#F5F5F5

FOTOGRAFI

HDRI-filer.

HDRI-filen är ett digitalt bildformat. HDRI-filer skapas ofta i fotoredigeringsprogram för att förbättra digitala foton som därefter kan konverteras till mindre filer för delning och uppladdning. Se för- och nackdelar med samt användningsområden för HDRI-formatet – och hur du skapar din egen HDRI-fil.

Utforska Creative Cloud

HDRI marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Vad är en HDRI-fil?

HDRI står för High Dynamic Range Image. Digitalkameror har bara ett begränsat dynamiskt omfång – därför kan vissa delar av fotot visas mörkare än i verkligheten. HDRI-bilder ger fotoredigerare en möjlighet att ljusa upp hörnen och skapa en bild som ser mer naturlig ut.

HDRI-formatet används ofta med bildredigeringsprogram som Adobe Photoshop. Det är ett rasterbaserat filformat – uppbyggt av pixlar – och har normalt 32-bitars format.

Historien bakom HDRI.

Gregory Ward uppfann 1986 HDRI-filerna för Radiance, hans belysningssimuleringsprogram. Men många av formatets egenskaper som vi känner till idag lanserades 2005 genom funktionen Lägg samman till HDR i Photoshop.

Den nya funktionaliteten gav tillgång till HDR-tonmappning i syfte att avhjälpa det begränsade dynamiska omfånget i foto- och visningsutrustning. Tonmappning innefattar att man kombinerar flera foton som tagits med olika exponeringar.

Ibland kallas bilder som överstiger 8 bitar för HDRI – till skillnad från LDRI-bilder (low dynamic range images) som jpeg och png som är mindre än 8 bitar.

Hur man använder en HDRI-fil.

HDRI-filer är unika bland rasterformaten och har ett huvudsakligt användningsområde:

Digital fotoredigering.

Filer som sparats i HDRI-formatet är digitala foton som har redigerats och optimerats med avseende på ljusstyrka, färg och kontrast. Flera digitala foton som tagits med flera exponeringar kombineras sedan i en HDR-bild. Det plockar fram djupa skuggor och samtidigt ljusa högdagrar.

Hitta fler rasterfiltyper

För- och nackdelar med HDRI.

Tänk igenom för- och nackdelarna med HDRI innan du använder detta format.

Fördelar med HDRI.

 • Med HDRI-filer kan du anpassa och förstärka bilderna för att få bästa resultat.
 • Du kan öppna och visa dem i ett antal olika fotoredigeringsprogram.
 • Du kan enkelt skapa HDRI-filer i Photoshop.

Nackdelar med HDRI-filer.

 • 32-bitars HDRI-filer är för stora för att använda den kompletta uppsättningen av redigerings- och delningsfunktioner i Photoshop. Om du vill använda filen i Photoshop behöver du först spara en kopia av originalet och därefter konvertera det till en 16- eller 8-bitarsbild.

Hur öppnar man en HDRI-fil.

Du kan öppna HDRI-bilder i många program, inklusive Photoshop. Gör så här i Photoshop: välj Arkiv > Öppna och välj den bild du vill använda.

Hur man skapar och redigerar en HDRI-fil.

Följ dessa enkla steg för att skapa en HDRI-fil i Adobe Photoshop:

 1. Öppna Photoshop.
 2. Välj Arkiv > Automatisera > Lägg samman till HDR.
 3. Välj bilderna du vill använda.
 4. Markera vid behov Justera källbilder. Du kanske inte behöver det om du har haft kameran stabilt placerad, till exempel på ett stativ.
 5. Klicka på OK.
 6. När kryssrutan Förhandsvisa visas väljer du de bilder du vill ta bort med hjälp av zoom-funktionen för att titta närmare på förgranskningen. Du kan också ändra bildexponeringen här.
 7. Klicka på OK för att skapa HDRI-filen.

HDRI: vanliga frågor.

Vad är skillnaden mellan HDRI och HDR?
HDR betyder stort dynamiskt omfång. En HDRI-bild är helt enkelt en bild med egenskaper för stort dynamiskt omfång. När du hör talas om HDRI och HDR inom digital fotoredigering innebär det ofta samma sak.

Hur konverterar jag HDRI till JPEG?

Du kan konvertera HDRI-filer till JPEG med en filkonverterare online. Du kan också i Photoshop spara HDRI-filen som JPEG (eller välja Spara för webben, beroende på vilken version du använder).

Hur konverterar jag en 32-bitars till 8- eller 16-bitarsbild?

En av nackdelarna med HDRI är den stora filstorleken. Det gör dem lite knepigare att dela eller ladda upp på webben. Om du vill spara dem i ett mindre format öppnar du bilden och väljer Bild > Läge > 16 bitar/kanal eller 8 bitar/kanal. Justera exponeringen för att få det resultat du vill ha och klicka sedan på OK för att konvertera och spara bilden.

Hur redigerar jag en HDRI-fil?

För att redigera en HDRI-fil öppnar du den bara i Photoshop och börjar redigera. Du kan också använda pensel- och pennverktygen för att förbättra bilden ännu mer.

Är HDRI-filerna av raster- eller vektortyp?

HDRI-filer är av rasterformat – de är uppbyggda av färgpixlar. De är generellt sett mycket stora och blir inte pixliga lika lätt som andra rasterfiler som jpeg eller png.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade