#F5F5F5

FOTOGRAFI

Pcx-filer.

Filtypen pcx är ett tidigt bildformat vars popularitet har minskat sedan lanseringen 1985. Vissa program använder fortfarande pcx eftersom filtypen hanterar fax- och skanningstillämpningar. Läs om för- och nackdelar för pcx-filtypen och hur man skapar en pcx-bild.

Utforska Creative Cloud

PCX marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Vad är en pcx-fil?

Pcx, akronym för Picture Exchange, är ett rasterformat, vilket innebär att färgpixlar används för att visa bilder. Det andra stora bildformatet är vektorformatet, något som skapar bilder med en komplex struktur med punkter, linjer, grafer och formler.

Pcx har stöd för 24-bitars färgbilder, 8-bitars gråskala och 1-bitars svartvitt liksom indexerade färgbilder. Pcx-filer använder filändelsen .Pcx. Flersidiga Pcx-filer sparas ofta som .dcx.

Pcx-formatet använder sig av RLE (run-length encoding) med lossless-komprimering – något som innebär att varken kvalitet eller data tappas vid komprimering.

Historien bakom Pcx.

ZSoft lanserade pcx-filen 1985 som det egenutvecklade filformatet för PC Paintbrush. Pcx-filen blev ett brett använt standardformat för operativsystemet MS-DOS. Det var också ett av de första bitmappsformaten som användes i Windows, men föll bort när mer avancerade filformat lanserades, som jpeg, gif och png.

Från början hade pcx stöd för endast upp till 256 palettbaserade färger. Senare utvidgades det till att klara 24-bitars färg. I nuläget hanterar pcx upp till 16 miljoner färger.

Idag har operativsystemet Windows fortfarande stöd för pcx-filer. De är också kompatibla med Adobe Illustrator, Adobe Photoshop och flera andra tillämpningar.

Hur man använder en pcx-fil.

Trots att de inte längre än vanligt förekommande har ändå pcx-filer flera användningsområden:

Fax.

Pcx-formatet kan hantera flersidiga filer, vilket gör det till en praktisk filtyp för faxtillämpningar. Filtyperna har filändelsen .dcx men införlivar en uppsättning sammanhängande pcx:er.

Söker.

Lossless-komprimering och 24-bitars färg innebär att pcx också kan vara en praktisk filtyp för inskanning. Dessutom är det ett antal skanningstillämpningar som har stöd för formatet.

Hitta fler rasterfiltyper

För- och nackdelar med pcx.

Det finns många för- och nackdelar med pcx som du behöver ta ställning till innan du använder filformatet.

Fördelar med pcx.

  • Genom att hantera miljontals färgalternativ är pcx ett bra val för redigering av bilder.
  • Pcx-filer har lossless-komprimering, vilket innebär att de inte tappar i kvalitet när de sparas, överförs eller delas.
  • Pcx-filer är kompatibla med flera olika Adobe-produkter, inklusive Adobe Illustrator och Adobe Photoshop – liksom ett antal olika skannings- och faxtillämpningar.

Nackdelar med pcx-filer.

  • Genom att pcx-filer bibehåller data i lossless-format kan filerna bli stora.
  • Pcx-filer lämpar sig i allmänhet inte för webbruk.
  • Många program i Windows, Adobe eller fax- och skanningslösningar har inte stöd för pcx. Det kan då bli problem att överföra, lagra, öppna eller spara filerna i andra program.

Hur öppnar man en pcx-fil.

Följ dessa enkla steg för att öppna en pcx-fil med Adobe Photoshop eller Adobe Illustrator:

  1. Öppna Adobe Photoshop eller Adobe Illustrator.
  2. Klicka på Arkiv > Öppna.
  3. Välj den pcx-bild du vill öppna.
  4. Klicka på Öppna.

Hur man skapar och redigerar en pcx-fil.

Följ dessa enkla steg för att skapa en pcx-fil med Adobe Photoshop:

1. Öppna en Illustrator-fil och klicka på Spara som

2. Välj Pcx på menyn Format.

3. Spara den nya pcx-filen där du vill ha den.

Pcx: vanliga frågor.

Hur konverterar jag pcx till jpeg?
Det är en bra idé att spara pcx-filen som jpeg om du vill använda filen online. Öppna då pcx-filen i Adobe Photoshop och spara den som jpeg. Du kan dock tappa en del data i filen när den omvandlas till lossy-format.

Är pcx-filer av raster- eller vektorformat?

Pcx-filer är ett rasterformat – det vill säga ett pixelbaserat filformat. Å andra sidan använder sig vektorfiler av grafik och algoritmer till att visa bilder. Vektorfiler kan skalas till valfri storlek utan att se kornig eller pixlig ut. Du kan använda vektorfiler till ritningar, logotyper och illustrationer, medan rasterfiler brukar vara bäst till foton.

Vad är MS-DOS?

MS-DOS ett tidigt operativsystem från Microsoft som allt eftersom ersattes av Windows. Pcx var ett standardformat för MS-DOS.

Vad är PC Paintbrush?

ZSoft utvecklade PC Paintbrush som en konkurrent till Macintosh-programmet MacPaint. Pcx var kända som ZSoft Paintbrush-filer.
Varför tog jpeg över istället för pcx?
En stor anledning till att jpeg, gif och png tog över istället för pcx var att dessa format var effektivare, mer anpassningsbara och sofistikerade – rent generellt bättre för webbaserad datorbehandling.

Är pcx och dcx samma sak?

Dcx-filer är flersidiga pcx:er med ett annat filhuvud. I grunden är dcx en flersidig pcx som ger en uppsättning av efterföljande pcx-filer.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade