Całkowicie nowe środowisko pracy z dokumentami

Przejdź z procesów ręcznych na wydajne procesy cyfrowe w Adobe Document Cloud z wiodącymi na świecie rozwiązaniami do obsługi plików PDF i podpisów elektronicznych.

Całkowicie nowe środowisko pracy z dokumentami

Przejdź z procesów ręcznych na wydajne procesy cyfrowe w Adobe Document Cloud z wiodącymi na świecie rozwiązaniami do obsługi plików PDF i podpisów elektronicznych.

Adobe Acrobat

Jeszcze wygodniejsza obsługa plików PDF

Pliki PDF są dostępne wszędzie i mogą być udostępniane dowolnym osobom. Program Acrobat Pro umożliwia przejrzenie raportu na telefonie, zredagowanie propozycji na tablecie oraz dodanie komentarzy do prezentacji za pomocą przeglądarki. Zrobisz więcej w krótszym czasie.

Adobe Acrobat

Jeszcze wygodniejsza obsługa plików PDF

Pliki PDF są dostępne wszędzie i mogą być udostępniane dowolnym osobom. Program Acrobat Pro umożliwia przejrzenie raportu na telefonie, zredagowanie propozycji na tablecie oraz dodanie komentarzy do prezentacji za pomocą przeglądarki. Zrobisz więcej w krótszym czasie.

Narzędzie biznesowe

Acrobat Sign

Czas na wygodne podpisywanie

Usługa Acrobat Sign pozwala zbudować dowolny obieg pracy podpisywania. Jest prosta i szybka w użyciu, dzięki czemu wszyscy mogą tworzyć oraz przekazywać umowy, aby uzyskiwać wiążące podpisy. Ułatwia to firmom wdrażanie nowych pracowników. Twórcom aplikacji pozwala szybko otrzymać ich aprobatę. Wszyscy realizują wieloetapowe procesy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Acrobat Sign

Czas na wygodne podpisywanie

Usługa Acrobat Sign pozwala zbudować dowolny obieg pracy podpisywania. Jest prosta i szybka w użyciu, dzięki czemu wszyscy mogą tworzyć oraz przekazywać umowy, aby uzyskiwać wiążące podpisy. Ułatwia to firmom wdrażanie nowych pracowników. Twórcom aplikacji pozwala szybko otrzymać ich aprobatę. Wszyscy realizują wieloetapowe procesy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Płynne podpisywanie

Zaufany i bezpieczny mechanizm

Bezproblemowe wykonywanie zadań

Zarówno duże, jak i małe firmy korzystają z usługi Adobe Document Cloud jako narzędzia usprawniającego procesy robocze. Dzięki wstępnie przygotowanym integracjom nasze zaufane rozwiązanie jest dostępne w używanych już aplikacjach. Praca odbywa się w spokoju, gdyż dokumenty PDF są bezpiecznie przechowywane niezależnie od tego, na jakim znajdują się urządzeniu.

Zaufany i bezpieczny mechanizm

Bezproblemowe wykonywanie zadań

Zarówno duże, jak i małe firmy korzystają z usługi Adobe Document Cloud jako narzędzia usprawniającego procesy robocze. Dzięki wstępnie przygotowanym integracjom nasze zaufane rozwiązanie jest dostępne w używanych już aplikacjach. Praca odbywa się w spokoju, gdyż dokumenty PDF są bezpiecznie przechowywane niezależnie od tego, na jakim znajdują się urządzeniu.

Bezproblemowe wykonywanie zadań