โลโก้ Adobe Corp

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อเสนอมีให้สำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิมของสิทธิ์การใช้งาน Adobe Acrobat Pro สำหรับทีมข้อเสนอมีให้สำหรับ Acrobat Pro สำหรับทีมรายปีแบบเรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี โดยมีการชำระล่วงหน้าและจำกัดเฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อจาก Adobe.com โดยตรง หรือผ่านการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า รับส่วนลด 7.5% เมื่อซื้อ Acrobat Pro สำหรับทีมขั้นต่ำ 5 เครื่องที่ราคา ฿4,526.10/เดือน (รายปีแบบเรียกเก็บเงินรายเดือน) (incl. VAT) หรือ 5 เครื่องที่ ฿54,313.20/ปี (รายปีแบบชำระล่วงหน้า)(incl. VAT) ราคาในข้อเสนอใช้ได้เฉพาะในปีแรกเท่านั้น หรือจนกว่าจะถึงรอบการต่ออายุสิทธิ์การใช้งานถัดไปหากมีการซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม ซึ่งเร็วกว่าระยะหนึ่งปีที่กำหนด ข้อเสนอมีให้สำหรับการซื้อสิทธิ์การใช้งาน 5 สิทธิ์ในการทำธุรกรรมครั้งเดียวเท่านั้น สิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมที่นอกเหนือจาก 5 สิทธิ์แรกจะมีการเรียกเก็บเงินในราคาปกติและปัจจุบันที่    ต่อเดือนต่อหนึ่งสิทธิ์การใช้งาน (รายปีแบบเรียกเก็บเงินรายเดือน) (incl. VAT) หรือ    ต่อสิทธิ์การใช้งาน (รายปีแบบชำระล่วงหน้า) (incl. VAT) ต้องมีข้อผูกพันในการสมัครใช้งาน 12 เดือน  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 12 เดือนแรก การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ และระบบจะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินตามอัตราปัจจุบันในขณะนั้น ซึ่งอัตราปัจจุบันของ Acrobat Pro สำหรับทีมอยู่ที่    ต่อเดือนต่อหนึ่งสิทธิ์การใช้งาน (รายปีแบบเรียกเก็บเงินรายเดือน) (incl. VAT) หรือ    ต่อสิทธิ์การใช้งาน (รายปีแบบชำระล่วงหน้า) (incl. VAT) เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสมัครใช้งาน คุณสามารถทำการยกเลิกได้ผ่านฝ่ายสนับสนุนลูกค้าข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้า OEM, นักเรียนนักศึกษา หรือลูกค้าที่ต้องการสิทธิ์การใช้งานจำนวนมาก

เงื่อนไขทั่วไป: ใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้พักอาศัยหรือบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในประเทศที่ถูกสั่งห้ามทำการค้าขายกับประเทศอื่น หรือประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกในสหรัฐอเมริกาหรือในท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอนี้ ข้อเสนอและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามมิให้มีการมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน รวม หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ ใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ตามที่แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในตำแหน่งที่ตั้งที่ผู้รับอาศัยอยู่ อาจมีการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยหากมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดตามกฎหมายจะถือเป็นโมฆะ