integrera

Lösningar för affärsintegration

Integrera våra pdf-lösningar med elektroniska signaturer.

Lägg till våra arbetsflöden i era befintliga system, processer och tillämpningar.

Integrera våra pdf-lösningar med elektroniska signaturer.

Lägg till våra arbetsflöden i era befintliga system, processer och tillämpningar.

integrera

Adobe Sign är nu den e-signaturlösning Microsoft rekommenderar.

Vi samarbetar med ledande företag för att ni ska kunna integrera Adobe Document Cloud-lösningar i de system, processer och program som ni redan använder i organisationen.

Microsoft

Öka personalens produktivitet och antalet affärstransaktioner i Microsoft 365, SharePoint och Dynamics.

Salesforce

Skicka, underteckna, spåra, och arkivera avtal snabbt och säkert var som helst i Salesforce, även på mobilen.

Googles logotyp

Integrering av arbetsflöden för pdf-hantering och e-signering i Google Drive sparar massor av tid.

Workday

Få anställningserbjudanden,sekretessavtal och andra HR-dokument undertecknade snabbare med Adobe Sign i Workday.

ServiceNow

Genomför den digitala omvandlingen med branschledande lösningar och konsulttjänster.

Nintex logotyp

Lägg till betrodda, juridiskt bindande e-signaturer i alla Nintex-arbetsflöden för att få helt digitala arbetsflöden från start till mål.

SAP Ariba

Minska dokumenthanteringstiden med 80 % när ni lägger till e-signaturer, versionshantering och automatiserade rapporter i SAP Ariba-arbetsflödet.

Box

Hantera alla era dokumentbehov, från lagring och åtkomst till utskick och signering.

Icertis

Skicka, signera och spåra dokument med Icertis, den ledande plattformen för kontraktshantering i molnet.

Använd Adobe Sign i Guidewire Insurance Suite för en integrerad e-signeringslösning.

Notarize

Notarize och Adobe samarbetar för att möjliggöra e-signering vid onlineprocesser för bestyrkande av handlingar på distans.

Veeva

Adobe Sign snabbar upp Veevas arbetsflöden för läkemedels- och bioteknikföretag runt om i världen.


Försäljning/kundvård (CRM)

Skicka, underteckna, håll koll på status och lagra avtalen med e-signaturer du litar på – var som helst, när som helst, på vilken enhet som helst – i Microsoft Dynamics 365 CRM.

CRM Dialer

Öka konverteringsgraden med e-signering via Adobe Sign i branschledande power dialer och kraftfullt CRM-system för leadhantering.

IRIS CRM

Effektivisera säljprocesserna med e-signaturer, kundprospektering och automatiserade introduktioner till handlare i ledande betalningsbearbetande CRM.

Salesforce

Skicka, underteckna, spåra, och arkivera avtal snabbt och säkert var som helst i Salesforce, även på mobilen.

Oracle

Snabba upp säljprocesserna genom att integrera Adobe Sign med Oracle CRM-tillämpningar.

NetSuite

Få offerter, kontrakt och avtal signerade på några minuter inifrån NetSuite-kontot.

SugarCRM

Ta hem affärer snabbare genom att skicka avtal för e-signering från SugarCRM-systemet.

ZOHO CRM

Nå kunder via flera kanaler från ett ställe genom att integrera Adobe Sign med Zoho CRM.

Workbooks CRM

Få snabbare molnbaserad CRM och applikationer för automatiserad marknadsföring genom att kombinera Workbooks CRM med enkelheten och bekvämligheten hos Adobe Sign.


Programvaror för avtals- och offerthantering

Agiloft

Agiloft kan integreras med Adobe Sign för att snabba upp godkännandeflöden, hantera kontrakt och ge full rapportering och regelefterlevnad.

Advanced Software Concepts (ASC)

Effektivisera avtalshanteringen genom att lägga till Adobe Sign till ASC-arbetsflödena.

Callidus Cloud

Snabba upp offert- och förslagsprocesser med säkra, automatiska och spårbara e-signaturer via Adobe Sign.

Change Healthcare

Change Healthcare använder Adobe Sign för att smidigare kunna hjälpa sjukförsäkringar att effektivisera i kontrakteringen av leverantörer.

Intelligentcontract

Automatisera kontakter och signera avtal elektroniskt med intelligentcontract och Adobe Sign.

icertis Applied Cloud

Automatisera och effektivisera hela livscykelhanteringen av kontrakt med Cobblestone och Adobe Sign.

ContractZen

Hantera avtal och mötesprotokoll enklare än någonsin tidigare. Använd Adobe Sign för att spåra och lagra dokument i ContractZen.

Cobblestone

Automatisera och effektivisera hela livscykelhanteringen av kontrakt med Cobblestone och Adobe Sign.

Jaggaer

Snabba upp inköpsprocesserna med Adobe Sign i
Jaggaer-lösningar.

Nintex

Automatisera skapandet av affärskritiska dokument, med integrerad e-signering, i processer som följer lagar och regelkrav.

Oracle

Öka produktiviteten genom att använda Adobe Sign i Oracles PeopleSoft-applikationer.

Adobe Sign-integrering med Pros Smart CPQ

Automatisera och förenkla konfiguration, prissättning och kvoteringsprocessen för säljteamet.

SAP Ariba

Minska dokumenthanteringstiden med 80 % eller mer när ni lägger till e-signering, versionshantering och automatiserade rapporter i SAP Ariba-arbetsflödet.

SAP

Optimera företagsavtalen
genom att förbättra regelefterlevnaden och få snabbare tid till värde med SAP CLM.

Salesforce CPQ

Leverera e-signaturer som är integrerade i CPQ-lösningen från Salesforce.

revitas

Smidigare administration från tips till försäljning med mobil kontrakts- och vinsthanteringslösning.

SAP

Automatisera, hantera och effektivisera hela livscykelhanteringen av kontrakt med M-Files och Adobe Sign.


HR/affärssystem (ERP)

Microsoft 

Dynamics 365 for Talent

Tillsammans med Adobe Sign får HR-teamet de verktyg de behöver för att snabbt erbjuda tjänster och anställa toppkandidater.

Avature

Omvandla digitalt förvärv och hantering av talanger med Avature och Adobe Sign.

Bond

Effektivisera bemanningen, rekryteringen och lönehanteringen med Adobe och Bond International Software.

COMPAS

COMPAS använder Adobe Sign för att snabbt och enkelt kunna underteckna, spåra och arkivera dokument för nyanställda.

Saba

Möjliggör snabbare och papperslös introduktion av nyanställda med Adobe Sign och Saba Recruiting@Work.

Namely

Gör era HR-processer 100 % digitala med Adobe Sign och Namely.

Lumesse

Adobe Sign kan integreras med Lumesse programvara för talanghantering och gör det möjligt för användarna att skicka, signera och spåra dokument under hela anställningscykeln.

LEVER

Effektivisera anställningsprocesser och kandidathantering så att rekryterare och chefer kan fokusera på sina kandidater.

SuccessFactors

Lägg till betrodda, juridiskt bindande e-signaturer som snabbar upp arbetsflöden i HCM med Adobe Sign och SAP SuccessFactors.

ServiceNow

Snabba upp underskriftsprocesserna och skapa helt digitala tjänsteflöden med integreringen av Adobe Sign i ServiceNow.

Workday

Få anställningserbjudanden, sekretessavtal och andra HR- och finansdokument undertecknade snabbare med Adobe Sign i Workday.

ZOHO People

 Adobe Sign kan integreras med Zoho People, en komplett HR-lösning med effektiva självbetjäningsfunktioner som centraliserar och skyddar uppgifter om anställda.

ZOHO People

Adobe Sign används i SilkRoad
Recruiting för att snabba upp rekryteringen via
helt pappersfria arbetsflöden och
säkra e-signaturer.

Samarbete/produktivitet

Skapa och dela pdf:er direkt inifrån Microsoft 365-program. Du kan också skicka dokument för underskrift och sedan hålla koll på statusen i Word, PowerPoint eller Outlook.

Få mer gjort i OneDrive for Business online. Konvertera Microsoft 365-filer till pdf och kombinera dokument till en enda fil direkt i OneDrive.

Använd programmen i Document Cloud tillsammans med SharePoint för att få smidigare dokumentflöden. Få avtalen undertecknade direkt och arbeta smidigt med pdf-filer.

Google Drive     logotyp

Skapa, visa, sök, kommentera, ordna, kombinera, exportera och skicka pdf:er för underskrift – allt i Google Drive.

Egnyte

Med Adobe Sign kan ni skicka, signera och automatiskt lagra dokument – allt med användargränssnittet i Egnyte Connect.

Dropbox

Öppna, redigera, underteckna och lagra pdf-filer i ert Dropbox-konto när ni arbetar i Acrobat DC.

Microsoft SharePoint

Minska kostnaderna och riskerna. Spåra och verifiera e-postsignaturer i juridiska dokument med Adobe Sign och CaseMail Digital Postal Service. 

Box

Box och Adobe hanterar tillsammans alla era dokumentbehov, från lagring och åtkomst till utskick och signering. 

Nintex logga

Förvandla rutinmässiga affärsfunktioner till helautomatiserade processer med Nintex Workflow Cloud, Document Generation och Adobe Sign.

ProcessMaker

Få snabba, spårbara och kraftfulla dokumentflöden genom att kombinera effektiviteten hos ProcessMaker med bekvämligheten och säkerheten hos Adobe Sign.

Pulpstream

 Pulpstream är en plattform som effektiviserar affärsprocesserna och kan integreras med Adobe Sign för enklare autentisering av juridiska dokument på mobila enheter.

