#F5F5F5

FOTOGRAFIA

BMP vs PNG

BMP a PNG sú veľké vysokokvalitné typy obrázkových súborov. Súbory BMP sú nespracované a nekomprimované, súbory PNG môžete komprimovať tak, aby boli menšie a dali sa jednoduchšie spravovať. V tomto článku sa dozviete viac o hlavných rozdieloch medzi formátmi BMP a PNG.

Preskúmať Creative Cloud

BMP vs PNG marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je súbor PNG?

PNG je skratka pre Portable Network Graphics. Tento formát bol pôvodne určený na distribúciu vysokokvalitných obrázkov po internete. Súbory PNG sú veľké, univerzálne a využívajú bezstratovú komprimáciu. To znamená, že môžete meniť ich veľkosť bez straty kvality. Iné typy súborov sú možno bežnejšie, avšak súbory PNG sú obľúbeným nástrojom grafických dizajnérov.

Ďalšie informácie o súboroch PNG

Čo je súbor BMP?

BMP je skratka pre bitmapový súbor. Je to typ súboru, ktorý dokáže presne zobrazovať obrázky nezávisle od zariadenia, na ktorom sa obrázky zobrazujú. Tento formát súboru zachováva vysokú kvalitu obrázka a veľkú mieru detailu, pričom s každým individuálnym pixelom na obrázku zaobchádza ako so samostatnou entitou. To síce znamená, že súbory BMP sú zvyčajne celkom veľké, no zároveň sa dajú jednoducho upravovať.

Ďalšie informácie o súboroch BMP

Aký je rozdiel medzi súbormi BMP a PNG?

Súbory BMP a PNG majú veľa spoločných vlastností. V oboch prípadoch ide o rastrové typy súborov, ktoré boli vyvinuté a vydané v rovnakom roku. Hlavný rozdiel spočíva v ich komprimácii.

Súbory BMP sú nekomprimované a bezstratové. Sú to veľké súbory, ktoré uchovávajú čo najviac detailov. Súbory PNG sú zasa komprimované a bezstratové. Po zmenšení alebo zväčšení súborov PNG nestratíte žiadne informácie. Vďaka menšej veľkosti a komprimačným schopnostiam sa súbory PNG používajú jednoduchšie.

Oboznámte sa s ďalšími rozdielmi medzi súbormi BMP a PNG.

Vernejší obrázok

Súbory BMP sú občas označované ako „verné obrázky“, pretože upravujú každý jeden pixel v súbore. Nekomprimujú sa automaticky. Preto sú veľké. Kolekcia súborov BMP rýchlo zaberie veľké množstvo pamäte a priestoru.

Súbory PNG zobrazujú vysokokvalitné obrázky, no na rozdiel od súborov BMP využívajú komprimáciu. Sú dobrým riešením pre jednoduché grafiky ako ikony, logá, perokresby, krátke komiksy a vstavané grafiky.

Veľkosť súboru

Pri rovnakom obrázku alebo obsahu budú súbory BMP väčšie ako súbory PNG. Oba súbory uchovávajú maximálne množstvo detailov a informácií, avšak súbory PNG sa automaticky komprimujú a dajú sa znova komprimovať, aby bol súbor ešte menší. Pre spôsob spracovania jednotlivých pixelov je veľkosť súborov BMP obmedzená na maximálne 4 GB.

Bežné spôsoby používania

Súbory BMP ukladajú vysokokvalitné obrázky s maximálnym množstvom detailov. Po ich prvom uvedení na trh boli vďaka tomu ideálne na úpravu. Neskoršie typy súborov prekonali BMP možnosťami úprav, preto dnes väčšina ľudí používa súbory BMP na ukladanie.

Pôvodným účelom súborov PNG bol prenos obrázkov po webe. Sú hlavnou súčasťou mnohých webových lokalít a sú vhodným typom súborov pre malé ilustrácie, náčrty, kresby, logá a ikony. Grafickí dizajnéri často používajú súbory PNG pre samostatnú grafiku.

Funkcia priehľadnosti v súboroch PNG sa veľmi jednoducho používa, ak sa v súbore nachádza jeden objekt s určeným ohraničením a veľkým blokom okolitého priestoru, ako je to v prípade log a ikon. Vďaka tomu ich grafickí dizajnéri môžu pri vykresľovaní pozadí používať s vrstvami a aj ako vrstvy.

Komprimácia

Súbory BMP aj PNG sú bezstratové formáty súborov. To znamená, že po komprimácii môžete obnoviť pôvodnú kvalitu oboch typov súborov.

Súbory BMP používajú jednoduchý algoritmus na efektívnu komprimáciu obrázkov na malé veľkosti. Súbory PNG sa rýchlo komprimujú na malé súbory a navyše ich môžete komprimovať viackrát.

Kvalita

Súbory BMP majú o čosi vyššiu kvalitu vďaka spôsobu spracúvania pixelov a svojmu nespracovanému formátu. Pokiaľ ide o kvalitu, medzi súbormi BMP a PNG nie je až taký veľký rozdiel.

Tlač

Súbory BMP ani PNG nie sú dobrou voľbou pre tlač, pretože majú obmedzenia týkajúce sa fyzického papiera a atramentu. Majú ťažkosti najmä s farebnou škálou CMYK (azúrová, purpurová, žltá, kľúčová/čierna).

Súbory BMP vs PNG: najčastejšie otázky

V ktorých programoch možno otvárať súbory BMP?

Súbory BMP sú kompatibilné so širokým spektrom operačných systémov a návrhárskych programov, ako napríklad Adobe Photoshop a Adobe Illustrator.

Sú súbory BMP väčšie ako súbory PNG?

Ak oba súbory obsahujú rovnaké obrázky, súbory BMP budú o čosi väčšie. Vzhľadom na svoje pevné rozmery však súbory BMP všeobecne nepresahujú veľkosť 4 GB. Veľkosť súborov PNG nie je obmedzená. Môžu veľmi jednoducho dosiahnuť veľkosť 140 GB alebo viac.

Existuje rozdiel v spôsobe, akým súbory BMP a PNG spracúvajú farby?

Oba súbory sú v tomto ohľade približne rovnaké. Dokážu pixelom priradiť približne 16 777 216 rôznych farieb. Súbory BMP sú zároveň efektívnejšie pri menších obmedzenejších paletách. Oba typy obrázkov fungujú dobre v čiernobielej škále.

Sú užitočnejšie súbory BMP alebo PNG?

Súbory PNG sa v porovnaní so súbormi BMP stávajú čoraz bežnejšími. Hoci majú súbory BMP vysokú kvalitu a ľahko sa upravujú (najmä programami od spoločnosti Microsoft), na úpravu a ukladanie sú obľúbenejšie iné typy obrázkových súborov. Súbory PNG môžete používať na vysokokvalitné obrázky a malé jednoduché dizajnové prvky. Navyše sú osobitne užitočné na zobrazovanie obrázkov na internete.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade