang mas mabagal hanggang sa mag-reset ang mga credit mo.

Mga font, tutorial, at libreng asset sa Adobe Stock

check mark
check mark
check mark

Firefly free plan

Firefly Premium plan

Mga Single App

Creative Cloud All Apps

Mga App

Firefly

Firefly

Isang app na pipiliin mo

Tingnan ang lahat ng single app

20+ desktop at mobile app

Tingnan ang lahat ng kasamang app

25 kada buwan

100 kada buwan

Hanggang 500 kada buwan

1000 kada buwan

Kapag naabot mo na ang buwanang limitasyon mo sa credit…

Maghintay hanggang sa mag-reset ang mga credit mo o sumali sa may bayad na plan para patuloy na gumawa ng mga asset gamit ang Firefly.

Mag-generate nang dalawang beses kada araw hanggang sa mag-reset ang mga credit mo. Magsisimula ang pagpapatupad ng credit sa Enero 17, 2024.

Mag-generate nang mas mabagal hanggang sa mag-reset ang mga credit mo.

Mag-generate nang mas mabagal hanggang sa mag-reset ang mga credit mo.

Mga font, tutorial, at libreng asset sa Adobe Stock

check mark
check mark
check mark

Makatipid ng mahigit 60%

Creative Cloud All Apps para sa mga mag-aaral at guro

      

Makakuha ng mahigit 20 creative app pati ng Adobe Express Premium.

Tingnan ang mga tuntunin | Tingnan ang pagiging kwalipikado

check mark

20+ desktop at mobile app
Tingnan ang lahat ng kasamang app

check mark

1,000 buwanang generative credit

check mark

Pagkatapos mong maabot ang buwanang limitasyon mo sa credit, mag-generate nang mas mabagal hanggang sa mag-reset ang mga credit mo.

check mark

Mga font, tutorial, at libreng asset sa Adobe Stock

Creative Cloud All Apps para sa mga team

      
kada lisensya

Makakuha ng 20+ creative app pati ng mga eksklusibong feature para sa negosyo gaya ng mga library ng team, madaling pag-manage ng lisensya, at advanced na 24x7 na suporta.

Creative Cloud para sa kompanya

Tumawag sa +65 3157 2191

Makakuha ng 20+ creative app pati ng pang-enterprise na seguridad, mga integration sa enterprise, at iba pang feature na idinisenyo para sa malalaking organisasyon.

Mga app na kasama

20+ desktop at mobile app

Tingnan ang lahat ng kasamang app

20+ desktop at mobile app

Tingnan ang lahat ng kasamang app

1,000 buwanang generative credit kada lisensya

1,200 buwanang generative credit kada lisensya

Kapag naabot mo na ang buwanang limitasyon mo sa credit…

Mag-generate nang mas mabagal hanggang sa mag-reset ang mga credit mo.

Mag-generate nang mas mabagal hanggang sa mag-reset ang mga credit mo.

Mga font, tutorial, at libreng asset sa Adobe Stock

check mark
check mark

Mga 1:1 session kasama ng mga eksperto sa produkto, na naa-access mula sa Admin Console

check mark
check mark

Mga flexible na opsyon sa pagbili

check mark

Creative Cloud All Apps para sa mga team

      kada lisensya

Makakuha ng 20+ creative app pati ng mga eksklusibong feature para sa negosyo gaya ng mga library ng team, madaling pag-manage ng lisensya, at advanced na 24x7 na suporta.


Creative Cloud para sa enterprise

Tumawag sa +65 3157 2191

Makakuha ng 20+ creative app pati ng pang-enterprise na seguridad, mga integration sa enterprise, at iba pang feature na idinisenyo para sa malalaking organisasyon.


Creative Cloud All Apps para sa mga team

Creative Cloud para sa enterprise

Mga app na kasama

20+ desktop at mobile app

Tingnan ang lahat ng kasamang app

20+ desktop at mobile app

Tingnan ang lahat ng kasamang app

1,000 buwanang generative credit kada lisensya

1,200 buwanang generative credit kada lisensya

Kapag naabot mo na ang buwanang limitasyon mo sa credit…

Mag-generate nang mas mabagal hanggang sa mag-reset ang mga credit mo.

Mag-generate nang mas mabagal hanggang sa mag-reset ang mga credit mo.

Mga font, tutorial, at libreng asset sa Adobe Stock

check mark
check mark

Mga 1:1 session kasama ng mga eksperto sa produkto, na naa-access mula sa Admin Console

check mark
check mark

Mga flexible na opsyon sa pagbili

check mark

Creative Cloud All Apps para sa mga team

Creative Cloud para sa enterprise

Mga App

20+ desktop at mobile app

Tingnan ang lahat ng kasamang app

20+ desktop at mobile app

Tingnan ang lahat ng kasamang app

1,000 kada buwan

1,200 kada buwan

Kapag naabot mo na ang buwanang limitasyon mo sa credit…

Mag-generate nang mas mabagal hanggang sa mag-reset ang mga credit mo.

Mag-generate nang mas mabagal hanggang sa mag-reset ang mga credit mo.

Mga font, tutorial, at libreng asset sa Adobe Stock

check mark
check mark

Mga 1:1 session kasama ng mga eksperto sa produkto, na naa-access mula sa Admin Console

check mark
check mark

Mga flexible na opsyon sa pagbili

check mark

May mga tanong? Mayroon kaming sagot.

Binibigyang-daan ka ng mga generative credit na gamitin ang mga feature ng generative AI na pinapagana ng Firefly sa web app at iba pang Adobe app. Alamin pa ang tungkol sa mga generative credit.

Nagre-reset kada buwan ang mga bilang ng generative credit. Kung maaabot ng mga user ang limitasyon nila sa credit na partikular sa plan sa isang buwan, hanggang sa mag-reset ang mga credit:

  • Makakagawa pa rin ng pagkilos sa generative AI ang mga nagbabayad na user ng Creative Cloud all apps at Single App, pero posibleng mas mabagal ang paggamit sa mga feature ng generative AI.
  • May dalawang pagkilos na pwedeng gawin sa generative AI ang mga nagbabayad na user ng Adobe Firefly at Adobe Express para makagawa ng vector graphics o mga standard resolution* na image kada araw.
  • Pwedeng mag-subscribe sa bagong may bayad na plan ang mga user ng libreng Creative Cloud, Adobe Firefly, at Adobe Express para patuloy na makagawa ng mga asset gamit ang Firefly.

*Hanggang sa 2000 x 2000 na pixel ang standard resolution imagery. Pwedeng iba-iba ang mga singil sa paggamit. Pwedeng magbago ang mga plan.

Pwedeng mag-subscribe sa bagong may bayad na plan ang mga user ng libreng Creative Cloud, Adobe Firefly, at Adobe Express para patuloy na makagawa ng mga asset na pinapagana ng Firefly.

Pwedeng bumili ang mga user ng mga dagdag na generative credit sa pamamagitan ng pag-subscribe sa isang Generative Credit Add-on plan kapag naabot na nila ang buwanang limitasyon nila sa credit.

Tumutukoy ang komersyal na paggamit sa anumang uri ng paggamit na lumilikha ng komersyal na aktibidad para sa iyo, sa brand mo, o sa negosyo mo— halimbawa, ang pagtitinda, paggamit ng naka-print at digital na pampromosyong materyal, o sa pagbebenta ng mga produkto at content.