Pliki DWF

Format plików DWF ułatwia wyświetlanie rysunków projektów 2D i 3D. Pliki DWF obsługują szczegółowe grafiki wektorowe z tekstem, a ich rozmiary są mniejsze niż w przypadku dużych plików CAD (Computer Aided Design). Poznaj wady, zalety i historię formatu DWF oraz sposób tworzenia i edytowania plików w tym formacie.

DWF — obraz ramki

Omawiane zagadnienia

 

 • Co to jest plik DWF?
   
 • Historia plików DWF
   
 • Korzystanie z plików DWF
   
 • Wady i zalety plików DWF
   
 • Otwieranie plików DWF
   
 • Tworzenie i edytowanie plików DWF
   
 • Pliki DWF — często zadawane pytania

 

Co to jest plik DWF?

DWF to skrót od Design Web Format. Ten format pliku ułatwia projektantom i inżynierom udostępnianie rysunków CAD, danych, grafiki, tekstu i modeli 3D w postaci skompresowanej. 

 

Podobnie jak pliki PDF, pliki DWF są standardowe i powszechnie obsługiwane. Można je otwierać, przeglądać i oznaczać bez konieczności korzystania ze specjalistycznych programów. Twórcy mogą określić, które fragmenty projektu chcą udostępnić, a których nie.

 

Pliki DWF są oparte na wektorach. Grafika jest w nich tworzona przy użyciu formuł matematycznych, a nie pikseli, dzięki czemu umożliwiają one wyświetlanie czytelnych obrazów niezależnie od skali.

 

 

Historia plików DWF

W roku 1995 firma Autodesk zaprezentowała format DWF (początkowo jako Drawing Web Format) umożliwiający udostępnianie plików projektów, które wcześniej były dostępne jedynie w systemach AutoCAD. Na początku pliki DWF były przeznaczone wyłącznie dla rysunków AutoCAD, ale z czasem przystosowano je do potrzeb innych programów do projektowania. Zmieniona na Design Web Format nazwa odzwierciedla te rozszerzone zastosowania.

 

Obecnie z plików DWF korzystają programy firmy Autodesk, takie jak Inventor i Navisworks. Wszechstronność tych plików pozwala używać ich w przypadku rysunków i modeli 2D oraz 3D, dzięki czemu stanowią wygodne narzędzie współpracy w różnych branżach — od architektury do projektowania produktów. 

 

 

Korzystanie z plików DWF

Zastosowania plików DWF w różnych branżach:

 

Kompresowanie i udostępnianie rysunków projektów

Pliki DWF upraszczają, zmniejszają i kompresują pliki CAD, aby można było udostępniać je osobom nieposiadającym specjalistycznego oprogramowania do projektowania. Twórcy mogą udostępniać wielostronicowe projekty w jednym pliku. W razie potrzeby można również ukryć pewne elementy projektu.

 

Otwieranie i wyświetlanie rysunków projektów

Pliki DWF pozwalają każdemu użytkownikowi na wyświetlanie rysunków w otwartym formacie. Format DWF zawiera złożone metadane oryginalnego projektu, a może również zawierać oznaczenia i komentarze. Po przekonwertowaniu pliku DWF z powrotem na oryginalny format można przywrócić te dane. Dzięki temu plik DWF stanowi elastyczne narzędzie do recenzowania i współpracy. 

 

Odkryj więcej typów plików wektorowych

 

 

Wady i zalety plików DWF

Przed rozpoczęciem korzystania z formatu plików DWF należy rozważyć jego wady i zalety.

 

Zalety plików DWF

 • Choć typ pliku DWF jest zasadniczo mniejszy i uproszczony, obejmuje ogromne ilości metadanych, czcionek, kolorów i obrazów, w tym modele 3D. Różni użytkownicy mogą dodawać komentarze i oznaczenia, a w razie potrzeby przywrócić oryginalny format CAD.
 • W odróżnieniu od plików DWG pliki DWF mają format otwarty. Użytkownicy mogą otwierać i udostępniać takie pliki bez ponoszenia kosztów opłat licencyjnych za oprogramowanie CAD.
 • Twórcy mogą ukrywać fragmenty projektu, aby pokazać tylko to, co ma zobaczyć odbiorca.

