Accessibility

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
Szoftverlicenc megállapodás kompatibilis eszközök számára

1. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA, KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁS ÉS TOVÁBBI FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK.

1.1 A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. A SZOFTVERT ÉS AZ EGYÉB INFORMÁCIÓKAT „MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN” BIZTOSÍTJUK, MINDEN HIBÁVAL EGYÜTT. ADOBE, ITS SUPPLIERS AND CERTIFICATION AUTHORITIES DO NOT AND CANNOT WARRANT THE PERFORMANCE OR RESULTS YOU MAY OBTAIN BY USING THE SOFTWARE, CERTIFICATE AUTHORITY SERVICES OR OTHER THIRD PARTY OFFERINGS. AZON SZAVATOSSÁG, FELTÉTEL VAGY NYILATKOZAT KIVÉTELÉVEL, AMELY AZ ÖN SAJÁT ÁLLAMÁBAN IRÁNYADÓ JOG ALAPJÁN NEM ZÁRHATÓ KI ÉS NEM KORLÁTOZHATÓ, AZ ADOBE ÉS BESZÁLLÍTÓI, VALAMINT A TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK NEM VÁLLALNAK (SEM KIFEJEZETT SEM HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLY VAGY SZOKÁSJOG ÁLTAL MEGKÖVETELT, ILLETVE SZOKÁS, HASZNÁLAT VAGY MÁSKÉNT MEGKÍVÁNT) SZAVATOSSÁGOT, FELTÉTELT VAGY NYILATKOZATOT SEMMILYEN ÜGYRE VONATKOZÓAN, IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL HARMADIK FÉL JOGAINAK TISZTELETBEN TARTÁSÁT, A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGOT, INTEGRÁCIÓT, MEGFELELŐ MINŐSÉGET, ILLETVE EGY BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST. AZ 1.1-ES PONT RENDELKEZÉSEI A JELEN SZERZŐDÉS - BÁRMILYEN OKBÓL TÖRTÉNŐ - MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN IS HATÁLYBAN MARADNAK, DE EZ NEM VONJA MAGA UTÁN AZT, ÉS ERRE NEM LEHET FOLYTATÓLAGOS JOGOT ALAPÍTANI AHHOZ, HOGY A SZOFTVERT A JELEN SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN IS HASZNÁLHASSÁK.

1.2 KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁS: Az Adobe Szoftver egészének vagy valamely részének használatával, másolásával vagy forgalmazásával Ön elfogadja e szerződés feltételeit, ideértve különösképpen a következő rendelkezéseket:

- Felhasználás (3. pont);
-
Átruházhatóság (5. pont);
-
Összekapcsolhatóság és titoktartás (7. pont), beleértve:
-
Frissítések,
-
Helyi tárolás,
-
Beállítások vezérlő,
-
Társtámogatású hálózati technológia,
-
Tartalom védelmi Technológia és
-
Az Adobe online szolgáltatások használata;
-
Garancialemondás (1.1 pont), és;
-
Felelősségi korlátozások (10. és 17. pontok).

A szerződés betartása elfogadását követően kikényszeríthető Önnel és bármely jogi személlyel szemben, amely a Szoftvert megszerezte, és amelynek nevében azt használják. Ha nem ért egyet a jelen szerződés feltételeivel, ne használja a Szoftvert.

1.3 TOVÁBBI FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK. Az Adobe csak a jelen szerződés feltételeinek betartása esetén engedi a Szoftver használatát. A Szoftveren található harmadik fél tulajdonában álló anyagokat csak a külön felhasználói szerződésben egyébként jellemzően kikötött feltételeknek megfelelően vagy az ezen anyagok mellett található „Olvass el” állományban foglaltak szerint lehet használni vagy a „Harmadik személy szoftverére vonatkozó rendelkezések és/vagy további határidők és feltételek” szerint, amelyek a http://www.adobe.com/go/thirdparty_hu webhelyen találhatók meg. Az ilyen egyéb feltételek jelen szerződés egészét vagy egy részét hatálytalanítják, amennyiben jelen szerződés feltételeivel összeütközésben állnak.

2. Értelmező rendelkezések.

„Adobe”: a jelen Szerződés 12(a) pontjának alkalmazásában - az Adobe Systems Incorporated nevű, a Delaware államban bejegyzett társaságot jelenti, melynek címe: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110; a többi esetben pedig az Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ír Köztársaság cím alatti vállalatot, amely az ír törvények szerint létrejött társaság, valamint az Adobe Systems Incorporated kapcsolt vállalkozását és engedélyesét.

„Engedélyezett operációs rendszer”: az operációs rendszer következő helyeken felsorolt verziója: (a) az Adobe Reader szoftver esetében: http://www.adobe.com/hu/products/reader/systemreqs, (b) az Adobe AIR esetében: http://www.adobe.com/go/airmobilesysreq_hu, (c) a Flash Player esetében: http://www.adobe.com/go/flash-player-mobile-requirements-en oldalon.

„Kompatibilis eszköz”: olyan Számítógép, amely megfelel a Dokumentációban megadott Szoftver rendszerkövetelményeinek.

„Eszköz”: mobil eszköz, mobiltelefon, PDA vagy más alapvetően hasonló internetes vagy internetre csatlakozó eszköz.

