#F5F5F5

Design

DWF-filer.

Många designers väljer DWF-formatet när de ska dela 2D- och 3D-ritningar. Det formatet har stöd för detaljerad vektorgrafik och text utan de stora filstorlekarna som uppstår i samband med CAD-filer (Computer Aided Design). Läs mer om för- och nackdelar samt historien bakom DWF-formatet – och lär dig skapa och redigera i detta format.

Utforska Creative Cloud

DWF marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Vad är en DWF-fil?

DWF är en akronym för Design Web Format. Detta filformat hjälper designers och konstruktörer att till dela sina CAD-ritningar, data, grafik, text och 3D-modeller i en zip-komprimerad fil.

Precis som en pdf är en dwf-fil framför allt tillgänglig och standardiserad. Du kan öppna, visa och märka upp den utan någon specialprogramvara. Du kan också välja vilka delar av designen du vill dela och vilka du inte ska dela. Det är praktiskt när man arbetar med konfidentiell information, priser och pågående arbeten.

DWF-filer är vektorbaserade. Det innebär att de är byggda med matematiska formler snarare än pixlar. De visar en enorm detaljrikedom, oavsett om du zoomar in eller ut.

Historien bakom DWF.

Formatet lanserades under namnet Drawing Web Format 1995 och var ett sätt att dela designfiler (som DWG-filer), vilka tidigare enbart var tillgängliga på AutoCAD-system. DWF-filer skapades från början för AutoCAD-ritningar men anpassades senare även för andra designprogram. Det uppdaterade namnet Design Web Format återspeglar det bredare användningsområdet.

DWF-filer är mångsidiga för ritningar och modeller i både 2D och 3D – det gör dem till ett smidigt samarbetsverktyg för olika branscher från arkitektur till produktdesign.

Vad används DWF till?

DWF-filer har olika användningsområden i olika branscher.

Komprimera och dela designritningar.

DWF:er förenklar, förminskar och komprimerar CAD-filer så att de kan delas med folk som inte nödvändigtvis har specialdesignprogram. Kreatörer kan dela flersidiga designer i en enda fil. De kan också vid behov dölja vissa designelement.

Öppna och visa designritningar.

Med DWF-filer kan vem som helst visa ritningar i ett öppet format. DWF-formatet innefattar komplexa metadata från den ursprungliga designen och kan också användas till att lägga markeringar och kommentarer. Dessa data kan därefter återintroduceras för att konvertera tillbaka DWF-filen till det ursprungliga formatet – på så sätt blir det ett praktiskt gransknings- och samarbetsverktyg.

Hitta fler vektorfiltyper

För- och nackdelar med DWF.

Det finns många för- och nackdelar med DWF-formatet att beakta innan du använder det formatet.

Fördelar med DWF.

 • Det är en mindre, enklare fil men en DWF kan ändå upprätthålla en stor mängd metadata, typsnitt, färger och bilder – inklusive 3D-modeller. Olika användare kan lägga till kommentarer och markeringar och vid behov återföra filen till det ursprungliga CAD-formatet.
 • Till skillnad från DWG-filer är DWF skrivet i öppet format. Användare kan öppna och dela filerna utan att behöva betala licensavgifter för någon CAD-programvara.
 • Kreatörer kan dölja vissa delar av designen – och visa endast de delar de vill att mottagarna ska se.

Nackdelar med DWF-filer.

Även om DWF är mycket mer tillgänglig än DWG, behövs ett särskilt visningsprogram för att öppna en DWF. Som ett alternativ kan du konvertera en dwf till pdf med Adobe Acrobat.

Hur man öppnar och redigerar en DWF-fil.

Följ dessa enkla steg för att öppna en DWF-fil.

 1. Installera ett kompatibelt program för att öppna en DWF-fil. Det finns många specifika tillämpningar för detta ändamål.
 2. Zippa upp dina DWF-filer med ett specifikt uppzippningsverktyg eller något verktyg som redan är installerat i datorn. Processen skiljer sig åt beroende på om du använder Windows eller macOS – men du behöver troligen skapa en ny plats på datorn för filerna och välja Extrahera alla.
 3. Klicka på filen och välj Öppna med. Leta reda på det DWF-kompatibla visningsprogrammet och öppna filen.
 4. Redigera filen med kommentarer och markeringar.

Hur man skapar och redigerar en DWF-fil.

Följ dessa enkla steg för att skapa en DWF i AutoCAD:

 1. Spara DWF-filen.
 2. Klicka på Output > Export to DWF/PDF > Export > DWF.
 3. Ange ett filnamn i rutan ’Save to DWF’ och klicka på Save.

DWF: vanliga frågor.

Hur konverterar jag dwf till pdf?

Följ dessa enkla steg för att konvertera en dwf till pdf:

 1. Öppna Adobe Acrobat. Klicka på Verktyg > Skapa PDF.
 2. Välj DWF-filen på menyn Alternativ.
 3. Klicka på Skapa. Nu konverteras dwf-filen till pdf.
 4. Spara pdf:en på datorn eller annan plats.

Du kan också konvertera en dwf till pdf online med Adobe Acrobat.

Kan jag öppna en DWF i Illustrator?

DWF-formatet har inte stöd i Adobe Illustrator. du kan emellertid konvertera dwf-filer till ett kompatibelt format som pdf eller dwg.

Hur konverterar jag DWF till DWG?

Följ dessa enkla steg om du vill konvertera DWF-filer till DWG på AutoCAD:

 1. Öppna AutoCAD och skapa en ny ritning.
 2. Använd kommandot DWFATTACH för att bifoga din DWF.
 3. Exportera ritningen som pdf och spara filen.
 4. Använd kommandot PDFIMPORT och importera den exporterade filen.
 5. När du blir ombedd väljer du att importera pdf:en som AutoCAD-geometri.

Är DWF-filer av raster- eller vektorformat?

DWF-filer är vektorfiler som byggts upp från matematiska formler och algoritmer. Denna filtyp är skalbar utan att tappa i upplösning. Raster är det andra bildfilformatet – rasterbilder är uppbyggda av färgade pixlar. Läs mer om skillnaden mellan raster- och vektorfiler.

Vad är skillnaden mellan DWF och DXF?

Du kan använda både DWF och DXF för att konvertera DWG-filer till nya format. DXF används dock rent generellt till att dela information mellan andra CAD-baserade program.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade