Logo ng Adobe Corp

Mga Tuntunin at Kundisyon

Available ang offer sa mga bago o kasalukuyang customer ng mga lisensya ng Adobe Acrobat Pro para sa mga team.Available ang offer ng taunan, buwanang sinisingil o taunan, paunang binayarang plan ng Acrobat Pro para sa mga team at limitado ito sa mga customer na direktang bumibili sa Adobe.com o sa pamamagitan ng pagtawag sa Suporta sa Customer. Makakuha ng 7.5% diskwento kapag bumili ka ng hindi bababa sa 5 seat ng Acrobat Pro para sa mga team sa halagang ₱6,195.00/buwan(taunan, buwanang sinisingil) O 5 seat sa halagang  ₱74,340.00 (taunan, prepaid). Valid ang presyo ng offer sa unang taon lang, o kung may mga biniling karagdagang lisensya, hanggang sa susunod na petsa ng pag-renew mo, alinman ang mas maaga. Available ang offer sa pagbili ng 5 lisensya sa iisang transaksyon lang. Sisingilin ang mahigit sa 5 karagdagang lisensya sa kasalukuyang regular na presyo na    kada buwan kada lisensya (taunan, buwanang sinisingil) o    kada lisensya (taunan, prepaid). Kailangan ng 12 buwang commitment sa subscription.  Sa pagtatapos ng una mong 12 buwang termino, awtomatikong magre-renew ang subscription mo, at sisingilin ng rate sa panahong iyon ang paraan ng pagbabayad mo, sa kasalukuyan, ang Acrobat Pro para sa mga team ay    kada buwan kada lisensya (taunan, buwanang sinisingil) o    kada lisensya (taunan, prepaid). maliban kung pipiliin mong baguhin o kanselahin ang subscription mo. Pwedeng kanselahin ang subscription sa pamamagitan ng Suporta sa Customer. Hindi available ang offer sa mga customer ng OEM, Edukasyon, at volume licensing.

Mga Pangkalahatang Tuntunin: Valid lang para sa mga kwalipikadong taong 18 taong gulang pataas. Hindi kwalipikado ang mga residente o taong nasa mga na-embargo na bansa o bansang nasa ilalim ng mga paghihigpit sa pag-export ng US o lokal na pamahalaan. Pwedeng magbago ang offer at mga presyo nang walang abiso dulot ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ang offer ay hindi pwedeng italaga, ipagpalit, ibenta, ilipat, isama, o i-redeem kapalit ng pera o iba pang produkto at serbisyong hindi tuwirang isinasaad dito na kasama. Nakadepende sa pagiging available sa kung saan nakatira ang tatanggap. Pwedeng magkaroon ng mga karagdagang tuntunin at kundisyon. WALANG BISA SA KUNG SAAN IPINAGBABAWAL O IPINAGHIHIGPIT NG BATAS.