ADOBE DOCUMENT CLOUD FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAG

Snabbare. Enklare. Heldigitala arbetsflöden.

Använd kraftfulla digitala verktyg från Adobe Acrobat och Adobe Acrobat Sign för att slippa pappershögarna och öka effektiviteten för handläggare, försäkringsmäklare och försäkringstagare.

2021 Microsoft partner of the year Logo

Bestyrk handlingar var som helst ifrån.

Integrera Acrobat Sign Solutions med plattformen Notarize och få sömlös attestering på distans av era finansiella dokument.

Acrobat Sign Solutions kan spara miljontals kronor åt försäkringsbolagen.

Från offertgodkännanden till behandling av försäkringsärenden och allt däremellan – Adobe Document Cloud hjälper försäkringsbolag att digitalisera rutinmässiga arbetsflöden för att få en bättre produktivitet. Ge distansarbetande handläggare och försäkringstagare ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt att få saker gjorda.

img
img

* Alla åtta bolagen inom sak- och olycksfallsförsäkringar i Fortune 100 använder någon typ av Adobe-produkt och flertalet använder Acrobat Sign Solutions.

* The Total Economic Impact of Acrobat Sign Solutions, en studie av Forrester Consulting, beställd av Adobe i augusti 2019

Förenkla processerna inom organisationen.

Upptäck hur ett heldigitalt arbetsflöde med Adobe kan slimma de arbetsflöden som kräver formulär, ansökningar och underskrifter.

Digital introduktion av nyanställda.

Betjäna kunder och försäkringsmäklare snabbare än någonsin med smidiga, heldigitala ansöknings- och registreringsprocesser.

Hantering av försäkringsärenden.

Mejla automatiskt rätt formulär till kunden så snart de köper en försäkring eller gör en anmälan om ett försäkringsärende. Formuläret laddas sedan upp till rätt databas så snart den undertecknats.

Policyhantering.

Automatisera och optimera arbetsflödena för försäkringsärenden samtidigt som ni jobbar säkert och regelrätt.

Distansarbetande handläggare.

Hantera introduktioner och avtal för distansarbetande handläggare på ett helt nytt sätt med en immersiv och helt digital upplevelse.

Unum
”Istället för att det tar en dag att skicka ut ett pappersformulär för en försäkringsändring och sedan vänta en vecka eller mer på att det ifyllda formuläret ska komma tillbaka, får vi nu tillbaka 70 % av de ifyllda formulären inom 24 timmar.”

Christine Francis
Business Operations Development Manager, Shared Services, Unum

Hur kan Adobe bidra till att omvandla myndigheten? Se här bara.

img
Asurion

Asurion digitaliserar den interna processen med Acrobat Sign och Workday för att spara över 33 000 handläggningstimmar och 1,4 miljoner dollar i årliga kostnadsbesparingar.

img
Benefytt

Försäkringsbolaget Benefytt använde sig av e-signaturer med Acrobat Sign för att förenkla registreringarna och behandlade 350 000 formulär förra året.

Ta det lugnt. Acrobat Sign snabbar upp försäkringsverksamheten.

Skriv på digitalt

Få verksamheten att flyta smidigare.

Med helt digitala processer går tecknandet av nya försäkringar sam behandling av försäkringsärenden enklare än någonsin. Dokumenten nås överallt, från vilken enhet som helst.

Skriv på digitalt

Större effektivitet.

En ökad synlighet av status på underskrifterna innebär snabbare avslut och färre förseningar – samtidigt som ni sparar mängder av papper.

Skriv på digitalt

Gör mer med data.

Kombinera Adobe Document Cloud med Adobe Analytics för att visa nyckeltal och åtgärdspunkter avseende processer, konverteringar och försäkringstagarnas beteenden.

Skriv på digitalt

Följ reglerna.

Få transparens och säkerställ efterlevnaden med säkra, juridiskt bindande e-signaturer som uppfyller de striktaste globala lagar och regler.

De verktyg du gillar i de program du gillar.

Arbeta smartare i de program ni använder dagligen. Med färdiga integreringar för Microsoft 365, Salesforce, Workday med flera kan ni koppla Acrobat och Acrobat Sign till era registersystem och arbetsflödesprogram så att ni enkelt kan standardisera formulär och tillämpningar.

Microsoft
Google
Salesforce
Google
Microsoft
Salesforce

Utforska resurserna. Skapa bättre arbetsflöden.

Krav på e-underskrifter.

Hantera avtal och uppfyll lagkraven med Acrobat Sign Solutions.

E-underskrifter och lagkrav.

Acrobat Sign Solutions uppfyller de striktaste lagkraven i världen.

Efterlevnad med elektroniska och digitala signaturer.

Följ lagkraven med Acrobat Sign Solutions – oavsett var ni är.

Kontakta oss. Vi hjälper gärna till.

Oavsett om ni behöver grundläggande information om våra lösningar eller vill ha en skräddarsydd offert för er unika organisation är vi här för att besvara era frågor.