Aby zasubskrybować powiadomienia o zmianach lub aktualizacjach tej strony, wprowadź tutaj swoje dane.

 

Podwykonawcy przetwarzania w odniesieniu do wszystkich usług chmury Adobe (Experience Cloud, Creative Cloud oraz ogólnych usług Document Cloud)

 

 

Nazwa podmiotu
Typ podmiotu
Świadczona usługa
Lokalizacja

Adobe Inc.

Adobe Affiliate

Hosting and Support Services

United States

Adobe Systems Engineering GmbH

Adobe Affiliate

Support Services

Germany

Adobe Systems India Pvt. Ltd

Adobe Affiliate  

Support Services

India

Adobe Systems Romania S.r.l

Adobe Affiliate  

Support Services

Romania

Adobe Research Schweiz AG

Adobe Affiliate  

Support Services

Switzerland

Adobe Systems Canada, Inc.

Adobe Affiliate

Support Services

Canada

Adobe Systems Europe Limited

Adobe Affiliate

Support Services

United Kingdom

Amazon Web Services Inc and affiliates

Data Center

3rd Party Hosting

United States

European Union

Microsoft Azure

Data Center

3rd Party Hosting

United States

European Union

Workfront Inc.

Adobe Affiliate

Support Services

United States

Workfront Ltd.

Adobe Affiliate

Support Services

United Kingdom

European Union

Workfront Armenia LLC

Adobe Affiliate

Support Services

Armenia

 

Podwykonawcy przetwarzania w odniesieniu do usługi Adobe Sign (usługi podpisu elektronicznego)

 

Nazwa podmiotu
Typ podmiotu
Świadczona usługa
Lokalizacja

Amazon Web Services Inc and its affiliates

Data Center

3rd Party Hosting

Germany1

j2 Cloud Services, Inc (eFax)

3rd Party Provider

 

United States

Telesign Corp.

3rd Party Provider

 

United States

Adobe Inc.

Adobe Affiliate

Support Services

United States

Adobe Systems Europe Limited

Adobe Affiliate

Support Services

United Kingdom

Adobe Systems India Pvt Ltd

Adobe Affiliate

Support Services

India

Adobe Systems Romania S.r.l.

Adobe Affiliate

Support Services

Romania

(1) Lokalizacja domyślna dla klientów z obszaru Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, o ile klient nie wskaże inaczej podczas konfigurowania usług Adobe Sign.

 

Podwykonawcy przetwarzania w przypadku Workfront

 

Nazwa podmiotu
Typ podmiotu
Świadczona usługa
Lokalizacja

Amazon Web Services, Inc. (AWS)

Data Center

3rd Party Hosting

United States or EU

(Ireland & Germany)

Google Cloud Platform (GCP)

Data Center

3rd Party Hosting

United States

Marketo

Adobe Affiliate

Marketing i zarządzanie kampaniami

United States

Pendo

3rd Party Provider

Analiza użycia aplikacji

United States

Salesforce

3rd Party Provider

Narzędzie do zarządzania relacjami z klientami i system obsługi zgłoszeń

United States

Snowflake

3rd Party Provider

Data Lake

United States or EU

(Ireland & Germany)

Usługa chmury Adobe
Lokalizacja przetwarzania

Adobe Analytics, Adobe Target i Adobe AdCloud

United Kingdom

Adobe Experience Platform

European Union

Customer Journey Analytics

European Union

Adobe Experience Manager - Cloud Services

European Union

Adobe Experience Manager Managed Services, Adobe Campaign Managed Services oraz Adobe Cloud Messaging Services

European Union

IP Obfuscation z włączoną opcją Replace Visitors Last IP Octet with 0 (zastępowanie ostatniego oktetu adresu IP odwiedzającego zerem)

European Union

Audience Manager

United States

Audiences and Profiles

United States

Adobe Campaign

European Union

Adobe Connect

European Union

Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud, Adobe Sign

European Union1

1 Proces uwierzytelnienia użytkownika odbywa się w Stanach Zjednoczonych

Adobe może przetwarzać kategorie danych osobowych określone w poniższej tabeli według wyłącznego uznania Klienta:

 

Dane osobowe i dane kontaktowe

Imię i nazwisko

Adres

Adres e-mail

Tytuł

Stanowisko

Informacje kontaktowe

Informacje profilu w serwisie społecznościowym

Adres IP

Niepowtarzalne identyfikatory użytkowników (takie jak identyfikatory plików cookie)

Profile marketingowe

Dokumenty, obrazy i treści

Przesyłane do usług chmury Adobe dokumenty w formie elektronicznej, które mogą zawierać dane osobowe wszelkiego rodzaju

Przesyłane do usług chmury Adobe obrazy w formie elektronicznej, które mogą zawierać dane osobowe wszelkiego rodzaju

Przesyłane do usług chmury Adobe treści w formie elektronicznej, które mogą zawierać dane osobowe wszelkiego rodzaju