„Személyi számítógép” vagy „PC”: olyan hardvertermék, amely elsődleges célja, hogy a termelékenység, szórakoztatás és független harmadik szoftver értékesítő fél által biztosított egyéb szoftveralkalmazások széles választékát működtesse, ami a számítógép operációs rendszer típusának (típusainak) teljes működésétől és jellemzőitől függ, a hardver széleskörű alkalmazásában pedig további cél az általános célú laptop, asztali, szerver és nagy formátumú jegyzetelő mikroprocesszor alapú számítógépek működtetése. A Személyi számítógép meghatározása kizárja azokat a hardvertermékeket, amelyek elsődleges célja a következőkben megtalálható: televízió, tévévevő, hordozható médialejátszó, audió/videó vevő, rádió, audió fejhallgató, hangfal, digitális személyi titkár („PDA”), telefon vagy hasonló telefonalapú készülék, játékkonzol, személyi videofelvevő („PVR”), többfunkciós digitális lemez („DVD”) vagy egyéb optikai adathordozó lejátszó, videokamera, fényképezőgép, kamkorder, videószerkesztő és -konvertáló készülék, videókivetítő készülék, valamint kizárva még bármely hasonló fogyasztói, professzionális vagy ipari készülék.

„Szoftver”: (a) a fájlokban (elektronikusan vagy fizikai adathordozón), lemeze(ke)n vagy egyéb adathordozón tárolt minden olyan állomány, amelyről a jelen szerződés rendelkezik, ideértve többek között (i) az Adobe vagy harmadik fél számítógépes információit vagy szoftverét, beleértve az Adobe Reader® („Adobe Reader”), az Adobe AIR® („Adobe AIR”) és az Adobe Flash® Player (Adobe AIR és Flash Player együttesen „Adobe Runtimes”) alkalmazásokat; (ii) kapcsolódó magyarázó írásos anyagokat vagy állományokat („Dokumentáció”) ; és (iii) jelkészleteket; valamint (b) az előző bővítéseit, módosított változatait, frissítéseit, kiegészítéseit, valamint másolatait, amelyeket az Adobe biztosított (együttesen: „Frissítések”).

„Használat”: a Szoftverhez való hozzáférés, a Szoftver telepítése, letöltése, másolása vagy az annak működtetéséből származó bármilyen előny élvezése.

3. Szoftverhasználati jog.

Amennyiben az Adobe-tól vagy bármely felhatalmazott engedélyesétől vásárolta a Szoftvert, és a jelen szerződés feltételeit teljesíti, ideértve a 4. pont szerinti korlátozásokat, az Adobe a Dokumentációban leírt módon és célból az alábbiak szerint - minden esetben csak a módosítás nélküli szoftver engedélyezett operációs rendszeren való telepítésére és használatára vonatkozóan - nem kizárólagos felhasználói engedélyt ad a Szoftverre:

3.1 Általános használat. A Szoftver egy példánya telepíthető és használható az Ön Kompatibilis Eszközén. A Szoftver használatára vonatkozó fontos korlátozásokkal kapcsolatban olvassa el a 4. pontot.

3.2 Forgalmazás. Ez az engedély nem nyújt jogosultságot a Szoftver továbbadására vagy forgalmazására. A Szoftver hordozható kommunikációs eszközön vagy belső hálózaton keresztül, illetve saját termék vagy szolgáltatás útján történő forgalmazásához szükséges jog megszerzésére vonatkozó információk kapcsán kérjük, látogasson el a http://www.adobe.com/products/reader/rdr_distribution1.html honlapra az Adobe Readerre vonatkozó tájékoztatásért vagy a http://www.adobe.com/go/licensing_hu honlapra az Adobe Runtimes alkalmazásra vonatkozó tájékoztatásért.

3.3 Biztonsági másolat. A Szoftverről egy biztonsági másolat készíthető, feltéve, hogy a biztonsági másolatot csak archiválási célokra telepítik vagy használják. A biztonsági másolatra vonatkozó jog csak akkor ruházható át, ha a Szoftverhez kapcsolódó minden jogot az 5. pontnak megfelelően átruháznak.

4. Kötelezettségek és korlátozások.

4.1 Adobe Runtime korlátozások. Az Adobe Runtime engedélyezett operációs rendszert futtató kompatibilis eszközön Ön által történő használata kivételével az Adobe Runtime nem használható semmilyen más nem PC eszközön vagy bármilyen operációs rendszer beágyazott vagy eszközverzióján. A kétségek elkerülése végett és kizárólag példaként említve, az Adobe Runtime nem használható (a) set-top-boxokon (STB), játékkonzolokon, TV-ken, DVD-lejátszókon, médiaközpontokon (kivéve az XP Media Center Editiont és annak utódait), elektronikus hirdetőtáblákon vagy más digitális megjelenítőkön, internetes eszközökön vagy internethez kapcsolódó eszközökön, orvosi eszközökön, ATM-eken, telematikus eszközökön, játékgépeken, házi automata rendszerekben, kioszkban, távirányítású egységekben vagy bármilyen más fogyasztói elektronikus eszközön, (b) operátor alapú mobil, kábeles, műholdas, vagy televíziós rendszerekben, vagy (c) más zárt rendszerű eszközökön. Az ilyen tiltott használathoz semmilyen Adobe Runtime használati jog vagy engedély nincs érvényben. Az Adobe Runtime ezekre a típusokra történő értékesítésével kapcsolatban kérjük, látogasson el a http://www.adobe.com/go/licensing_hu honlapra.

4.1.1 AVC videó korlátozások. A Szoftver tartalmazhat H.264/AVC videó technológiát, amelynek használatához az MPEG-LA, L.L.C. következő megjegyzése szükséges:

JELEN SZOFTVER MAGÁNCÉLÚ ÉS NEM KERESKEDELMI JELLEGŰ FELHASZNÁLÁSA AZ AVC SZABADALMI PORTFOLIÓ ALATT A FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY SZERINT A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA ABBÓL A CÉLBÓL ENGEDÉLYEZETT, HOGY (I) KÓDOLJA A VIDEÓT AZ AVC SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN („AVC VIDEO”) ÉS/VAGY (II) DEKÓDOLJA AZ AVC VIDEÓT, AMELYET A FOGYASZTÓ KÓDOLT NEM KERESKEDELMI JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGE SORÁN, ÉS/VAGY AMELY OLYAN VIDEÓSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK, AKINEK ENGEDÉLYE VAN AVC VIDEÓ SZOLGÁLTATÁSÁRA. AZ ENGEDÉLY NEM VONATKOZIK, ILLETVE AZ NEM FOGLAL MAGÁBAN SEMMILYEN EGYÉB HASZNÁLATOT. TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT KÉRJÜK, KERESSE FEL AZ MPEG LA, L.L.C. HONLAPOT A http://www.mpegla.com CÍMEN.

4.2 Adobe Flash Player korlátozások. Nem használja az Adobe Flash Playert olyan alkalmazással vagy készülékkel, amely megkerüli a videó, audió vagy adattartalmak védelmi technológiai intézkedéseit, beleértve az Adobe biztonsági RTMP intézkedéseit. Az ilyen tiltott használathoz semmilyen Adobe Flash Player használati jog vagy engedély nincs érvényben.

4.3 Adobe Reader korlátozások.

4.3.1 A konvertálás korlátozásai. Az Acrobat.com kiegészítő felhasználási feltételek vagy más Adobe termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéses feltétel által kifejezetten engedélyezettek kivételével Ön nem integrálhatja vagy használhatja az Adobe Readert semmilyen más olyan szoftverrel, beépülő modullal vagy bővítménnyel, amely az Adobe Reader segítségével végzi PDF-fájlok más (pl. TIFF, JPEG vagy SVG) formátumra vagy más (pl. TIFF, JPEG vagy SVG) formátumú fájlok PDF formátumra történő átalakítását. 

4.4 Figyelmeztetések. Nem módosíthatja, ill. nem távolíthatja el a Szoftveren megjelenő bármely szerzői jogra vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó megjegyzést.

4.5 Módosítás és feltérképezés kizárása. A Szoftvert tilos módosítani, átdolgozni, lefordítani, továbbá tilos a Szoftveren alapuló származékos művet készíteni. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy nem fordítja vissza, nem fejti vissza, nem bontja vissza, illetve nem próbálja más módon feltárni a szoftver forráskódját. Amennyiben az Európai Unióban tartózkodik, a kiegészítő feltételek a szerződés végén a 16. fejezetben „Az Európai Unióra vonatkozó rendelkezések” cím alatt olvashatók.

5. Átruházás.

A Szoftverhez kapcsolódó jogok nem vehetők bérbe, nem adhatók el, nem adhatók tovább felhasználásra, nem engedményezhetők és nem ruházhatók át, illetve tilos a Szoftver egészének vagy bármely részének egy másik felhasználó eszközére történő másolásának engedélyezése, kivéve, ha a jelen Szerződés azt kifejezetten megengedi. A szoftverhasználati jogokat csak akkor lehet átruházni másik személyre vagy jogi személyre, ha: (a) az adott személyre vagy jogi személyre szintén átruházásra kerül (i) a jelen Szerződés, valamint (ii) a Szoftver és Szoftverrel együtt kínált vagy előre telepített egyéb szoftver vagy hardver, beleértve a másolatokat, frissítéseket és a korábbi változatokat; (b) nem őriz meg a számítógépén vagy eszközén másolatokat, beleértve a biztonsági másolatokat és egyéb példányokat; valamint (c) ha az a személy, akire mindezt átruházták, elfogadja a jelen Szerződés feltételeit és minden olyan feltételt, amelynek alapján Ön jogszerűen engedélyt kapott a Szoftverre. A fentiek ellenére nem ruházhatók át a Szoftver oktatási célú, kiadás előtti vagy nem kereskedelmi célú példányai.

6. Szellemi tulajdon, jogfenntartás.

A Szoftver és az Ön által másolt engedélyezett példányok az Adobe és beszállítói szellemi tulajdonai. A Szoftver felépítése, elrendezése és kódja az Adobe és beszállítói számára nagy értéket képviselő szellemi tulajdonnak (például üzleti titoknak és bizalmas információnak) minősül. A Szoftvert jogszabályok védik, ideértve korlátozás nélkül az Egyesült Államok és más országok szerzői jogi törvényeit, illetve nemzetközi egyezmények rendelkezéseit. A jelen Szerződésben foglalt kifejezett rendelkezések hiányában a jelen Szerződés nem engedélyez a Szoftverhez kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat, és a jelen Szerződésben kifejezetten megengedett jogokon kívül az Adobe és beszállítói minden más jogot fenntartanak.

7. Összekapcsolhatóság és bizalmasság. Ön elismeri és egyetért a következőkkel:

7.1 A PDF-fájlok használata. Ha a Szoftvert olyan PDF-fájl megnyitására használja, amely engedélyezi hirdetések megjelenítését, eszköze csatlakozhat egy az Adobe, egy hirdető vagy valamely más, harmadik fél által üzemeltetett weboldalhoz. Ha ez történik, az Ön Internet-protokoll címe („IP-címe”) elküldésre kerül. Előfordulhat, hogy az oldalt fenntartó fél hirdetéseket vagy egyéb elektronikus tartalmakat küldő (vagy „kiszolgáló”) technológiát használ, és ezek a megnyitott PDF-fájlban vagy amellett jelennek meg. A weboldal üzemeltetője JavaScriptet, webes irányjelzőket (web beacon, más néven action tag vagy egypixeles gif) és egyéb technológiákat is használhat, hogy növelje és mérje a hirdetések hatékonyságát, valamint hogy személyre szabja a hirdetési tartalmat. Az Ön és az Adobe weboldalai közötti kommunikációt az Adobe Online Adatvédelmi Szabályzata szabályozza, amely a következő címen található: http://www.adobe.com/go/privacy_hu („Adobe Online Adatvédelmi Szabályzat”). Azokhoz a funkciókhoz, amelyeket harmadik fél használhat, az Adobe nem fér hozzá és nem is ellenőrizheti azokat, a harmadik felek weboldalainak információs gyakorlatára pedig nem vonatkozik az Adobe Online Adatvédelmi Szabályzat.

7.2 Frissítés. Ha az Ön Eszköze csatlakozik az Internethez, a Szoftver további jelzés nélkül frissítéseket keres az adott eszközhöz optimalizálta frissítéseket is ideértve, amelyeket automatikusan letölthet és telepíthet az eszközére, és tájékoztatja az Adobe céget arról, hogy a Szoftver telepítése sikeresen megtörtént. Ha sor kerül erre, csak nem személyes azonosító információ kerül az Adobe-hoz továbbításra, attól eltekintve, hogy az IP-cím a személyes azonosítást lehetővé tevőnek minősülhet egyes joghatóságok esetében. Ezeknek az információknak, beleértve az automata frissítési folyamatban megadott IP-címének a használatát is az Adobe Online Adatvédelmi Szabályzat határozza meg.

7.3 Helyi tárolás. A Flash Player és az Adobe AIR megengedheti harmadik félnek, hogy bizonyos információkat helyi megosztott objektumként ismert helyi adatfájlban tároljon az Ön eszközén. Alkalmazásonként változhat az arra vonatkozó információk típusa és mennyisége, hogy a harmadik fél alkalmazását helyi megosztott objektumban kell tárolni, és ezeket az igényeket a harmadik fél ellenőrzi. A Flash Playerben használt helyi megosztott objektumokra vonatkozó további információkért kérjük, látogassa meg a https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile oldalt arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet korlátozni vagy ellenőrizni a helyi megosztott objektumok tárolását a saját készülékén. http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_hu.

7.4 Beállításvezérlő. A Flash Player és az Adobe AIR-t használó harmadik fél programok elmenthetnek bizonyos felhasználói beállításokat a készülékén helyi megosztott objektumként. Ezek a beállítások nem tartalmaznak önnel kapcsolatos, a személyét azonosító információt. Ezek a beállítások az ön készülékén futó Flash Player vagy Adobe AIR-t használó harmadik fél programhoz kapcsolódnak, és lehetővé teszik a valós idejű alkalmazások testre szabását. A Flash Player Beállításkezelő lehetővé teszi e beállítások módosítását a Flash Playerben, ideértve a helyi megosztott objektumok harmadik felek általi mentésének korlátozását. A Flash Player adott verziójának konfigurálásával kapcsolatos bővebb tájékoztatást a https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile oldalon talál, ideértve azt is, hogy hogyan kell letiltani a helyi megosztott objektumokat a Flash Player beállításkezelőjében. Egyenértékű beállításokat el is távolíthat az Adobe AIR alatt futó harmadik fél programokból a harmadik fél programok eltávolításával.

7.5 Társtámogatású hálózati technológia. Az Adobe Flash Player és az Adobe AIR lehetővé teszi a harmadik fél alkalmazásai számára, hogy egy Adobe szerverhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódjanak és engedélyezi két Adobe Runtime kliens között a közvetlen kommunikációt, vagy hogy egy Adobe Runtime kliens egy olyan társ részeként vagy megosztott hálózatként kapcsolódjon, mint hálózati sávszélesség, amely közvetlenül elérhető egyéb résztvevők számára. Az ilyen társhoz vagy elosztott hálózathoz kapcsolódás előtt lehetőség nyílik az ilyen összekapcsolhatóság elfogadására. A társtámogatású hálózat beállításainak kezeléséhez kérjük, nézze meg a Flash Player Beállításkezelőt. Részleteket a Beállítás-kezelőben a https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile címen talál. A társtámogatású hálózat részleteit megtalálja a http://www.adobe.com/go/RTMFP_hu címen.

7.6 Tartalom Védelmi Technológia. Ha az Adobe Runtimes programot olyan tartalmak elérésére használja, amelyeket az Adobe Flash Média Jogok Kezelőszervere vagy a Flash Access szoftver („Tartalom Védelem - Content Protection”) véd, hogy a védett tartalmat le tudja játszani, a Szoftver automatikusan kérheti a média használati jogait és az internetes beazonosíthatóságot a joggal rendelkező szerveren, és letöltheti és telepítheti a Szoftver szükséges összetevőit, beleértve néhány elérhető Tartalom Védelmi Frissítést is. A tartalom-védelmi licenc információt a Flash Player Beállításkezelővel törölheti. Részleteket a Beállítás-kezelőben a https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile címen talál. A Tartalom Védelmére vonatkozó további információk: http://www.adobe.com/go/protected_content_hu címen találhatók.

7.7 Az Adobe online szolgáltatások használata. Amennyiben az eszköz csatlakozik az Internethez, a Szoftver további jelzés nélkül rendszertelenül vagy rendszeresen elősegítheti, hogy olyan tartalmat vagy szolgáltatásokat érjen el, amelyek az Adobe vagy kapcsolt vállalkozásai („Adobe Online Services”) által fenntartott weboldalakon vannak. Ilyen Adobe Online Szolgáltatás lehet többek között az Acrobat.com. Egyes esetekben az Adobe online szolgáltatások a Szoftveren belüli funkcióként vagy annak kiterjesztéseként jelenhetnek meg annak ellenére, hogy azok honlapon tárolódnak. Egyes esetekben a valamely Adobe online szolgáltatáshoz való hozzáféréshez külön feliratkozásra vagy más díj megfizetésére lehet szükség, és/vagy kiegészítő használati feltételekhez kell hozzájárulnia. Előfordulhat, hogy az Adobe online szolgáltatások nem érhetők el minden nyelven vagy minden ország lakosai számára, és az Adobe bármikor és bármely okból módosíthatja, illetve megszüntetheti bármely Adobe online szolgáltatás rendelkezésre állását. Az Adobe fenntartja továbbá a jogot, hogy egy előzőleg díjmentesen kínált Adobe online szolgáltatáshoz való hozzáférésért vagy annak használatáért díjat kezdjen el felszámítani. Ha az eszköz csatlakozik az internethez, a Szoftver további jelzés nélkül frissítheti az Adobe online szolgáltatások webhelyéről letölthető anyagokat annak érdekében, hogy az Ön számára azonnal, akár kapcsolat nélküli üzemmódban is biztosítsa az azokhoz való hozzáférést. Amikor a szoftver kapcsolódik az internetre, nem továbbítódik személyes azonosítást lehetővé tevő információ, eltekintve attól, hogy egyes joghatóságok esetében az IP-cím a személyes azonosítást lehetővé tevőnek minősülhet. Az előzőek ellenére, amikor az Acrobat.com oldalon bejelentkezik, az Ön felhasználói neve és jelszava továbbítódik az Adobe szervereire, és az Adobe a Kiegészítő felhasználási feltételeknek a megfelelően tárolja őket. Amikor a Szoftver kapcsolódik az internetre és valamely Adobe-honlappal kommunikál, akár automatikusan, akár a felhasználó kifejezett kérésére, az Adobe Online Adatvédelmi Szabályzata alkalmazandó. Ezenfelül, amennyiben Önre az adott időpontban külön használati feltételek nem vonatkoznak, az Adobe.com Használati feltételek (http://www.adobe.com/go/terms_hu) alkalmazandók. Felhívjuk figyelmét, hogy az Adobe Adatvédelmi Szabályzata lehetővé teszi a felkeresett honlapok nyomon követését, és részletesen tárgyalja a nyomon követés és a cookie-k, webes irányjelzők és hasonló eszközök használatának kérdését. 

8. Harmadik felek ajánlatai. Ön elismeri és egyetért a következőkkel:

8.1 Harmadik felek ajánlatai. A Szoftver lehetővé teszi, hogy harmadik fél tartalmához, szoftveralkalmazásához és adatszolgáltatójához csatlakozzon, azzal együttműködjön („Harmadik felek ajánlatai”). A harmadik felek ajánlataihoz - ideértve az árukat, szolgáltatásokat vagy információkat is - való csatlakozást, illetve annak használatát az Amerikai Egyesült Államok adott kínálatra és szerzői jogokra vonatkozó feltételei szabályozzák. Az Adobe-nak nincsenek a tulajdonában Harmadik felek ajánlatai, és nem is üzemeltet ilyeneket. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy nem használja a harmadik felek ajánlatait az Amerikai Egyesült Államok vagy egyéb ország szerzői jogainak megsértése mellett.Az Adobe vagy harmadik fél bármikor és bármely okból módosíthatja, illetve megszüntetheti a harmadik felek ajánlatainak rendelkezésre állását. Az Adobe nem ellenőrzi és nem hagyja jóvá a harmadik felek ajánlatait, és azokért nem vállal felelősséget. Harmadik felek ajánlataival kapcsolatos bármely ügylet, beleértve e felek adatvédelmi szabályzatait és az Ön személyes adatainak általuk történő felhasználását, áruk és szolgáltatások átadását/biztosítását és kifizetését, illetve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos egyéb feltételeket, szavatosságokat vagy kijelentéseket, kizárólag csak Önre és e harmadik félre tartozik. Előfordulhat, hogy a harmadik felek ajánlatai nem érhetők el minden nyelven vagy minden ország lakosai számára, és az Adobe bármikor és bármely okból módosíthatja, illetve megszüntetheti bármely harmadik fél kínálatainak rendelkezésre állását.

8.2 ÖN A SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA AZ ADOBE VAGY HARMADIK FELEK KÍNÁLATAIT AZ 1.1. ÉS 10. PONTOKBAN FOGLALT SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK ALAPJÁN, KIVÉVE, HA AZ ADOBE VAGY TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI VAGY HARMADIK FÉL KÜLÖN SZERZŐDÉSBEN KIFEJEZETTEN ELTÉRŐEN ÁLLAPODNAK MEG.

9. Digitális tanúsítványok. Ön elismeri és egyetért a következőkkel:

9.1 Használat. Az Adobe AIR digitális tanúsítványokat használhat a harmadik felek által létrehozott Adobe AIR alkalmazások kibocsátójának azonosítására. Továbbá az Adobe AIR digitális tanúsítványokat használ a Transport Layer Security (TLS) protokollon keresztül, beleértve a HTTPS-en keresztül elért szerverek azonosítására. Az eszköz a digitális tanúsítvány hitelesítésének idejére csatlakozhat az internethez, hogy letöltse az aktuális tanúsítvány-visszavonási listákat (CRL-eket) vagy frissítse a digitális tanúsítványok listáját. Ezt a hozzáférést vagy a Szoftver vagy a Szoftveren alapuló alkalmazások végzik. A külső tanúsító hatóságok és individualizációs beszállítók (együttesen: „tanúsító hatóságok”) által kibocsátott digitális tanúsítványok a http://www.adobe.com/go/protected_content_hu oldalon találhatók vagy önállóan hozzárendelhetők.

9.2 Feltételek. A digitális tanúsítványokon alapuló vásárlás, használat és az azok iránti bizalom az Ön és a tanúsító szervezet felelőssége. Mielőtt megbízik egy tanúsított dokumentumban, digitális aláírásban vagy egy tanúsító szervezet szolgáltatásában, vizsgálja meg azokat az érvényes feltételeket, amelyek alapján az adott tanúsító szervezet szolgáltatást nyújt, ideértve például az előfizetési megállapodásokat, a kölcsönös bizalmon alapuló megállapodásokat, a tanúsítás szabályaira és gyakorlatára vonatkozó nyilatkozatokat. További információkat talál az Adobe Hitelesített dokumentációs szolgáltatás (CDS) beszállítóival kapcsolatban a http://www.adobe.com/go/partners_cds_hu oldalon, az Adobe AATL beszállítókkal kapcsolatban pedig a http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html oldalon.

9.3 Tudomásulvétel. Tudomásul veszi, hogy (a) az ellenőrzés előtt a digitális tanúsítvány visszavonható, ha a digitális aláírás vagy a tanúsítvány érvényesnek tűnt, holott valójában nem az, (b) a digitális tanúsítvány biztonsága vagy integritása veszélybe kerülhet a dokumentumot aláíró fél, az érintett tanúsító szervezet vagy valamely harmadik fél cselekedete vagy mulasztása folytán, és (c) a tanúsítvány egy saját maga által aláírt tanúsítvány is lehet, amelyet nem a tanúsító szervezet adott ki. KIZÁRÓLAG ÖN FELEL AZÉRT A DÖNTÉSÉRT, HOGY MEGBÍZIK-E A TANÚSÍTVÁNYBAN. AMÍG NEM KAP ÍRÁSBELI BIZTOSÍTÉKOT A TANÚSÍTÓ SZERVEZETTŐL, ADDIG SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA A DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNYT.

9.4 Kedvezményezett harmadik felek. Hozzájárul ahhoz, hogy valamely tanúsító szervezet, amelyben megbízik, e szerződés szempontjából kedvezményezett harmadik fél, amely saját nevében, mintha az Adobe lenne, kikényszerítheti e szerződést.

9.5 Kártérítés. Ön vállalja, hogy vétlennek tartja és kártalanítja az Adobe-t és az érintett tanúsító hatóságot (a feltételekben foglalt kifejezett rendelkezések kivételével) minden olyan anyagi felelősségért, veszteségért, cselekedetért, kárért vagy követelésért (ideértve az ésszerű kiadásokat, költségeket és jogi díjakat), amelyek a szervezet szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban vagy azokkal összefüggésben, illetve azokban bízva keletkeztek, ideértve korlátozás nélkül (a) a lejárt vagy visszavont tanúsítványra történt hagyatkozást; (b) a tanúsítvány nem megfelelő ellenőrzését; (c) a tanúsítvány oly módon történő használatát, amelyet a vonatkozó feltételek, a jelen szerződés vagy a vonatkozó jogszabályok nem engednek meg; (d) a kibocsátó szolgáltatásaiban vagy tanúsítványaiban bízva ésszerű döntéshozatal elmulasztását az adott körülmények között; illetve (e) a szolgáltatásokra vonatkozó feltételekben megkövetelt kötelezettségek teljesítésének elmulasztását.

10. Felelősségkorlátozás.

AZ ADOBE, BESZÁLLÍTÓI VAGY A TANÚSÍTÓ HATÓSÁGOK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZNAK KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÁRÉRT, KÖVETELÉSÉRT VAGY KÖLTSÉGÉRT, ILLETVE VALAMI KÖVETKEZTÉBEN ELSZENVEDETT, KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTOTT KÁROKÉRT, ILLETVE ELMARADT HASZONÉRT VAGY MEGTAKARÍTÁSÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ADOBE KÉPVISELŐJÉT TÁJÉKOZTATTÁK EZEN VESZTESÉGEK, KÁROK, KÖVETELÉSEK VAGY KÖLTSÉGEK, ILLETVE HARMADIK FÉL KÖVETELÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK AZ ÖN ÁLLAMÁBAN IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG ALKALMAZHATÓK. AZ ADOBE, BESZÁLLÍTÓI ÉS A TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK TELJES FELELŐSSÉGE - A JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÉS AZZAL KAPCSOLATBAN - A SZOFTVERÉRT KIFIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK. A jelen szerződésben foglalt rendelkezések nem korlátozzák az Adobe kártérítési felelősségét Önnel szemben olyan haláleset vagy személyi sérülés esetén, amelyet az Adobe gondatlansága vagy megtévesztő, vétkes (csalárd) cselekménye idézett elő. Az Adobe jár el beszállítói és a tanúsító szervezetek nevében a kötelezettségek, szavatosságok, valamint a jelen szerződésben rendelkezett kártérítési felelősség kizárása és/vagy korlátozása érdekében, de kizárólag csak a fent írt esetekben és célokból. További tájékoztatás céljából kérjük, olvassa el a jelen szerződés végén található joghatóságra vonatkozó rendelkezéseket, vagy lépjen kapcsolatba az Adobe Ügyfélszolgálatával.

11. Kiviteli szabályok.

Ön vállalja, hogy a Szoftvert nem szállítja át és nem exportálja olyan más országba, illetve nem használja olyan módon, amelyet az Egyesült Államok Exportigazgatási törvénye vagy egyéb, árukivitelre vonatkozó jogszabályok, korlátozások vagy szabályok (együttesen: “Kiviteli Jogszabályok”) tiltanak. Ezenkívül, amennyiben a Szoftver a kiviteli jogszabályok alapján exportellenőrzés alá eső tételnek minősül, akkor Ön úgy nyilatkozik és szavatolja azt, hogy nem állampolgára, illetve nem tartózkodik olyan országban, amely embargó vagy más korlátozás alá esik (ideértve korlátozás nélkül Iránt, Szíriát, Szudánt, Kubát és Észak-Koreát), valamint hogy a kiviteli jogszabályok másképpen sem tiltják, hogy Szoftvert kapjon. A Szoftver használatára vonatkozó jogok megadásának az a feltétele, hogy a jelen szerződésben foglalt feltételek teljesítésének elmulasztása esetén ezek a jogosultságok elvesznek.

12. Irányadó jog.

A jelen Szerződésre és annak értelmezésére az alábbi államok hatályban lévő anyagi jogszabályai az irányadók: (a) Kalifornia állam, ha a Szoftverre vonatkozó engedélyhez az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Mexikóban jutottak hozzá; vagy (b) Japán, ha a Szoftverre vonatkozó engedélyhez Japánban, Kínában, Koreában vagy egyéb olyan délkelet-ázsiai országban jutottak hozzá, ahol a hivatalos nyelvek írásbeli változatához vagy képírást használnak (pl. hanzi, kandzsi vagy handzsa), és/vagy olyan írásrendszert, amely a képíráson alapszik vagy szerkezetében ahhoz hasonló, amilyen például a hangul vagy a kana; vagy (c) Anglia, ha a Szoftverre vonatkozó engedélyt nem a fent leírt joghatóságok területén vásárolták. Ha a kaliforniai jog az irányadó, akkor Santa Clara megye (Kalifornia) megfelelő bíróságai, ha a japán jog az irányadó, akkor a Tokiói Kerületi Bíróság (Japán), továbbá ha az angol jog az irányadó, akkor az illetékes londoni bíróságok (Anglia) nem kizárólagos illetékességgel rendelkeznek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták tekintetében. A jelen szerződésre nem vonatkoznak a nemzetközi kollíziós magánjogi szabályok (egyik államé sem), illetve az Egyesült Nemzetek - áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló - egyezménye sem, amelyek alkalmazása kifejezetten kizárt.

13. Általános rendelkezések.

Ha a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a jelen szerződés többi részének érvényességét, amely feltételeinek megfelelően érvényes és kikényszeríthető marad. A jelen szerződés nem sérti a fogyasztói minőségben eljáró fél törvényes jogait. A jelen szerződés csak írásban és az Adobe felhatalmazott tisztségviselője által aláírva módosítható. Az Adobe a frissítések engedélyezésekor további vagy eltérő feltételeket köthet ki. A jelen Szerződés az Adobe és Ön között a Szoftverrel kapcsolatban létrejött teljes megállapodást képezi, és felváltja a Szoftverre vonatkozóan ezt megelőzően tett minden nyilatkozatot, megbeszélést, kötelezettségvállalást, közlést és nyilvánosságra hozatalt.

14. Felhívás az USA kormányzati végfelhasználók részére. 

Az USA kormányzati végfelhasználók esetében az Adobe vállalja, hogy eleget tesz a esélyegyenlőségről szóló vonatkozó jogszabályoknak, ideértve - amennyiben alkalmazható - a módosított 11246. sz. kormányrendelet rendelkezéseit, a vietnami háborús veteránok beilleszkedését elősegítő 1974. évi törvény 402. §-át (38 USC 4212), a módosított 1973. évi rehabilitációs törvény 503. §-át, továbbá a 41 CFR 60-1-től 60-60-ig terjedő részét, valamint a 60-250 és 60-741 részekben foglalt szabályokat. Az előző mondatban foglalt, hátrányos helyzetűek negatív megkülönböztetése ellenzéséről rendelkező pont és szabályok a jelen szerződésbe utalás révén beleértendők.

15. Engedélyeknek való megfelelés.

Ha Ön vállalkozó vagy szervezet, vállalja, hogy az Adobe vagy felhatalmazott képviselőjének kérésére 30 (harminc) napon belül teljes mértékben dokumentálja és igazolja, hogy valamennyi Szoftver használata összhangban áll a kérés idején az Adobe-tól kapott érvényes engedélyekkel.

16. Az Európai Unióra vonatkozó rendelkezések.

E megállapodás egyik feltétele sem (ideértve a 4.5 pontot is) korlátoz a Szoftver visszafejtésére vonatkozó bármely olyan le nem mondható jogot, amely Önt a rendelkező jog szerint megilletheti. Például, ha Ön az Európai Unióban (EU) tartózkodik, akkor a vonatkozó jogszabályokban meghatározott bizonyos feltételek esetén lehet olyan joga, hogy visszafejtse a Szoftvert, ha szükséges ahhoz, hogy elérje a Szoftver interoperabilitását egy másik szoftverrel, és előzetesen írásban kérte Adobe-tól az ilyen interoperabilitás eléréséhez szükséges információk szolgáltatását, az Adobe pedig nem adta meg ezt a tájékoztatást. Az ilyen visszafejtést továbbá csak Ön vagy olyan személy végezheti, aki jogosult a Szoftvert az Ön nevében használni. Az Adobe jogosult ésszerű feltételeket szabni az információ megadása előtt. Az Adobe által szolgáltatott vagy Ön által e szerződés alapján engedéllyel megszerzett bármely információt Ön csak az itt meghatározott célra használhatja és nem adhatja át harmadik fél részére, illetve nem használhatja fel olyan szoftver készítéséhez, amely lényegében hasonló a Szoftver megjelenéséhez, illetve nem használható fel bármely olyan egyéb cselekményhez, amely az Adobe vagy a licencia szolgáltatói szerzői jogát sérti.

17. Egyes rendelkezések és kivételek.

17.1 Kártérítési felelősség kKorlátozása a Németországban és Ausztriában tartózkodó felhasználók részére.

17.1.1 Ha a Szoftvert Németországban vagy Ausztriában vásárolta és huzamosabb ideig ebben az országban tartózkodik, akkor a 10. pont nem alkalmazható. Helyette a 17.1.2 pont rendelkezéseinek megfelelően az Adobe törvényes kártérítési felelőssége az alábbiak szerint korlátozandó: (a) Az Adobe csak azon károk összegéig vállal felelősséget, amelyek a kárral érintett felhasználási szerződés megkötésének idején jellemzően előreláthatóak voltak, mely kárt egy lényeges szerződéses kötelezettség enyhe gondatlanságból történő megszegése okozta, valamint (b) az Adobe nem vállal kártérítési felelősséget olyan kárért, amely nem lényeges szerződéses kötelezettség kis mértékű gondatlanságból elkövetett megszegésének az eredménye.

17.1.2 A fenti felelősségkorlátozás nem vonatkozik a jogszabály szerint kötelező anyagi felelősségre, különösen nem a Német Termékfelelősségi Törvény alapján fennálló felelősségre, valamely adott garanciavállalás miatt vagy vétkesen okozott személyi sérülésért való felelősségre.

17.1.3 Ön köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a károk elkerülése vagy enyhítése érdekében, különösen pedig biztonsági másolatokat készíteni a Szoftverről és saját számítógépes adatairól a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

Amennyiben a jelen szerződéssel kapcsolatban kérdése lenne vagy információt szeretne kapni az Adobe-tól, kérjük, hogy a saját államában működő Adobe-képviselettel a jelen termékhez mellékelt címen és elérhetőségi információk révén vagy az interneten a http://www.adobe.com/hu honlapon keresztül vegye fel a kapcsolatot.

Az Adobe, az Adobe AIR, az AIR, a Flash és a Reader az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

PlatformClients_Device_WWEULA-hu_HU-20110809_1400