integrera

Lösningar för affärsintegration

Integrera våra pdf-lösningar med elektroniska signaturer.

Lägg till våra arbetsflöden i era befintliga system, processer och tillämpningar.

Integrera våra pdf-lösningar med elektroniska signaturer.

Lägg till våra arbetsflöden i era befintliga system, processer och tillämpningar.

integrera

Vi samarbetar med ledande företag för att ni ska kunna integrera Adobe Document Cloud-lösningar i de system, processer och program som ni redan använder i organisationen.

Microsoft

Öka personalens produktivitet och antalet affärstransaktioner i Microsoft 365, SharePoint och Dynamics.

Salesforce

Skicka, underteckna, spåra, och arkivera avtal snabbt och säkert var som helst i Salesforce, även på mobilen.

Googles logotyp

Integrering av arbetsflöden för pdf-hantering och e-signering i Google Drive sparar massor av tid.

Workday

Få anställningserbjudanden, sekretessavtal och andra HR-dokument undertecknade snabbare med Acrobat Sign Solutions i Workday.

ServiceNow

Genomför den digitala omvandlingen med branschledande lösningar och konsulttjänster.

Nintex logga

Adobe Acrobat Sign och Mastercard Send™ lämnar över pengarna till dem som behöver dem – snabbare och enklare.

SAP Ariba

Minska dokumenthanteringstiden med 80 % när ni lägger till e-signaturer, versionshantering och automatiserade rapporter i SAP Ariba-arbetsflödet.

Box

Hantera alla era dokumentbehov, från lagring och åtkomst till utskick och signering.

Icertis

Skicka, signera och spåra dokument med Icertis, den ledande plattformen för kontraktshantering i molnet.

Använd Acrobat Sign Solutions i Guidewire Insurance Suite för en integrerad e-signeringslösning.

Notarize

Adobe och Notarize har samarbetat om att integrera onlineattestering i Acrobat Signs arbetsflöden.

Veeva

Acrobat Sign Solutions snabbar upp Veevas arbetsflöden för läkemedels- och bioteknikföretag runt om i världen.


Försäljning/kundvård (CRM)

Skicka, underteckna, håll koll på status och lagra avtalen med e-signaturer du litar på – var som helst, när som helst, på vilken enhet som helst – i Microsoft Dynamics 365 CRM.

CRM Dialer

Snabba upp konverteringshastigheten med e-signering i branschledande CRM-system med power dialer och kraftfull leadhantering som drivs av Acrobat Sign Solutions.

IRIS CRM

Effektivisera säljprocesserna med e-signaturer, kundprospektering och automatiserade introduktioner till handlare i ledande betalningsbearbetande CRM.

Salesforce

Skicka, underteckna, spåra, och arkivera avtal snabbt och säkert var som helst i Salesforce, även på mobilen.

Oracle

Snabba upp säljprocesserna genom att integrera Acrobat Sign Solutions med Oracle CRM-tillämpningar.

NetSuite

Få offerter, kontrakt och avtal signerade på några minuter inifrån NetSuite-kontot.

SugarCRM

Ta hem affärer snabbare genom att skicka avtal för e-signering från SugarCRM-systemet.

ZOHO CRM

Nå kunder via flera kanaler från ett ställe genom att integrera Acrobat Sign Solutions med Zoho CRM.

Workbooks CRM

Få snabbare molnbaserad CRM och applikationer för automatiserad marknadsföring genom att kombinera Workbooks CRM med enkelheten och bekvämligheten hos Acrobat Sign Solutions.


Programvaror för avtals- och offerthantering

Agiloft

Agiloft kan integreras med Acrobat Sign Solutions att snabba upp godkännandeflöden, hantera kontrakt och ge full rapportering och regelefterlevnad.

Advanced Software Concepts (ASC)

Effektivisera avtalshanteringen genom att lägga till Acrobat Sign Solutions i ASC-arbetsflödena.

Ironclad logotyp

Driv fram digitala kontrakt med Acrobat Sign Solutions.

Change Healthcare

Change Healthcare använder Acrobat Sign Solutions för att smidigare kunna hjälpa sjukförsäkringar att effektivisera i kontrakteringen av leverantörer.

Intelligentcontract

Automatisera kontakter och underteckna avtal elektroniskt med intelligentcontract och Acrobat Sign Solutions.

icertis Applied Cloud

Automatisera och effektivisera hela livscykelhanteringen av kontrakt med Cobblestone och Acrobat Sign Solutions.

ContractZen

Hantera avtal och mötesprotokoll enklare än någonsin tidigare. Använd Acrobat Sign Solutions till att spåra och lagra dokument i ContractZen.

Cobblestone

Automatisera och effektivisera hela livscykelhanteringen av kontrakt med Cobblestone och Acrobat Sign Solutions.

Jaggaer

Snabba upp inköpsprocesserna med Acrobat Sign Solutions i
Jaggaer-lösningar.

Nintex

Automatisera skapandet av affärskritiska dokument, med integrerad e-signering, i processer som följer lagar och regelkrav.

Oracle

Öka produktiviteten genom att använda Acrobat Sign Solutions i Oracles PeopleSoft-applikationer.

Acrobat Sign-integrering med Pros Smart CPQ

Automatisera och förenkla konfiguration, prissättning och kvoteringsprocessen för säljteamet.

SAP Ariba

Minska dokumenthanteringstiden med 80 % eller mer när ni lägger till e-signering, versionshantering och automatiserade rapporter i SAP Ariba-arbetsflödet.

SAP

Optimera företagsavtalen
genom att förbättra regelefterlevnaden och få snabbare tid till värde med SAP CLM.

Salesforce CPQ

Leverera e-signaturer som är integrerade i CPQ-lösningen från Salesforce.

revitas

Smidigare administration från tips till försäljning med mobil kontrakts- och vinsthanteringslösning.

SAP

Automatisera, hantera och effektivisera hela livscykelhanteringen av kontrakt med M-Files och Acrobat Sign Solutions.

M Files

Hantera det mesta inom juridik – kontrakt och andra handlingar som den juridiska avdelningen handlägger.


HR/affärssystem (ERP)

Microsoft 

Dynamics 365 for Talent

Tillsammans med Acrobat Sign Solutions får HR-teamet de verktyg de behöver för att snabbt erbjuda tjänster och anställa toppkandidater.

Avature

Omvandla digitalt förvärv och hantering av talanger med Avature och Acrobat Sign Solutions.

Bond

Effektivisera bemanningen, rekryteringen och lönehanteringen med Acrobat Sign Solutions och Bond International Software.

COMPAS

COMPAS använder Acrobat Sign Solutions till att snabbt och enkelt kunna underteckna, spåra och arkivera dokument för nyanställda.

Saba

Möjliggör snabbare och papperslös introduktion av nyanställda med Acrobat Sign Solutions och Saba Recruiting@Work.

Namely

Gör era HR-processer 100 % digitala med Acrobat Sign Solutions och Namely.

Lumesse

Acrobat Sign Solutions kan integreras med Lumesse programvara för talanghantering och gör det möjligt för användarna att skicka, underteckna och spåra dokument under hela anställningscykeln.

LEVER

Effektivisera anställningsprocesser och kandidathantering så att rekryterare och chefer kan fokusera på sina kandidater.

SuccessFactors

Lägg till betrodda, juridiskt bindande e-signaturer som snabbar upp arbetsflöden i HCM med Acrobat Sign Solutions och SAP SuccessFactors.

ServiceNow

Snabba upp underskriftsprocesserna och skapa helt digitala tjänsteflöden med integreringen av Acrobat Sign Solutions i ServiceNow.

Workday

Få anställningserbjudanden, sekretessavtal och andra HR- och finansdokument undertecknade snabbare med Acrobat Sign Solutions i Workday.

ZOHO People

  Acrobat Sign Solutions kan integreras med Zoho People, en komplett HR-lösning med effektiva självbetjäningsfunktioner som centraliserar och skyddar uppgifter om anställda.

ZOHO People

Acrobat Sign Solutions används i SilkRoad
Recruiting för att snabba upp rekryteringen via
helt pappersfria arbetsflöden och
säkra e-signaturer.

Samarbete/produktivitet

Skapa och dela pdf:er direkt inifrån Microsoft 365-program. Du kan också skicka dokument för underskrift och sedan hålla koll på statusen i Word, PowerPoint eller Outlook.

Få mer gjort i OneDrive for Business online. Konvertera Microsoft 365-filer till pdf och kombinera dokument till en enda fil direkt i OneDrive.

Använd programmen i Document Cloud tillsammans med SharePoint för att få smidigare dokumentflöden. Få avtalen undertecknade direkt och arbeta smidigt med pdf-filer.

Google Drive         logotyp

Skapa, visa, sök, kommentera, ordna, kombinera, exportera och skicka pdf:er för underskrift – allt i Google Drive.

Egnyte

Med Acrobat Sign Solutions kan ni skicka, underteckna och automatiskt lagra dokument – allt med användargränssnittet i Egnyte Connect.

Dropbox

Öppna, redigera, underteckna och lagra pdf-filer i ert Dropbox-konto när ni arbetar i Acrobat.

Microsoft SharePoint

Minska kostnaderna och riskerna. Spåra och verifiera e-postsignaturer i juridiska dokument med Acrobat Sign Solutions och CaseMail Digital Postal Service. 

Box

Box och Adobe hanterar tillsammans alla era dokumentbehov, från lagring och åtkomst till utskick och signering. 

Nintex logga

Omvandla rutinmässiga affärsfunktioner till helautomatiserade processer med Nintex Workflow Cloud, Document Generation och Acrobat Sign Solutions.

ProcessMaker

Få snabba, spårbara och kraftfulla dokumentflöden genom att kombinera effektiviteten hos ProcessMaker med bekvämligheten och säkerheten hos Acrobat Sign Solutions.

Pulpstream

 Pulpstream är en plattform som effektiviserar affärsprocesserna och kan integreras med Acrobat Sign Solutions för enklare autentisering av juridiska dokument på mobila enheter.

WebMerge

Integrera Acrobat Sign Solutions med WebMerge, en online-plattform som låter användare samla in data, fylla i dokument och skicka till alla kontakter automatiskt.

M Files

Slut avtal snabbare – utan pappersarbetet – genom att koppla Acrobat Sign till favoritprogrammen.

M Files

Effektivisera godkännanden av dokument i M-Files genom att skicka dem för säkra och juridiskt bindande e-signaturer med Acrobat Sign Solutions.

UI Path

Automatiseringen av digitala signaturer blir enkel med Acrobat Sign Solutions Activity Pack.

ZOHO Docs

Med Acrobat Sign Solutions blir det möjligt att skicka, underteckna och spåra dokument i Zoho Docs, ett onlineverktyg för teamsamarbete och kunskapsspridning.

Hyland

Elektronisk signering underlättar för kunder, partners och anställda och säkerställer att dokument slussas vidare på ett effektivt sätt.

M Files

Underlättar dokumenthanteringen och automatiserar processerna i det dagliga arbetet.

Lösningspartners

Accenture

Dra fördel av ett samarbete med detta globala företag inom företagsoptimering och IT-tjänster.

Deloitte

Få tillgång till branschledande konsulttjänster inom revision, redovisning och skatterådgivning.

IBM

Förnya verksamheten med digitalisering och öka effektiviteten i hela företaget.

Otsuka Corporations logga

Genomför den digitala omvandlingen med branschledande lösningar och konsulttjänster.

pwc

Möjliggör effektivitet i organisationen med den beprövade processen datainhämtning, arbetsflödesprocesser och e-signaturer

pwc

PwC-byråerna hjälper organisationer och individer att skapa värdet de vill ha.

4 poäng

Omvandlar kundupplevelser och minskar driftkostnader tack vare automatisering av underskriftsbaserade processer.


Annat

Buildium

Hantera alla fastighetstransaktioner Lösningar med Acrobat Sign Solutions och Buildium.

eOriginal

Hantera värdefulla signerade digitala dokument säkert och enligt gällande regler.

esign pay

Erbjud kunder möjligheten att betala med kreditkort eller e-checkar med denna integrering med Acrobat Sign Solutions.

HomeAway

E-signaturer gör det enkelt för hyresgäster att sluta avtal om den hyrda semesterbostaden i VRBO.

IMM

Möjliggör trygg och säker e-signering av kritiska finansiella dokument.

okta

Centralisera identitetshantering och användaradministration för Adobe Document Cloud med Oktas lösning.

onelogin

Logga in i applikationer som Acrobat Sign Solutions med denna portal för samlad inloggning.

RevSpring

Centralisera identitetshantering och användaradministration för Adobe Document Cloud med Oktas lösning.

REAPIT

Spara tid och skär ner på pappersarbetet med Adobes e-signaturer i Reapits Estate Agency-program.

RevSpring

Snabbare kundinteraktioner, mottagning av nya kunder, fakturering och betalning med Adobes e-signaturer.

Ricoh

Hantera dokument smartare genom att integrera e-signaturer i era Ricoh-lösningar.

riskonnect

Acrobat Sign Solutions snabbar upp de processer som är kopplade till hanteringen av företagets risker.

Xero

Få självdeklarationer undertecknade och inlämnade snabbt och säkert med Acrobat Sign Solutions och Xero.

Xero

Förbered, skicka, underteckna och spåra enkelt finansiella dokument.

Xero

Försäkringsmäklare kan skicka dokument och ärenden för e-signering från ett och samma ställe.

Xero

Säkerställ regelefterlevnaden för HR, ekonomi och drift och förbättra samtidigt upplevelsen för anställda och jobbsökande.

Xero

Skicka dokument via HowNow’s säkra server, låt kunder skriva under elektroniskt och få dokumenten snabbt i retur.

Xero

Minska förseningar i vårdinsatser med e-signeringsmöjligheter i realtid i mobilen för patienter och vårdgivare.

Xero

Standardisera och snabba upp informationsinsamlingen för nya kunder.

Xero

Hantera enkelt rekryteringar, anställningar och jobbansökningar med Pereless Systems och Acrobat Sign Solutions.

Xero

Skicka dokument för juridiskt bindande signaturer – tryggt och säkert.

Xero

Effektivisera e-signeringen vid bakgrundskontroller med Sterling RISQ och Acrobat Sign Solutions.

Standardisera arbetsflöden och säkerställ regelefterlevnad med Acrobat Sign Solutions.

Xero

Spara tid, förbättra kundupplevelsen och minska riskerna när dokument skickas för underskrift.

Vi gör det enkelt att gå från papper till digitalt.

Lägg till Adobe Document Cloud-lösningar i era befintliga program eller affärsprocesser med hjälp av våra robusta API:er.

Integrera Adobe Document Cloud.

Gå med i Adobe ISV Partner Program så ger vi ert företag de verktyg och resurser ni behöver för att bygga och leverera lösningar som kan integreras med Adobe Document Cloud.

Hjälp ditt företag att få en effektiv och smidig dokumenthantering med Adobe Document Cloud.

 

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Adobe Sign

Acrobat Sign

Acrobat Sign