#F5F5F5

FOTOGRAFIA

PNG vs SVG

Ak pracujete s vysokokvalitnými digitálnymi logami a grafikami, možno budete chcieť ukladať súbory vo formáte PNG alebo SVG. Oba formáty sú všestranné, poskytujú vysoké rozlíšenie, a to dokonca aj pri veľkom priblížení. Prečítajte si viac o hlavných rozdieloch medzi formátmi PNG a SVG, ako aj o spôsobe používania každého z týchto typov súborov.

Preskúmať Creative Cloud

PNG vs SVG marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je súbor PNG?

PNG (Portable Network Graphics) sú rastrové súbory. Majú vysoké rozlíšenie, umožňujú bezstratovú komprimáciu, podporujú priehľadnosť a dokážu spracovať 16 miliónov farieb. Vďaka tomu sú vynikajúcim riešením pre grafiky, logá, schémy a ilustrácie. Zároveň môžu slúžiť aj ako veľmi detailné fotografie. Pre veľké veľkosti nie sú súbory PNG ideálne pre online fotografie.

Ďalšie informácie o súboroch PNG

Čo je súbor SVG?

Scalable Vector Graphics (SVG) je dobré riešenie pre logá a grafiky, pretože ich môžete škálovať vzostupne alebo zostupne na rôzne účely. Zároveň sú obľúbené vo webovom dizajne, pretože vyhľadávače ako Google dokážu prečítať ich programovací jazyk XML. Táto vlastnosť napomáha pri lepšom hodnotení SEO a poradí webovej lokality.

Súbory SVG na rozdiel od súborov PNG nie sú vektorové. To znamená, že na zobrazenie obrázkov používajú matematické algoritmy. Obrázky potom môžete upraviť na akýkoľvek rozmer bez toho, aby ste negatívne ovplyvnili ich kvalitu.

Ďalšie informácie o súboroch SVG

Aký je rozdiel medzi súbormi PNG a SVG?

Existuje množstvo odlišností medzi PNG a SVG. Zistite, čím sa líšia.

Rastrový vs vektorový typ

Asi najpodstatnejší rozdiel medzi PNG a SVG spočíva v tom, že jeden súbor je rastrový a druhý je vektorový.

PNG je rastrový obrázkový formát, čo znamená, že je založený na pixeloch. Ak rastrový obrázok príliš zväčšíte, nadobudne zrnitosť a pixelový vzhľad. Ak je obrázok zasa príliš malý, môže byť nejasný. Súbory PNG dokážu spracovať veľmi veľké rozlíšenie, avšak nedajú sa zväčšovať donekonečna.

Súbory SVG sú zasa vektorové. Sú vytvorené z komplexnej matematickej siete čiar, bodov, tvarov a algoritmov. Dokážu sa zväčšiť na akúkoľvek veľkosť bez straty rozlíšenia.

Ďalšie informácie o rastrovom a vektorovom type

Veľkosti súborov

PNG súbory sú častokrát veľké, a preto dokážu spracovať vysoké rozlíšenia. Pre ich veľkosť môže spracovanie, zdieľanie, ukladanie alebo otváranie týchto súborov trvať dlhší čas. Aj načítanie stránky sa môže spomaliť. Preto sa súbory JPEG častejšie používajú pre online fotografie. Existuje však aj menší 8-bitový variant PNG, ktorý však podporuje len 256 farieb.

SVG sú oveľa menšie súbory ako PNG a nezvyknú spomaľovať váš počítač alebo webovú lokalitu. (Každý detailný dizajnový prvok však môže súbor SVG spomaliť.) Keďže ide o formát vektorového súboru, môžete súbor SVG zväčšovať alebo zmenšovať bez straty kvality.

Komprimácia

Súbory SVG poskytujú bezstratovú komprimáciu. To znamená, že ich možno komprimovať na menšie súbory bez vplyvu na ich definíciu, detail alebo kvalitu.

Súbory PNG okrem toho ťažia z bezstratovej komprimácie na úrovni 5 – 20 %, čo môže kompenzovať ich veľkosť. Aj napriek tomu však zvyknú byť väčšie ako súbory SVG.

Fotografia

Ako už bolo spomenuté, súbory PNG sa bežne nepoužívajú pre webové fotografie. Dokážu však spracovať veľmi detailné vysokokvalitné digitálne fotografie na tlač, úpravy a iné účely. Sú bežným formátom súborov v aplikácii Adobe Photoshop.

Súbory SVG zasa nepoužívajú pixely. Preto majú problém zobrazovať fotografiu vo vysokom štandarde.

Použitie na webe

Súbory PNG aj SVG dokážu zobrazovať zložité detailné úrovne webových grafík, ilustrácií, log, infografík a tabuliek.

Kľúčovou výhodou formátu SVG je však jeho programovací jazyk XML. To znamená, že každý zobrazený súbor SVG je napísaný v textovej, nie kódovej podobe. Zariadenia na čítanie z obrazovky a vyhľadávače ich teda dokážu analyzovať. Preto sú vynikajúce na účely zjednodušenie ovládania a SEO.

Súbory SVG sú tiež zvyčajne menšie, vďaka čomu sa na stránke rýchlejšie načítavajú. Trvanie načítavania stránky je ďalším dôležitým aspektom pre poradie vo vyhľadávačoch.

Formát PNG navyše podporuje niektoré textové grafiky, nie však v rovnakom rozsahu.

Kompatibilita a zložitosť

SVG je považovaný za pokročilejší typ súborov ako PNG, avšak v skutočnosti nie je kompatibilný s každým prehliadačom a operačným systémom. Noví používatelia navyše nemusia poznať programovací jazyk a vektorovú kompozíciu týchto súborov, a preto sa im môžu vyhýbať.

Formát PNG je zasa štandardný online formát s rozsiahlou podporou zo strany webových prehliadačov a operačných systémov.

Animácia

Súbory PNG na rozdiel od rastrového obrázkového súboru GIF nepodporujú animáciu.

Súbory SVG animáciu podporujú, avšak nie sú tak pohotové ako iné typy súborov, napríklad AI – natívny formát aplikácie Adobe Illustrator.

Ďalšie informácie o súboroch AI

Priehľadnosť

Súbory PNG a SVG podporujú priehľadnosť. Sú vynikajúcim riešením pre online logá a grafiky.

Je vhodné poznamenať, že súbory PNG sú najlepšou voľbou, pokiaľ ide o rastrový priehľadný súbor. Ak pracujete s pixelmi a priehľadnými prvkami, súbory PNG sú lepšou voľbou ako súbory SVG.

Ako skonvertujem rastrový obrázok na SVG?

Ak chcete skonvertovať štandardný rastrový obrázkový súbor ako JPEG alebo PNG na vektorový súbor SVG, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

 1. Otvorte Adobe Illustrator.
 2. Kliknite na File (Súbor) > Open (Otvoriť) a vyberte svoj obrázok v počítači.
 3. Kliknite na Open (Otvoriť).
 4. V hornej ponuke kliknite na možnosť Trace (Konvertovať) a vyberte Image Trace (Konvertovať na vektor).
 5. Upravte konverziu podľa svojich špecifikácii. Môže to zahŕňať úpravu farby.
 6. Po dokončení procesu vyberte obrázok, ktorý chcete skonvertovať, a kliknite na Ungroup (Zrušiť zoskupenie). Farebné tvary sa tým rozdelia.
 7. Kliknite na File (Súbor) > Export (Exportovať).
 8. Uložte súbor vo formáte SVG.

Ako skonvertujem formát SVG na PNG?

Ak chcete skonvertovať súbor SVG na PNG aplikáciou Adobe Photoshop, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

 1. Otvorte Adobe Photoshop.
 2. Kliknite na File (Súbor) > Open (Otvoriť).
 3. V počítači vyberte súbor SVG.
 4. Kliknite na Export (Exportovať) > Export As (Exportovať ako) > PNG.
 5. Uložte súbor vo formáte PNG.

Súbory PNG vs SVG: najčastejšie otázky

Ktorý vektorový súbor je najlepší na tlač?
Existuje viacero vynikajúcich vektorových súborov na účely tlače. Váš výber teda závisí od dokumentu. PDF je najuniverzálnejší vektorový formát na každodennú tlač. Na tlač veľkého rozsahu by ste si mali vybrať formát SVG alebo AI.

Mám používať formát PNG alebo JPEG?

Pre stratovú komprimáciu a 24-bitové farebné vyhotovenie sa JPEG považuje za vhodný obrázkový súbor pre webové fotografie. Avšak pokiaľ ide o tlač, súbory JPEG nie sú také detailné ako súbory PNG. Súbory JPEG tiež nemajú rovnakú škálovateľnosť alebo definíciu. Preto nie sú najlepšou voľbou pre logá a grafiky.

Aký je rozdiel medzi formátmi PNG a GIF?

Oba formáty sú štandardné rastrové formáty súborov na webe. PNG je v zásade verzia formátu GIF novej generácie. Existuje však medzi nimi niekoľko rozdielov. Formát PNG napríklad nepodporuje animáciu.

Je veľkosť súborov PNG a SVG obmedzená?

Súbory PNG sú obmedzené na 2 500 megapixelov. Veľkosť vektorových súborov vrátane SVG nie je obmedzená.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/express-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade