Gotowi na metaverse?

Otwieramy granice dzięki środowiskom rozbudowanym. Dowiedz się, jak wziąć w tym udział.

  

Zapoznanie z metaverse

Hiperrealistyczne cyfrowe światy. Sklepy z elementami rzeczywistości rozszerzonej. Podróże wirtualne w trzech wymiarach. Takie rozbudowane środowiska cyfrowe już istnieją. Kolejnym krokiem jest metaverse.

Nadchodzi ekscytująca nowa era w dziedzinie zawartości cyfrowej. Zmieni ona diametralnie nasze sposoby pracy, grania i nawiązywania kontaktów.

Od samego początku nasze narzędzia pozwalały inaczej odkrywać świat. Dzisiaj oferujemy sposoby budowania nowej rzeczywistości: metaverse.

Wyobrażamy sobie metaverse jako świat otwarty i dostępny dla wszystkich. Techniki kreatywne będą w nim proste w użyciu.Wszyscy będą tu mogli tworzyć, kupować i nawiązywać kontakty.

To środowisko łączy kreatywność, dane i wszystkie ważne kontakty, ułatwiając dostarczanie wspaniałych, rozbudowanych środowisk cyfrowych. Zapraszamy do rozpoczęcia tworzenia.

Gotowi

na metaverse?

Od samego początku nasze narzędzia pozwalały inaczej odkrywać świat. Dzisiaj oferujemy sposoby budowania nowego świata: metaverse.

Wyobrażamy sobie metaverse jako świat otwarty i dostępny dla wszystkich. Techniki kreatywne będą w nim proste w użyciu. Wszyscy będą tu mogli tworzyć, kupować i nawiązywać kontakty.

To środowisko łączy kreatywność, dane i wszystkie ważne kontakty, ułatwiając dostarczanie wspaniałych, rozbudowanych środowisk cyfrowych. Zapraszamy do rozpoczęcia tworzenia.

Gotowi na metaverse?

Otwieramy okno na przyszłość.

Rozbudowane środowiska zakupowe będą dostosowane do gustu poszczególnych klientów. Testy nowych produktów będą się odbywały w trzech wymiarach na prototypach jeszcze przed etapem produkcji. Sesja zdjęciowa nie będzie wymagać planu zdjęciowego, aparatu czy rekwizytów.

Przekonaj się, co nasi partnerzy tworzą przy użyciu aplikacji firmy Adobe, takich jak Aero i Substance 3D.

Dowiedz się, jak te dziedziny łączą się w całość.

Aby zrealizować wizję metaverse, muszą ze sobą współpracować różnorodne warstwy techniczne.Nasze rozwiązania stanowią krytyczne ogniwo systemu. Dysponujemy doświadczeniem w kwestiach kreatywnych i dostarczania narzędzi. Pomagamy w budowaniu i rozwijaniu wszelkich aspektów metaverse.

 

Przeczytaj oficjalny dokument, aby przekonać się, jak dokładnie działa metaverse.

Materiały

Materiały

Urządzenia

Urządzenia

Handel

Handel

Mechanizmy i dostarczanie

Mechanizmy i dostarczanie

Ekosystem pracy kreatywnej

Ekosystem pracy kreatywnej

Materiały

Materiały

Urządzenia

Urządzenia

Handel

Handel

Mechanizmy i dostarczanie

Mechanizmy i dostarczanie

Ekosystem pracy kreatywnej

Ekosystem pracy kreatywnej

Dowiedz się, jak te dziedziny łączą się w całość.

Aby zrealizować wizję metaverse, muszą ze sobą współpracować różnorodne warstwy techniczne. Nasze rozwiązania stanowią krytyczne ogniwo systemu. Dysponujemy doświadczeniem w kwestiach kreatywnych i dostarczania narzędzi. Pomagamy w budowaniu i rozwijaniu wszelkich aspektów metaverse.

logo adobe

Metaverse będzie również Twoim dziełem.

Aby przygotować się do nadejścia metaverse, podejmij decyzję, w jaki sposób wejść na rynek rzeczywistości rozbudowanej. Pozwoli to rozwinąć potrzebne umiejętności i zasoby cyfrowe.

Wykonaj pierwszy krok, zapoznając się z naszymi zasobami do metaverse.

Aby przygotować się do nadejścia metaverse, podejmij decyzję, czy chcesz już dzisiaj wejść na rynek rozbudowanej rzeczywistości, aby rozwijać swoje umiejętności i zasoby cyfrowe, które w tym pomogą. Wykonaj pierwszy krok, zapoznając się z naszymi zasobami do metaverse.

oficjalny dokument

Dowiedz się, jak narzędzia firmy Adobe przyczyniają się do powstawania metaverse — oraz jak możesz się na to przygotować.

wideo

Posłuchaj liderów firmy Adobe, którzy omawiają swoje doświadczenia i przemyślenia związane z metaverse.

produkt

Poznaj narzędzia firmy Adobe do obróbki grafiki 3D i rzeczywistości rozszerzonej, aby przystąpić do tworzenia rozbudowanych środowisk.

Masz pytania związane z metaverse? Znamy odpowiedzi.

Metaverse to rozbudowane, trwałe i interaktywne środowisko umożliwiające wspólne tworzenie, które obsługuje w pełni funkcjonalną, zintegrowaną ekonomię. Metaverse to jeden z rodzajów wspólnych środowisk rozbudowanych — w pełni cyfrowe środowisko, w którym odwiedzający mogą dokonywać zakupów, nawiązywać kontakty, szkolić się do pracy, wspólnie grać, brać udział w zajęciach i spotkaniach, korzystać z ofert kulturalnych i nie tylko.

Takie rozbudowane środowisko wciąga użytkownika w opracowany cyfrowo, często trójwymiarowy świat, w którym można bezpośrednio kontaktować się z innymi osobami, korzystać z obiektów wirtualnych i poruszać się. Niektóre systemy tego typu otwierają dla odwiedzających kompleksowe środowisko rzeczywistości wirtualnej, podczas gdy inne są oparte na rzeczywistości rozszerzonej, która nakłada elementy wirtualne na prawdziwy świat. Środowiska rozbudowane mogą też działać na stronach internetowych i innych platformach.

Jednym ze środowisk rozbudowanych jest metaverse. Wyróżnia je to, że oferuje obszerny, współużytkowany, interaktywny i stale aktywny świat wirtualny, który zawiera rynek działający w czasie rzeczywistym.

Z metaverse i wspólnymi środowiskami rozbudowanymi wiążą się ważne możliwości biznesowe. Będą one miały podobny wpływ jak cyfryzacja, która z czasem spowodowała przeniesienie wielu dziedzin handlu do Internetu. Metaverse pozwala usprawniać obsługę klientów, zwiększać rozpoznawalność marki, poprawiać komunikację i tworzyć nowe rynki. Już dziś narzędzia do tworzenia środowisk rozbudowanych upraszczają projektowanie produktów oraz zasobów cyfrowych.

W miarę rozwoju metaverse i innych wspólnych środowisk rozbudowanych powstaną nowe możliwości poszerzania, rozwoju i zmieniania działalności. Firmy przygotowują się na metaverse, rozwijając własne możliwości przygotowywania grafiki 3D i rzeczywistości rozszerzonej. Już dziś techniki oparte na grafice 3D pozwalają efektywniej projektować produkty oraz zasoby marketingowe.

Firma Ben & Jerry's używa na przykład fotografii wirtualnej, aby uniknąć kosztów związanych z podróżą, stylizacją posiłków, materiałami czy planem zdjęciowym.

Coraz więcej marek opracowuje celowe strategie korzystania z metaverse, na przykład rozważając rodzaje środowisk rozbudowanych i zawartości, jakie warto tworzyć. Wykorzystując istniejącą wiedzę o klientach i rynkach, odkrywamy sposoby budowania wartości oferowanej klientom w dynamicznie rozwijającym się rynku cyfrowym.

Marki opracowują też systemy i szkolą pracowników, aby samodzielnie tworzyć zawartość 3D i wspólne środowiska rozbudowane, zanim zrobi to konkurencja. Już dziś można wykorzystać te umiejętności, aby projektować produkty i materiały marketingowe w wyjątkowo efektywny sposób. Jednocześnie pozwoli to zdobywać wiedzę techniczną, która będzie szczególnie przydatna, gdy metaverse stanie się naszą codziennością.

Budowane dziś podstawy udziału w metaverse i wspólnych środowiskach rozbudowanych pomogą firmom w wykorzystaniu powstających możliwości. Już dziś techniki oparte na grafice 3D pozwalają firmom efektywniej projektować produkty oraz zasoby marketingowe. Takie przedsiębiorstwa osiągną przewagę nad konkurencją, dysponując wcześniej rozwiniętymi umiejętnościami i zasobami 3D ułatwiającymi wejście do metaverse i środowisk rozbudowanych.

Firma Adobe od prawie 40 lat pomaga artystom i markom w adaptacji do wciąż zmieniających się technologii.Powstanie metaverse i innych środowisk rozbudowanych jest wynikiem naturalnej ewolucji naszej działalności. Zaczynaliśmy od starszych technik DTP i obróbki obrazów, następnie zajmując się marketingiem bezpośrednim opartym na zawartości, a obecnie pomagamy w tworzeniu zawartości w oparciu o grafikę 3D.

Zainwestowaliśmy duże środki w zatrudnianie utalentowanych osób i opracowywanie technik w dziedzinach grafiki 3D i środowisk rozbudowanych, kupując spółki Mixamo, Allegorithmic i Medium. Pomagamy naszym klientom w opracowywaniu narzędzi, umiejętności i procesów, które są potrzebne do udanego wdrażania coraz bardziej realistycznych i powszechnie współużytkowanych środowisk.

W firmie Adobe uważamy, że wszyscy powinni móc budować metaverse i korzystać z tego systemu. Pragniemy oferować narzędzia do pracy nad grafiką 3D i środowiskami rozbudowanymi, dzięki którym wszyscy będą mogli wyrazić swój punkt widzenia.

Metaverse działa najlepiej dla odwiedzających, twórców i marek, których zawartość jest oparta na wspólnym zbiorze otwartych standardów — zapewniających spójne oczekiwania. Twórcy i marki muszą być w stanie tworzyć oraz współtworzyć zasoby, które następnie będą powszechnie udostępniane. Wspieramy rozwój czołowych standardów plików 3D i bierzemy udział w pracach nad nimi. Obejmuje to formaty USD (Universal Scene Description) — jeden z popularnych formatów zawartości 3D i środowisk rozbudowanych — oraz Gltf (Graphics Language Transmission Format) — standardowy format pliku scen i modeli trójwymiarowych.

Gdy metaverse stanie się częścią naszego życia, stanie się też platformą rozwoju gier. Dzięki narzędziom firmy Adobe, takim jak Substance 3D i Aero, twórcy mogą opracowywać wspólne środowiska rozbudowane i cyfrowe zasoby 3D. W miarę wprowadzania nowych gier do metaverse firma Adobe będzie opracowywać narzędzia do tworzenia zasobów 3D i środowisk rozbudowanych, dzięki którym wszyscy będą mogli wyrażać swoje pomysły — w grach i nie tylko.

logo adobe

Zmiany świata dzięki multimediom cyfrowym

Doskonałe materiały mogą nas inspirować, zmieniać nasze poglądy i być motorem postępu na świecie. U podstaw wszystkich świetnych treści leży kreatywność.