Khám phá Acrobat, giải pháp ký điện tử và PDF tất cả trong một dành cho doanh nghiệp.

Với Acrobat dành cho nhóm, bạn có thể dễ dàng tạo, chỉnh sửa, chia sẻ và ký điện tử các tài liệu quan trọng để giúp doanh nghiệp của bạn luôn phát triển. Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay.

Lý do các doanh nghiệp giống như doanh nghiệp của bạn chọn Acrobat dành cho nhóm.

Tăng tốc quy trình làm việc với tài liệu của nhóm.

Nâng cao hiệu quả bằng cách cho phép nhiều người truy cập và cộng tác trên các tài liệu cùng một lúc.

Bảo vệ các tài liệu quan trọng trong doanh nghiệp của bạn.

Bảo mật tệp PDF và đảm bảo rằng tài liệu của bạn vẫn được lưu giữ trong tổ chức ngay cả khi nhân viên nghỉ việc.

Yêu cầu trợ giúp từ chuyên gia khi bạn cần.

Truy cập hỗ trợ chuyên trách 24x7 và buổi đào tạo 1:1 về sản phẩm với các chuyên gia về Acrobat (2 buổi cho mỗi người dùng mỗi năm).

Đây là những lợi ích bạn sẽ nhận được.

Khám phá các tính năng giúp mọi người trong tổ chức của bạn làm việc hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu nhu cầu hỗ trợ CNTT.

Các tính năng cộng tác và nâng cao năng suất nhóm.

Giúp đội ngũ của bạn làm việc cùng nhau hiệu quả hơn với khả năng truy cập tài liệu tập trung, được chia sẻ – không cần phải chuyển qua lại qua email nữa. Chia sẻ và đánh giá trong thời gian thực với khả năng kiểm soát phiên bản dễ dàng.

Các công cụ tuân thủ và bảo mật PDF tích hợp.

Bảo vệ IP của bạn bằng các tính năng bảo mật PDF, bao gồm mật khẩu, kiểm soát truy cập, mã hóa, v.v. Đảm bảo rằng mọi người đều có thể sử dụng các tệp của bạn nhờ Trợ lý trợ năng tích hợp.

Công cụ ký điện tử tích hợp.

Acrobat hiện có nhiều tính năng ký điện tử hơn để giúp bạn ký tài liệu và yêu cầu chữ ký cho doanh nghiệp của mình. Tạo thư viện mẫu được chia sẻ với các tệp bạn thường sử dụng, thêm logo và hơn thế nữa.

Quản lý giấy phép dễ dàng ở cấp tổ chức.

Chỉ định và chỉ định lại giấy phép cho doanh nghiệp của bạn từ Admin Console tập trung. Đồng thời đơn giản hóa quy trình thanh toán cho công ty của bạn.

Xem cách sử dụng Acrobat dành cho nhóm trong thực tế.

Hãy xem những video ngắn này và khám phá cách hoàn thành nhiều việc nhanh hơn với giải pháp ký điện tử và PDF hàng đầu trong ngành.

Xem hướng dẫn

Bảo vệ tệp PDF của bạn.

Xem hướng dẫn

Chia sẻ và cộng tác
trên tệp PDF.

Xem hướng dẫn

Gửi tệp PDF để lấy chữ ký.

Khám phá cách sử dụng Acrobat trong tổ chức của bạn.

Bán hàng

Đẩy nhanh chu kỳ bán hàng bằng cách tạo các hợp đồng được cá nhân hóa và gửi hợp đồng để lấy chữ ký điện tử. Thu thập các khoản thanh toán trực tuyến bằng tài khoản Braintree (khi khả dụng).

Nhân sự

Tuyển dụng và đào tạo nhanh hơn với các biểu mẫu trực tuyến và bộ công cụ chào mừng kỹ thuật số, đồng thời bảo vệ các tài liệu nhạy cảm với khả năng bảo mật cấp độ doanh nghiệp.

Tài chính

Tạo các báo cáo tài chính đẹp mắt và chia sẻ những báo cáo đó dưới dạng PDF để đánh giá và phê duyệt. Thiết kế biểu mẫu web có thể ký để hợp lý hóa quy trình đặt hàng và các khoản thanh toán (với tài khoản Braintree).

Pháp lý

Xóa thông tin nhạy cảm trong tài liệu và thêm một lớp bảo mật bổ sung với biện pháp bảo vệ bằng mật khẩu. Kết hợp các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn và đã thương lượng trong tệp PDF để chia sẻ cho việc đánh giá và ký điện tử.

Acrobat hoạt động với các ứng dụng dành cho doanh nghiệp mà bạn yêu thích.

Microsoft

Làm việc và cộng tác trên tệp PDF từ trong Microsoft 365, SharePoint và Teams.

Google

Giúp mọi người dễ dàng mở và lưu tệp cũng như làm việc trực tiếp từ Google Drive.

Box và Dropbox

Lưu trữ và quản lý tệp PDF từ trong các nền tảng lưu trữ phổ biến.

So sánh các gói Acrobat dành cho nhóm.

Acrobat Standard dành cho nhóm

Ứng dụng PDF đơn giản với các công cụ cơ bản để chỉnh sửa, chuyển đổi và ký điện tử.

 

  

Chọn số lượng giấy phép

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh trong tệp PDF

Dễ dàng tạo, điền, ký và gửi biểu mẫu

Thu thập chữ ký

Nhận các công cụ quản trị để quản lý nhóm cùng với hỗ trợ 24x7

Xếp lịch cho các phiên một đối một với chuyên gia về sản phẩm Acrobat (hai buổi cho mỗi người dùng mỗi năm)

Phổ biến nhất

Acrobat Pro dành cho nhóm

Giải pháp PDF toàn diện với đầy đủ khả năng chuyển đổi và chỉnh sửa, các tính năng chữ ký điện tử nâng cao cùng nhiều tính năng khác.

  

Tiết kiệm 7,5% cho mỗi gói 5 giấy phép. Tận hưởng ưu đãi.

Chọn số lượng giấy phép

Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh trong tệp PDF

Dễ dàng tạo, điền, ký và gửi biểu mẫu

Thu thập chữ ký

Nhận các công cụ quản trị để quản lý nhóm cùng với hỗ trợ 24x7

Xếp lịch cho các phiên một đối một với chuyên gia về sản phẩm Acrobat (hai buổi cho mỗi người dùng mỗi năm)

Gửi hàng loạt yêu cầu chữ ký điện tử

Xóa thông tin nhạy cảm

Thêm nhãn hiệu vào thỏa thuận

Đáp ứng các tiêu chuẩn về trợ năng