Pliki INDD

Jeśli do tworzenia i formatowania stron używasz programu Adobe InDesign, prawdopodobnie zapisujesz swoją pracę w pliku INDD. Ten typ pliku należący do firmy Adobe zawiera wszystko, czego potrzebujesz do utworzenia doskonałej broszury, książki, czasopisma czy praktycznie dowolnego innego projektu. Odkryj zalety i wady plików INDD i dowiedz się, jak samodzielnie utworzyć plik INDD.

INDD marquee image

Co to jest plik INDD?

INDD to skrót od InDesign Document. Pracując w programie InDesign, zawsze pracujesz z plikiem INDD. Format INDD, rutynowo używany przez projektantów grafiki, dziennikarzy, twórców reklam i wydawców, którzy pracują z produktami firmy Adobe, jest domyślnym typem pliku w programie InDesign.

Format INDD zawiera wszystko, czego wymaga układ strony — od czcionek i informacji o formatowaniu do zawartości strony, próbek i stylów.

Historia plików INDD

Format INDD pojawił się w 1999 r. w pierwszej wersji programu Adobe InDesign. Podstawą do napisania oprogramowania InDesign stał się program Pagemaker zakupiony przez firmę Adobe w 1994 r.

Obecnie InDesign jest ważnym składnikiem pakietu Adobe Creative Cloud. Oprócz programu InDesign pliki INDD są najściślej związane z oprogramowaniem Adobe InCopy — profesjonalnym narzędziem do pisania i edytorem tekstu.

Korzystanie z plików INDD

Typ pliku InDesign Document jest własnym rozwiązaniem do projektowania układów. Poniżej przedstawiono niektóre zastosowania plików INDD:

Projektowanie materiałów do druku i układów stron internetowych

Pliki INDD umożliwiają tworzenie książek, czasopism, broszur, ulotek i innych elementów do drukowania lub publikowania w Internecie z wyrazistymi elementami projektu. Ten łatwy do udostępniania format ułatwia współpracę projektantom grafiki.

Publikacje elektroniczne

Pliki INDD idealnie nadają się także do projektowania publikacji elektronicznych, biuletynów internetowych i prezentacji. Obok statycznych pól można w nich z łatwością dodawać filmy wideo, animacje i inne grafiki.

Prezentacje

Program InDesign jest także często używany do tworzenia atrakcyjnych slajdów prezentacji zawierających dźwięk, obraz wideo, animację i tekst.

InCopy

Użytkownicy programu InCopy często pracują z plikami INDD, aby pisać bezpośrednio na sformatowanej stronie. Autorzy tekstu mogą otwierać i edytować pliki INDD bezpośrednio w programie InCopy w celu łatwej współpracy między zespołami tworzącymi treści kreatywne.

Dowiedz się więcej o plikach wektorowych

Zastosowania pliku INDD

Format pliku INDD może w niektórych scenariuszach sprawdzać się lepiej niż w innych, co zależy od projektu. Przedstawiamy ważne informacje:

Zalety plików INDD

 • Pliki INDD doskonale nadają się do projektów wielostronicowych. Umożliwiają tworzenie szablonów zapewniających spójność stron, rozdziałów i publikacji.
 • Za pomocą plików INDD w programie InCopy można zarówno pisać, jak i projektować atrakcyjną zawartość do druku i publikowania w Internecie.
 • Gotowe strony można z łatwością udostępniać, publikować i przekazywać bez konieczności ich konwertowania, pakowania czy wysyłania pocztą e-mail. Aby udostępnić czcionki i układy członkom zespołu, wystarczy je szybko dodać do pakietu.

Inne uwagi dotyczące plików INDD

 • Pliki INDD są w pełni zgodne jedynie z programem InDesign i pozostałym oprogramowaniem pakietu Adobe Creative Cloud, takim jak InCopy
 • Pliki często mają zbyt duże rozmiary, aby można było udostępniać je pocztą elektroniczną.
 • Większe pliki mogą również spowolnić działanie komputera.

