Aplikacje firmy Adobe do projektowania są dostępne wyłącznie w ramach usługi Creative Cloud.

Dostęp do wersji CS6 dzięki usłudze Creative Cloud
Szukasz pakietu Creative Suite 6? Najnowsze wersje wszystkich ulubionych aplikacji, takich jak Photoshop i Illustrator, są dostępne wyłącznie w ramach członkostwa Creative Cloud. Oferta obejmuje także setki szczegółowych samouczków, wbudowane szablony projektowe, własną witrynę portfolio oraz szereg innych elementów.
Od 9 stycznie 2017 pakiet Creative Suite nie jest dostępny w sprzedaży.