Logo Adobe Corp

Podmienky a požiadavky

Ponuka platí pre nových alebo už existujúcich zákazníkov s licenciami na Adobe Acrobat Pro pre tímy.Ponuka sa vzťahuje na plány Acrobat Pro pre tímy s ročným predplatným účtovaným mesačne alebo ročným predplatným zaplateným vopred. Zároveň je obmedzená na zákazníkov, ktorí nakupujú priamo od spoločnosti Adobe alebo prostredníctvom zákazníckej podpory. Získajte zľavu 7,5 % pri zakúpení plánov Acrobat Pro pre tímy pre aspoň 5 používateľov za 133,15 € mesačne (ročný plán, účtovaný mesačne) (vrátane DPH) ALEBO 5 používateľov za 1597,75 €  ročne (ročný plán, predplatený) (vrátane DPH). Cena ponuky platí len počas prvého roka alebo v prípade zakúpenia ďalších licencií do najbližšieho dátumu obnovenia (podľa toho, čo nastane skôr). Ponuka sa vzťahuje len na nákup 5 licencií v rámci jednej transakcie. Za licencie nad rámec uvedených 5 licencií bude účtovaná aktuálna cena    mesačne za licenciu (ročný plán, účtovaný mesačne) (vrátane DPH) alebo    za licenciu (ročný plán, predplatený) (vrátane DPH). Vyžaduje sa 12-mesačná viazanosť predplatného. Na konci úvodného 12-mesačného obdobia platnosti ponuky sa vaše predplatné automaticky obnoví. Na základe vášho spôsobu platby sa vám bude účtovať cena platná v danom čase, čo je pre Acrobat Pro pre tímy aktuálne    mesačne za licenciu (ročný plán, účtovaný mesačne) (vrátane DPH) alebo    za licenciu (ročný plán, predplatený) (vrátane DPH), pokiaľ sa predplatné nerozhodnete zmeniť alebo zrušiť. Zrušenie možno vykonať prostredníctvom zákazníckej podpory.Ponuka nie je k dispozícii pre výrobcov OEM, zákazníkov z oblasti vzdelávania ani pre zákazníkov s množstevnými licenciami.

Všeobecné podmienky: Ponuka platí len pre oprávnené osoby staršie než 18 rokov. Oprávnenie nemajú obyvatelia krajín, na ktoré je uvalené embargo, alebo krajín, na ktoré sa vzťahujú exportné obmedzenia USA alebo miestne exportné obmedzenia, ani osoby, ktoré sa v týchto krajinách nachádzajú. Ponuka a ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu nepredvídaných okolností. Ponuku nemožno priradiť, vymeniť, predať, preniesť, skombinovať ani vymeniť za hotovosť alebo iný tovar či služby, ktoré tu nie sú výslovne uvedené ako súčasť ponuky. Podlieha dostupnosti v mieste bydliska príjemcu. Môžu platiť ďalšie podmienky a požiadavky. PONUKA NEPLATÍ V KRAJINÁCH, KDE JE ZAKÁZANÁ ALEBO OBMEDZENÁ ZÁKONOM.