Otwieranie plików INDD

Pliki INDD można otwierać i edytować jedynie w programie Adobe InDesign oraz innych zgodnych programach z pakietu Creative Cloud. Otwórz program InDesign, wybierz polecenie Plik > Otwórz, a następnie wybierz dokument.

Tworzenie i edytowanie plików INDD

Aby utworzyć plik INDD przy użyciu programu Adobe InDesign, wykonaj te proste kroki:

 1. Otwórz program InDesign i wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument.
 2. Wybierz odpowiedni format dla zadania: publikację cyfrową, druk lub publikację internetową.
 3. Wprowadź liczbę stron projektu.
 4. Wybierz rozmiar stron, liczbę kolumn i szerokość marginesów.
 5. Naciśnij przycisk OK. Po zakończeniu edycji wybierz polecenie Plik > Zapisz jako. Projekt zostanie domyślnie zapisany jako plik INDD.

Pliki INDD — często zadawane pytania

Jak otworzyć plik INDD, nie mając programu InDesign ani oprogramowania Creative Cloud?

Pliki INDD można otwierać w niektórych programach firm zewnętrznych, ale nie będą one w pełni zgodne, a wprowadzanie zmian może być wyzwaniem.

Czy plik INDD można otworzyć w programie Photoshop?

W programie Photoshop nie ma funkcji umożliwiającej otwieranie plików INDD, ale można w prosty sposób wyeksportować plik INDD do formatu PDF, wybierając polecenie Plik > Eksportuj > Zapisz jako typ > Adobe PDF (wydruk) > Zapisz. Aby zachować jakość pliku po jego wyeksportowaniu, należy wybrać wysoką rozdzielczość. Plik można następnie pobrać i otworzyć w programie Photoshop.

Czy pliki INDD są rastrowe, czy wektorowe?

Pliki INDD są rodzajem plików wektorowych. W odróżnieniu od plików rastrowych składających się z pikseli pliki wektorowe nie tracą rozdzielczości podczas skalowania, ponieważ są zbudowane w oparciu o skomplikowane formuły przypominające wykresy, które można powiększać w nieskończoność.

Jak wyeksportować pliki INDD do programu InCopy?

Aby wyeksportować pełen projekt INDD do programu InCopy — łącznie z czcionkami, formatami i innymi informacjami — wykonaj te cztery kroki:

 1. Otwórz program InDesign.
 2. Utwórz plik kontenera przydziału (ICMA) i dodaj elementy, takie jak tekst i grafika.
 3. Wyeksportuj oddzielnie pliki graficzne i tekstowe, wybierając polecenie Edytuj > InCopy > Eksportuj.
 4. Zostanie utworzone łącze między tymi dwoma programami. Można je znaleźć w panelach Przydziały.

W tym przewodniku znajdziesz więcej informacji na temat eksportowania zawartości z programu InDesign.

Jakiego programu używać: InDesign czy Photoshop?

Pliki INDD można otwierać w niektórych programach firm zewnętrznych, ale nie będą one w pełni zgodne, a wprowadzanie zmian może być wyzwaniem.

W tym przewodniku znajdziesz więcej informacji: Adobe a Illustrator a InDesign.

Dowiedz się więcej o typach plików podobnych do INDD

PSD file image

Pliki PSD

Poznaj zastrzeżony typ pliku dla programu Photoshop.

DWG file image

Pliki DWG

Dowiedz się, jak można wykorzystać możliwości plików DWG dotyczące złożonych projektów 2D i 3D w zastosowaniach CAD.

AI file image

Pliki AI

Dowiedz się więcej o tym pliku wektorowym firmy Adobe używanym w programie Illustrator.

SVG file image

Pliki SVG

Dowiedz się więcej o skalowalnym formacie używanym często w zadaniach związanych z projektowaniem.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade