Logo Adobe Corp

Điều khoản và điều kiện

Ưu đãi dành cho khách hàng mới hoặc khách hàng hiện tại có giấy phép Adobe Acrobat Pro cho đội nhóm. Ưu đãi áp dụng cho Acrobat Pro dành cho nhóm theo gói hàng năm, thanh toán hàng tháng hoặc gói hàng năm, trả trước và chỉ giới hạn ở những khách hàng mua trực tiếp từ Adobe.com hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng. Giảm 7,5% khi bạn mua tối thiểu 5 suất Acrobat Pro cho nhóm với giá US$110.95/tháng (hàng năm, thanh toán hàng tháng)  HOẶC 5 suất với giá US$1,331.45/năm (hàng năm, trả trước). Giá ưu đãi chỉ có hiệu lực trong năm đầu tiên, hoặc nếu bạn mua thêm giấy phép, ưu đãi có hiệu lực cho đến ngày gia hạn tiếp theo, tùy theo thời điểm nào đến sớm hơn. Ưu đãi chỉ áp dụng khi mua 5 giấy phép trong một giao dịch. Số giấy phép mua thêm vượt quá 5 sẽ được tính ở mức giá thông thường hiện hành là    một tháng mỗi giấy phép (hàng năm, thanh toán hàng tháng) hoặc    mỗi giấy phép (hàng năm, trả trước). Yêu cầu cam kết gói đăng ký 12 tháng.  Khi kết thúc thời hạn 12 tháng đầu tiên, gói đăng ký sẽ tự động gia hạn và bạn sẽ được tính phí theo mức giá hiện hành qua phương thức thanh toán của bạn, mức giá hiện tại của Acrobat Pro cho nhóm là   mỗi tháng mỗi giấy phép (hàng năm, thanh toán hàng tháng) hoặc    mỗi giấy phép (hàng năm, trả trước). trừ khi bạn chọn thay đổi hoặc hủy gói đăng ký. Bạn có thể hủy thông qua bộ phận Hỗ trợ khách hàng. Ưu đãi không dành cho khách hàng trong lĩnh vực Giáo dục, OEM hoặc khách hàng cấp phép số lượng lớn.

Điều khoản chung: Chỉ có hiệu lực với người đủ điều kiện và từ 18 tuổi trở lên. Cư dân hoặc người ở quốc gia bị cấm vận hoặc quốc gia bị hạn chế xuất khẩu theo quy định của Hoa Kỳ hoặc địa phương sẽ không đủ điều kiện. Ưu đãi và giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do những trường hợp không thể lường trước. Không được chuyển nhượng, trao đổi, bán, chuyển giao, kết hợp hoặc quy đổi ưu đãi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa và dịch vụ khác không được nêu rõ ràng ở đây là được phép. Tùy thuộc vào phạm vi cung cấp ở nơi người nhận cư trú. Có thể áp dụng điều khoản và điều kiện bổ sung. BỊ VÔ HIỆU Ở NƠI BỊ PHÁP LUẬT CẤM HOẶC HẠN CHẾ.