WebMerge

Integrera Adobe Sign med WebMerge, en online-plattform som låter användare samla in data, fylla i dokument och skicka till alla kontakter automatiskt.

M Files

Adobe Sign används i AODOCS för att göra det enkelt att skicka, underteckna, spåra och hantera formulär.

M Files

Effektivisera godkännanden av dokument i M-Files genom att skicka dem för säkra och juridiskt bindande e-signaturer med Adobe Sign.

UI Path

Automatiseringen av digitala signaturer blir enkel med UiPaths Adobe Sign Activity Pack.

ZOHO Docs

Med Adobe Sign blir det möjligt att skicka, signera och spåra dokument i Zoho Docs, ett onlineverktyg för teamsamarbete och kunskapsspridning.

M Files

Elektronisk signering underlättar för kunder, partners och anställda och säkerställer att dokument slussas vidare på ett effektivt sätt.

M Files

Underlättar dokumenthanteringen och automatiserar processerna i det dagliga arbetet.

Lösningspartners

Accenture

Dra fördel av ett samarbete med detta globala företag inom företagsoptimering och IT-tjänster.

Deloitte

Få tillgång till branschledande konsulttjänster inom revision, redovisning och skatterådgivning.

IBM

Förnya verksamheten med digitalisering och öka effektiviteten i hela företaget.

Otsuka Corporations logga

Genomför den digitala omvandlingen med branschledande lösningar och konsulttjänster.

pwc

Möjliggör effektivitet i organisationen med den beprövade processen datainhämtning, arbetsflödesprocesser och e-signaturer

pwc

PwC-byråerna hjälper organisationer och individer att skapa värdet de vill ha.


Övrigt

Buildium

Hantera alla fastighetstransaktioner med Adobe Sign och Buildium.

eOriginal

Hantera värdefulla signerade digitala dokument säkert och enligt gällande regler.

esign pay

Erbjud kunder möjligheten att betala med kreditkort eller e-checkar med denna Adobe Sign-integrering.

HomeAway

E-signaturer gör det enkelt för hyresgäster att sluta avtal om den hyrda semesterbostaden i VRBO.

IMM

Möjliggör trygg och säker e-signering av kritiska finansiella dokument.

okta

Centralisera identitetshantering och användaradministration för Adobe Document Cloud med Oktas lösning.

onelogin

Logga in i applikationer som Adobe Sign med denna portal för samlad inloggning.

RevSpring

Centralisera identitetshantering och användaradministration för Adobe Document Cloud med Oktas lösning.

REAPIT

Spara tid och skär ner på pappersarbetet med Adobes e-signaturer i Reapits Estate Agency-program.

RevSpring

Snabbare kundinteraktioner, mottagning av nya kunder, fakturering och betalning med Adobes e-signaturer.

Ricoh

Hantera dokument smartare genom att integrera e-signaturer i era Ricoh-lösningar.

riskonnect

Adobe Sign hjälper till att snabba upp de processer som är kopplade till hanteringen av företagets risker.

Xero

Få självdeklarationer undertecknade och inlämnade snabbt och säkert med Adobe Sign och Xero.

Xero

Förbered, skicka, underteckna och spåra enkelt finansiella dokument.

Xero

Försäkringsmäklare kan skicka dokument och ärenden för e-signering från ett och samma ställe.

Xero

Säkerställ regelefterlevnaden för HR, ekonomi och drift och förbättra samtidigt upplevelsen för anställda och jobbsökande.

Xero

Skicka dokument via HowNow’s säkra server, låt kunder skriva under elektroniskt och få dokumenten snabbt i retur.

Xero

Minska förseningar i vårdinsatser med e-signeringsmöjligheter i realtid i mobilen för patienter och vårdgivare.

Xero

Standardisera och snabba upp informationsinsamlingen för nya kunder.

Xero

Hantera enkelt rekryteringar, anställningar och jobbansökningar med Pereless Systems och Adobe Sign.

Xero

Skicka dokument för juridiskt bindande signaturer – tryggt och säkert.

Xero

Effektivisera e-signeringen vid bakgrundskontroller med Sterling RISQ och Adobe Sign.

Se till att rätt person skriver under kontraktet elektroniskt och verifiera undertecknarens identitet.

Xero

Spara tid, förbättra kundupplevelsen och minska riskerna när dokument skickas för underskrift.

Standardisera arbetsflöden och säkerställ regelefterlevnad med Adobe Sign.

Vi gör det enkelt att gå från papper till digitalt.

Lägg till Adobe Document Cloud-lösningar i era befintliga program eller affärsprocesser med hjälp av våra robusta API:er.

Integrera Adobe Document Cloud.

Gå med i Adobe ISV Partner Program så ger vi ert företag de verktyg och resurser ni behöver för att bygga och leverera lösningar som kan integreras med Adobe Document Cloud.

Hjälp ditt företag att få en effektiv och smidig dokumenthantering med Adobe Document Cloud.

 

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Adobe Sign

Adobe Sign

Adobe Sign