 

Wady plików DWF

 

 

Otwieranie i edytowanie plików DWF

Aby otworzyć plik DWF, wykonaj następujące cztery proste kroki:

 

 1. Zainstaluj zgodny program, na przykład AutoCAD lub Autodesk Viewer.
 2. Rozpakuj pliki DWF. Ten proces zależy od tego, czy używasz systemu Windows czy macOS. Ogólnie rzecz biorąc, wymaga utworzenia nowej lokalizacji plików na komputerze i wybrania opcji Wydziel wszystko.
 3. Zaznacz plik i wybierz polecenie Otwórz za pomocą. Znajdź i otwórz przeglądarkę zgodną z formatem DWF.
 4. Wprowadź komentarze i oznaczenia w pliku.

 

 

Tworzenie i edytowanie plików DWF

Aby utworzyć plik DWF w programie AutoCAD, wykonaj następujące trzy proste kroki:

 

 1. Zapisz plik DWF.
 2. Wybierz polecenie Wyjście > Eksportuj do pliku DWF/PDF > Eksportuj > DWF.
 3. W polu Zapisz do pliku DWF wprowadź nazwę pliku i naciśnij przycisk zapisywania.

 

 

Pliki DWF — często zadawane pytania

Jak przekonwertować plik DWF na format PDF?

Aby przekonwertować plik DWF na format PDF, wykonaj następujące cztery kroki:

 

 1. Otwórz program Adobe Acrobat. Wybierz polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF.
 2. Korzystając z menu Opcje, wybierz plik DWF.
 3. Wybierz polecenie Utwórz, aby przekonwertować plik DWF na format PDF.
 4. Zapisz plik PDF na pulpicie lub w innej preferowanej lokalizacji. 

 

Możesz również przekonwertować plik DWF na format PDF w programie Adobe Acrobat online.

 

Czy można otworzyć plik DWF w programie Illustrator?

Program Adobe Illustrator nie obsługuje formatu DWF, ale można przekonwertować pliki DWF na zgodny z nim format, na przykład PDF lub DWG.

 

Jak przekonwertować plik DWF na format DWG?

Aby przekonwertować plik DWF na format DWG w programie AutoCAD, wykonaj następujące pięć prostych kroków:

 

 1. Otwórz program AutoCAD i utwórz nowy rysunek.
 2. Za pomocą polecenia DWFATTACH dołącz plik DWF.
 3. Wyeksportuj rysunek jako plik PDF i zapisz plik.
 4. Za pomocą polecenia PDFIMPORT zaimportuj wyeksportowany plik.
 5. Po wyświetleniu monitu wybierz polecenie Importuj plik PDF jako geometrię AutoCAD.

 

Czy pliki DWF są rastrowe, czy wektorowe?

Pliki DWF są plikami wektorowymi zbudowanymi z algorytmów i formuł matematycznych, co pozwala na ich skalowanie bez utraty rozdzielczości. Z kolei w formatach plików rastrowych zamiast algorytmów używane są piksele. Dowiedz się więcej o różnicach między plikami rastrowymi i wektorowymi.

 

Czym się różnią pliki DWF i DXF?

Oba formaty — DWF i DXF — służą do zamiany formatu plików DWG na nowy format. Jednak format DXF jest używany zazwyczaj do udostępniania informacji między innymi programami typu CAD.  

Dowiedz się więcej o typach plików podobnych do DWF.

Obraz pliku DWG

Pliki DWG

Dowiedz się więcej o tym, jak są dostosowywane pliki DWF w celu zwiększenia dostępności. 

Obraz pliku DXF

Pliki DXF

Zapoznaj się z kolejnym typem plików CAD służącym do udostępniania plików i współpracy.

Obraz pliku STF

Pliki STF

Dowiedz się więcej o plikach STF używanych w zadaniach projektowania 3D w systemach CAD.

Obraz pliku SVG

Pliki SVG

Dowiedz się więcej o tym popularnym formacie plików wektorowych używanym w przypadku logo i ilustracji.

Pobierz program Adobe Illustrator

Twórz piękne kompozycje i ilustracje wektorowe.

Przez 7 dni bezpłatnie, a następnie 24,59 €/mies.