#F5F5F5

FOTOGRAFIA

Pliki HDRI

HDRI to format obrazów cyfrowych. Pliki HDRI często tworzy się w oprogramowaniu do edycji zdjęć, aby zwiększyć możliwości zdjęć cyfrowych. Następnie można przekonwertować je na pliki o mniejszych rozmiarach w celu udostępniania i przekazywania. Odkryj zalety, wady i zastosowania formatu HDRI oraz sposób tworzenia własnych plików HDRI.

Odkryj usługę Creative Cloud

HDRI marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Co to jest plik HDRI?

HDRI to skrót od High Dynamic Range Image. Aparaty cyfrowe mają ograniczony zakres dynamiki, co powoduje, że niektóre obszary zdjęcia wyglądają na ciemniejsze niż w rzeczywistości. Pliki HDRI dają edytorom zdjęć możliwość rozjaśnienia rogów i utworzenia obrazu o bardziej naturalnym wyglądzie.

Format HDRI jest często kojarzony z programami do edycji obrazów, takimi jak Adobe Photoshop. Jest to typ plików rastrowych — zbudowanych z pikseli — który zazwyczaj ma rozmiar 32-bitowy.

Historia plików HDRI

Pliki HDRI wynalazł w 1986 r. Gregory Ward na potrzeby swojego oprogramowania do symulacji oświetlenia Radiance. Jednak wiele znanych obecnie możliwości pliku wprowadzono w 2005 r., używając funkcji Scal do HDR w programie Photoshop.

Ta nowa funkcja pozwoliła na odwzorowywanie tonów HDR, co rozwiązało problem ograniczonego zakresu dynamiki na zdjęciach i urządzeniach do wyświetlania. Odwzorowywanie tonów polega na połączeniu wielu zdjęć wykonanych przy różnym naświetleniu.

Czasami nazwą HDRI są także określane obrazy większe niż 8-bitowe, w odróżnieniu do obrazów LDRI (obrazów o niskim zakresie dynamiki), takich jak JPEG i PNG, które są mniejsze niż 8-bitowe.

Korzystanie z plików HDRI

Pliki HDRI są wyjątkowe w rodzinie plików rastrowych i mają jedno główne zastosowanie:

Edycja zdjęć cyfrowych

Pliki zapisane w formacie HDRI to zdjęcia cyfrowe, które zostały zmodyfikowane i zoptymalizowane pod kątem jasności, koloru i kontrastu. Kilka zdjęć cyfrowych wykonanych przy różnym naświetleniu łączy się w celu utworzenia obrazu HDR. Pozwala to uwidocznić jednocześnie obszary najciemniejsze i najlepiej oświetlone.

Odkryj więcej typów plików rastrowych

Wady i zalety plików HDRI

Przed użyciem plików HDRI należy rozważyć zalety i wady tego formatu.

Zalety plików HDRI

 • Pliki HDRI ułatwiają dostosowywanie i ulepszanie obrazów w celu uzyskania najlepszych rezultatów.
 • Można je otwierać i wyświetlać w wielu różnych programach do edytowania zdjęć.
 • Pliki HDRI można łatwo tworzyć w programie Photoshop.

Wady plików HDRI

 • 32-bitowe pliki HDRI są zbyt duże, aby można było użyć pełnej gamy funkcji edycji i opcji udostępniania w programie Photoshop. Aby używać programu Photoshop, najpierw trzeba zapisać kopię oryginalnego pliku, a następnie przekonwertować ją na obraz 16- lub 8-bitowy.

Otwieranie plików HDRI

Pliki HDRI można otwierać w wielu programach, między innymi w programie Photoshop. Aby otworzyć plik w programie Photoshop, wybierz polecenie Plik > Otwórz, a następnie wybierz odpowiedni obraz z komputera.

Tworzenie i edytowanie plików HDRI

Wykonaj te proste kroki, aby utworzyć plik HDRI w programie Adobe Photoshop:

 1. Otwórz program Photoshop.
 2. Wybierz polecenie Plik > Automatyzacja > Scal do HDR.
 3. Wybierz obrazy z komputera.
 4. W razie potrzeby wybierz opcję wyrównywania obrazów źródłowych. Może to nie być konieczne, jeśli zdjęcia były robione z użyciem stabilnej podstawy, na przykład statywu.
 5. Naciśnij przycisk OK.
 6. Po wyświetleniu pola podglądu wybierz obrazy, które chcesz usunąć, korzystając z funkcji powiększenia, aby przyjrzeć im się bliżej na podglądzie. W tym miejscu możesz również zmienić naświetlenie obrazu.
 7. Wybierz OK, aby utworzyć plik HDRI.

Pliki HDRI — często zadawane pytania

Czym się różnią pliki HDRI i HDR?
BHDR oznacza wysoki zakres dynamiki. HDRI to po prostu obraz charakteryzujący się wysokim zakresem dynamiki. Jeśli więc mowa o plikach HDRI i HDR w dziedzinie edycji zdjęć cyfrowych, często dotyczy to tego samego.

Jak przekonwertować plik HDRI na format JPEG?

Pliki HDRI można konwertować na format JPEG przy użyciu konwertera plików online. Można również w programie Photoshop zapisać plik HDRI jako JPEG (lub, w zależności od używanej wersji oprogramowania, wybrać polecenie Zapisz dla Internetu).

Jak przekonwertować obraz 32-bitowy na 8- lub 16-bitowy?

Jedną z wad formatu HDRI jest duży rozmiar plików. Nieco utrudnia on jego udostępnianie lub przekazywanie do Internetu. Aby zapisać obraz w mniejszym rozmiarze, otwórz go i wybierz polecenia Obraz > Tryb > 16 bitów/kanał lub 8 bitów/kanał. Dopasuj naświetlenie, aby uzyskać odpowiedni rezultat, a następnie wybierz OK, aby przekonwertować i zapisać obraz.

Jak edytować plik HDRI?

Aby edytować plik HDRI, wystarczy otworzyć go w programie Photoshop i rozpocząć wprowadzanie zmian. Można nawet używać narzędzi pędzla i ołówka, aby jeszcze bardziej ulepszyć obraz.

Czy pliki HDRI są rastrowe, czy wektorowe?

Pliki HDRI są obrazami rastrowymi — składają się z kolorowych pikseli. Na ogół mają bardzo duże rozmiary, dlatego nie ulegają pikselizacji tak łatwo jak inne pliki rastrowe, na przykład w formatach JPEG i PNG.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade