Simulan ang 7 araw na free trial ng {{indesign}}.

Gumawa at mag-publish ng mga libro, digital na magazine, eBook, poster, at interactive na PDF.

{{start-free-trial}}

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/indesign/free-trial-download/checklist/default

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/indesign/sticky-banner/default

Ano ang magagawa mo sa {{indesign}}?

Create eye-catching brochure designs

Gumawa ng mga makatawag-pansing design ng brochure.

Gumawa ng magandang brochure na nakakapukaw ng atensyon. Tutulungan ka ng mga propesyonal na template ng brochure at stock na larawan na walang hirap na mag-ayos ng mga element ng brochure para mas mabilis na madala sa laser printer ang de-kalidad na gawa.

Create better eBooks

Gumawa ng mas magagandang eBook.

Pasimplehin ang proseso ng pagsusulat, pagdidisenyo, at pag-publish ng eBook mo. At abutin ang pangarap mong mag-publish.

Create striking flyer designs

Gumawa ng mga kapansin-pansing design ng flyer.

Gumawa ng flyer na namumukod-tangi. Gamit ang mga tool at template ng design, gumawa at mag-adjust ng sarili mong flyer nang mabilis. Dalhin sa print shop mula sa desktop ang mga ideya mo.

Stand out with a professional resume

Mamukod-tangi sa propesyonal na resume.

Magdisenyo ng resume na nagpapakita ng propesyonal na karanasan mo. Gumamit ng malinis na layout, masisiglang kulay, at magandang type para matulungan kang makuha ang pinapangarap mong trabaho.

Master the art of layout design

Maging mahusay sa pagdisenyo ng layout.

Pagdating sa pagdisenyo ng mga layout para sa mga libro, magazine, at brochure, nagbibigay ang Adobe {{indesign}} ng mga simpleng tool na naghahatid ng mga kamangha-manghang resulta. Napakadali na ngayon ng pagdisenyo para sa print.

Captivate your audience

Akitin ang audience mo.

Gumawa ng magagandang presentasyon para sa mga pitch deck, presentasyon sa negosyo, at marami pa para tumatak ka.

#5C5CD1

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/express-40.svg | Adobe Express

Kailangan ng mabilis na pag-edit? Kasama sa membership mo sa {{indesign}} ang {{adobe-express}}.

Hindi lang mahuhusay na app ang kasama sa free trial mo.

#FFF

Mga tool para sa teamwork

#FFF

Creative na komunidad

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/faqs/indesign-free-trial

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/indesign/free-trial-download/merch-card/segment-blade