#F5F5F5

Projektowanie

Pliki DWF

Wielu grafików używa formatu plików DWF do udostępniania rysunków 2D i 3D. Obsługuje on szczegółowe grafiki wektorowe z tekstem, a jego rozmiary są mniejsze niż w przypadku dużych plików CAD. Zapoznaj się z zaletami, wadami i historią formatu DWF. Dowiedz się, jak tworzyć i edytować pliki w tym formacie.

Odkryj usługę Creative Cloud

DWF marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Co to jest plik DWF?

DWF to skrót od Design Web Format. Ten format ułatwia projektantom i inżynierom udostępnianie rysunków CAD, danych, grafiki, tekstu i modeli 3D w postaci skompresowanej.

Podobnie jak pliki PDF, pliki DWF są przede wszystkim łatwe w użyciu i standardowe. Możesz je otwierać, przeglądać i oznaczać bez konieczności stosowania specjalistycznych programów. Możesz nawet wybrać fragmenty projektu do udostępnienia. Jest to przydatne, gdy część danych jest poufna lub prezentujemy cennik albo nieukończony projekt.

Pliki DWF są oparte na wektorach. Grafika jest w nich tworzona przy użyciu wzorów matematycznych, a nie pikseli. Dzięki czemu zawierają one wyraźne szczegóły niezależnie od skali.

Historia plików DWF

Standard ten został wprowadzony pod nazwą Drawing Web Format w 1995 roku. Był przeznaczony do udostępniania plików graficznych (takich jak DWG), które dotąd były obsługiwane tylko przez systemy AutoCAD. Pliki DWF pierwotnie tworzono tylko z rysunków AutoCAD, ale później przystosowano do ich przetwarzania również inne programy graficzne. Zmieniona na Design Web Format nazwa odzwierciedla te rozszerzone zastosowania.

Wszechstronność plików DWF pozwala używać ich w przypadku rysunków i modeli 2D oraz 3D, dzięki czemu stanowią wygodne narzędzie do współpracy w różnych branżach — od architektury po projektowanie produktów.

Do czego służą pliki DWF?

Pliki DWF mają kilka specyficznych zastosowań zależnych od branży.

Kompresowanie i udostępnianie rysunków projektów

Pliki DWF upraszczają, zmniejszają i kompresują pliki CAD, aby można było udostępniać je osobom nieposiadającym specjalistycznego oprogramowania do projektowania. Twórcy mogą udostępniać wielostronicowe projekty w jednym pliku. W razie potrzeby możesz również ukryć pewne elementy projektu.

Otwieranie i wyświetlanie rysunków projektów

Pliki DWF pozwalają każdemu użytkownikowi na wyświetlanie rysunków, gdyż są w formacie otwartym. Format DWF zawiera złożone metadane oryginalnego projektu, a także pozwala dodawać oznaczenia i komentarze. Takie dane możesz przywrócić, aby przekonwertować plik DWF na pierwotny format. Jest to przydatna funkcja podczas recenzowania i współpracy.

Odkryj więcej plików wektorowych

Wady i zalety plików DWF

Format DWF ma szereg zalet i wad, które warto rozważyć przed jego użyciem.

Zalety plików DWF

 • Choć pliki DWF są mniejsze i uproszczone, pozwalają przechowywać duże ilości metadanych, czcionek, kolorów i obrazów — w tym modeli 3D. Różni użytkownicy mogą dodawać komentarze i oznaczenia, a w razie potrzeby przywrócić oryginalny format CAD.
 • W odróżnieniu od plików DWG pliki DWF mają format otwarty. Użytkownicy mogą otwierać i udostępniać takie pliki bez ponoszenia kosztów opłat licencyjnych za oprogramowanie CAD.
 • Twórcy mogą ukrywać fragmenty projektu, aby pokazać tylko to, co ma zobaczyć odbiorca.

Wady plików DWF

Choć format DWF jest powszechniej obsługiwany niż pliki DWG, jego otwarcie nadal wymaga specjalnej przeglądarki. W programie Adobe Acrobat możesz przekonwertować plik DWF na format PDF.

Otwieranie i edytowanie plików DWF

Aby otworzyć plik DWF, wykonaj następujące proste kroki:

 1. Zainstaluj program zgodny z plikami DWG. Istnieje wiele aplikacji specjalne do tego przeznaczonych.
 2. Rozpakuj pliki DWF przy użyciu specjalnego narzędzia lub programu wstępnie zainstalowanego na komputerze. Szczegóły tego procesu zależą od używanego systemu — Windows lub macOS. Zazwyczaj trzeba utworzyć nową lokalizację na plik na komputerze i wybrać opcję Wydziel wszystko.
 3. Kliknij plik i wybierz polecenie Otwórz za pomocą. Znajdź przeglądarkę zgodną z formatem DWF i otwórz plik.
 4. Wprowadź komentarze i oznaczenia w pliku.

Tworzenie i edytowanie plików DWF

Aby utworzyć plik DWF w programie AutoCAD, wykonaj następujące proste kroki:

 1. Zapisz plik DWF.
 2. Wybierz polecenie Wyjście > Eksportuj do pliku DWF/PDF > Eksportuj > DWF.
 3. W polu Zapisz do pliku DWF wprowadź nazwę pliku i wybierz przycisk zapisywania.

Pliki DWF — często zadawane pytania

Jak przekonwertować plik DWF na format PDF?

Aby przekonwertować plik DWF na format PDF, wykonaj następujące proste kroki:

 1. Otwórz program Adobe Acrobat. Wybierz polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF.
 2. Korzystając z menu Opcje, wybierz plik DWF.
 3. Kliknij przycisk Utwórz. Plik DWF zostanie przekonwertowany na format PDF.
 4. Zapisz plik PDF na pulpicie lub w innej lokalizacji.

Możesz również przekonwertować plik DWF na format PDF w programie Adobe Acrobat online.

Czy można otworzyć plik DWF w programie Illustrator?

Program Adobe Illustrator nie obsługuje formatu DWF. Możesz natomiast przekonwertować pliki DWF format zgodny z tym programem, na przykład PDF lub DWG.

Jak przekonwertować plik DWF na format DWG?

Aby przekonwertować plik DWF na format DWG w programie AutoCAD, wykonaj te proste kroki:

 1. Otwórz program AutoCAD i utwórz nowy rysunek.
 2. Za pomocą polecenia DWFATTACH dołącz plik DWF.
 3. Wyeksportuj rysunek jako plik PDF i zapisz plik.
 4. Za pomocą polecenia PDFIMPORT zaimportuj wyeksportowany plik.
 5. Po wyświetleniu monitu wybierz polecenie Importuj plik PDF jako geometrię AutoCAD.

Czy pliki DWF są rastrowe, czy wektorowe?

Pliki DWF są plikami wektorowymi opartymi na algorytmach i wzorach matematycznych. Takie pliki możesz skalować z zachowaniem ostrości. Innym formatem plików obrazów są tak zwane pliki rastrowe — składające się z kolorowych pikseli. Dowiedz się więcej o różnicach między plikami rastrowymi i wektorowymi.

Czym się różnią pliki DWF i DXF?

Oba formaty — DWF i DXF — pozwalają zamieniać pliki DWG na inne formaty. Format DXF jest używany zazwyczaj do udostępniania informacji między innymi programami typu CAD.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade