Utforska Acrobat, den kompletta pdf- och e-signeringslösningen för företag.

Med Acrobat for Teams kan ni enkelt skapa, redigera, dela och underteckna kritiska dokument för att hålla verksamheten igång. Kom igång redan idag med en 14-dagars provversion.

Varför företag som ert väljer Acrobat for teams.

Snabba upp arbetsflödena för dokument.

Öka effektiviteten genom att tillåta flera personer få tillgång till och samarbeta i dokument samtidigt.

Skydda företagskritiska dokument.

Skydda pdf:er och se till att dokumenten blir kvar i organisationen även när anställda lämnar företaget.

Få experthjälp när ni behöver det.

Ha tillgång till support dygnet runt och få personliga konsultationer med Acrobat-experter (2 per användare och år).

Det här får ni.

Upptäck funktioner som hjälper alla i organisationen att jobba effektivare och samtidigt minimerar behovet av IT-support.

Funktioner för teamsamarbete.

Hjälp teamen att jobba bättre tillsammans med centraliserad, delad åtkomst till dokument – inget mer mejlande fram och tillbaka. Dela och granska i realtid med enkel versionskontroll.

Inbyggd pdf-säkerhet och verktyg för regelefterlevnad.

Skydda immateriella tillgångar med pdf-säkerhetsfunktioner som lösenord, åtkomstkontroll, kryptering med mera. Säkerställ att filerna kan hanteras av alla med den inbyggda tillgänglighetsassistenten.

Integrerade e-signeringsverktyg.

Acrobat har nu fler e-signeringsfunktioner som underlättar undertecknandet av dokument för företaget. Skapa ett gemensamt mallbibliotek med ofta använda filer, logotyper och annat.

Smidig licenshantering på företagsnivå.

Tilldela och omfördela licenser i verksamheten via en central administrationskonsol. Dessutom blir det enklare att fakturera.

Se hur Acrobat for teams fungerar.

Titta på dessa korta videor och upptäck hur man får mer gjort snabbare med den branschledande lösningen för pdf och e-signering.

Se videoguiden

Skydda era pdf-filer.

Se videoguiden

Dela och samarbeta
i pdf-filer.

Se videoguiden

Skicka pdf-filer för signering.

Se hur Acrobat kan användas i hela organisationen.

Försäljning

Snabba upp säljcyklerna genom att skapa anpassade avtal och skicka dem för e-underskrift. Hämta in betalningar online med ett Braintree-konto (om sådant finns).

Personaladministration

Anställ och introducera personal snabbare med onlineformulär och digitala välkomstpaket. Skydda känsliga dokument med säkerhet på enterprise-nivå.

Ekonomi

Skapa prydliga finansiella rapporter och dela dem som pdf:er för granskning och godkännande. Designa webbformulär som kan signeras för att effektivisera beställningar och betalningar (med ett Braintree-konto).

Juridik

Dölj känslig information i dokument och lägg till ett extra lager av säkerhet med lösenordsskydd. Kombinera standardvillkor och förhandlade villkor i pdf:er och dela för granskning och e-signering.

Acrobat fungerar med företagets befintliga program.

Microsoft

Arbeta med pdf:er inifrån Microsoft 365, SharePoint och Teams.

Google

Gör det enkelt för personalen att öppna och spara filer och att jobba direkt från Google Drive.

Box och Dropbox

Lagra och hantera pdf:er på populära plattformar.

Jämför Acrobatplaner för team.

Acrobat Standard for teams

Det enkla pdf-programmet med grundläggande verktyg för att redigera, konvertera och e-signera.

 

  

Välj antal licenser

Redigera text och bilder i en pdf

Skapa, fyll i, signera och skicka formulär enkelt

Samla in underskrifter

Få administratörsverktyg för att hantera team och support dygnet runt

Planera in personliga konsultationer med Acrobats produktexperter (två per användare och år)

Populärast

Acrobat Pro for teams

Den mest omfattande pdf-lösningen med fullständiga konverterings- och redigeringsfunktioner, avancerade e-signeringsfunktioner med mera.

  

Spara 7,5 % på alla 5-pack av licenser. Utnyttja erbjudandet.

Välj antal licenser

Redigera text och bilder i en pdf

Skapa, fyll i, signera och skicka formulär enkelt

Samla in underskrifter

Få administratörsverktyg för att hantera team och support dygnet runt

Planera in personliga konsultationer med Acrobats produktexperter (två per användare och år)

Skicka begäran om e-underskrifter i bulk

Redigera bort känslig information

Varumärkesprofilera avtal

Följ standarderna för tillgänglighet