Súbory DWF

S formátom súborov DWF je zobrazovanie 2D a 3D dizajnových nákresov jednoduché. Súbory DWF podporujú detailné vektorové grafiky a text bez veľkých rozmerov súborov, ako sú napríklad súbory Computer Aided Design (CAD). Preskúmajte výhody, nevýhody a históriu formátu DWF a zistite, ako ich môžete vytvárať a upravovať.

Obrázok s pohybujúcim sa textom DWF

Čo sa dozviete

 

 • Čo je súbor DWF?
 • História súboru DWF
 • Spôsob používania súboru DWF
 • Výhody a nevýhody súborov DWF
 • Postup otvárania súboru DWF
 • Postup vytvárania a úpravy súboru DWF
 • Súbory DWF: najčastejšie otázky

 

Čo je súbor DWF?

DWF je skratka pre Design Web Format (DWF). Tento formát súborov pomáha dizajnérom a inžinierom pri zdieľaní nákresov CAD, údajov, grafík, textu a 3D modelov v komprimovanom súbore typu ZIP. 

 

Podobne ako súbory PDF, aj súbory DWF sú štandardizované a mimoriadne dobre dostupné. Môžete ich otvárať, prezerať a označovať bez špecializovaných softvérových programov. Tvorcovia si môžu vybrať, ktoré časti dizajnu budú zdieľať a ktoré nie.

 

Okrem toho sú súbory DWF založené na vektoroch. To znamená, že sú vytvorené s použitím matematických vzorcov a nie pixelov. Preto jasne zobrazujú obrázky v ľubovoľnej veľkosti.

 

 

História súboru DWF

Formát DWF (Drawing Web Format) zaviedla v roku 1995 spoločnosť Autodesk na zdieľanie dizajnérskych súborov, ktoré boli predtým dostupné len v systémoch AutoCAD. Spoločnosť pôvodne vytvorila súbory DWF výlučne pre nákresy AutoCAD, avšak neskôr ich prispôsobila aj pre iné dizajnérske programy. Aktualizovaný názov Design Web Format je odkazom na toto široké použitie.

 

V súčasnosti súbory DWF používajú programy Autodesk ako Inventor a Navisworks. Tieto súbory majú všestranné využitie pre 2D aj 3D nákresy a modely. Vďaka tomu sú užitočným nástrojom na spoluprácu v rôznych odvetviach počnúc architektúrou až po dizajn produktov. 

 

 

Spôsob používania súboru DWF

Súbory DWF sa používajú v mnohých odvetviach na tieto účely:

 

Komprimácia a zdieľanie dizajnových nákresov

Súbory DWF zjednodušujú, zmenšujú a komprimujú súbory CAD tak, aby ste sa ich mohli zdieľať s osobami, ktoré nemajú k dispozícii špecializovaný dizajnérsky softvér. Tvorcovia môžu zdieľať viacstranové návrhy v jednom súbore. V prípade potreby tiež môžu skryť určité dizajnové prvky.

 

Otváranie a prezeranie dizajnových nákresov

Súbory DWF každému používateľovi umožňujú prezeranie nákresov v otvorenom formáte. Formát DWF obsahuje zložité metaúdaje z pôvodného návrhu a môžu obsahovať aj označenia a komentáre. Údaje môžete znovu pridať, keď súbor DWF prekonvertujete na jeho pôvodný formát. Vďaka tomu sú súbory DWF flexibilným nástrojom na posudzovanie a spoluprácu. 

 

Viac typov vektorových súborov

 

 

Výhody a nevýhody súborov DWF

Kým začnete používať formát súborov DWF, zvážte jeho výhody a nevýhody.

 

Výhody súborov DWF

 • Hoci sú súbory DWF menším a jednoduchším typom súboru, uchovávajú veľké množstvá metaúdajov, typov písma, farieb a obrázkov vrátane 3D modelov. Rôzni používatelia môžu pridávať komentáre či označenia a môžu v prípade potreby znovu zaviesť pôvodný formát CAD.
 • Na rozdiel od súborov DWG patria súbory DWF medzi otvorené formáty. Používatelia môžu otvárať a zdieľať súbory bez nutnosti úhrady licenčných poplatkov za softvér CAD.
 • Tvorcovia môžu skryť časti dizajnu. Zobrazí sa len to, ktorú chcú, aby príjemcovia videli.

 

Nevýhody súborov DWF

 • Na otvorenie súboru DWF potrebujete špeciálny prehliadač ako Freewheel od spoločnosti Autodesk. Prípadne môžete súbor DWF konvertovať na súbor PDF aplikáciou Adobe Acrobat.

 

 

Postup otvárania a úpravy súboru DWF

Ak chcete otvoriť súbor DWF, postupujte podľa týchto štyroch jednoduchých krokov.

 

 1. Nainštalujte kompatibilný program ako AutoCAD alebo Autodesk Viewer.
 2. Dekomprimujte súbory DWF. Tento proces závisí od toho, či používate systém Windows alebo macOS, no vo všeobecnosti treba vytvoriť nové umiestnenie súboru v počítači a vybrať možnosť Extrahovať všetko.
 3. Kliknite na svoj súbor a vyberte Otvoriť v programe. Vyhľadajte kompatibilný prehliadač súborov DWF a otvorte súbor.
 4. Upravte súbor poznámkami a značkami.

 

 

Postup vytvárania a úprav súboru DWF

Ak chcete vytvoriť súbor DWF v nástroji AutoCAD, postupujte podľa týchto troch jednoduchých krokov:

 

 1. Uložte súbor DWF.
 2. Kliknite na Output (Výstup) > Export to DWF/PDF (Exportovať do DWF/PDF) > Export (Exportovať) > DWF.
 3. V poli Save to DWF (Uložiť do DWF) zadajte názov súboru a kliknite na Save (Uložiť).

 

 

Súbory DWF: najčastejšie otázky

Ako skonvertujem súbor DWF na súbor PDF?

Ak chcete skonvertovať súbor DWF na súbor PDF, postupujte podľa týchto štyroch krokov:

 

 1. Otvorte Adobe Acrobat. Kliknite na Tools (Nástroje) > Create PDF (Vytvoriť PDF).
 2. V ponuke Options (Možnosti) vyberte súbor DWF.
 3. Súbor DWF skonvertujete na súbor PDF kliknutím na Create (Vytvoriť).
 4. Uložte súbor PDF v počítači alebo na inom preferovanom mieste. 

 

Alebo môžete skonvertovať súbor DWF na súbor PDF online aplikáciou Adobe Acrobat.

 

Môžem otvoriť súbor DWF v aplikácii Illustrator?

Adobe Illustrator nepodporuje formát DWF. Môžete však skonvertovať súbory DWF na kompatibilný formát ako PDF alebo DWG.

 

Ako skonvertujem súbor DWF na súbor DWG?

Ak chcete skonvertovať súbor DWF na súbor DWG v nástroji AutoCAD, postupujte podľa týchto piatich jednoduchých krokov:

 

 1. Otvorte AutoCAD a vytvorte nový nákres.
 2. Priložte súbor DWF príkazom DWFATTACH.
 3. Exportujte nákres ako PDF a uložte súbor.
 4. Príkazom PDFIMPORT naimportujte exportovaný súbor.
 5. Po zobrazení výzvy vyberte Import the PDF file as AutoCAD geometry (Importovať súbor PDF ako geometriu AutoCAD).

 

Sú súbory DWF rastrové alebo vektorové súbory?

Súbory DWF sú vektorové súbory vytvorené z matematických vzorcov a algoritmov, vďaka čomu sú škálovateľné bez straty rozlíšenia. Na druhej strane, rastrové formáty súborov používajú namiesto algoritmov pixely. Prečítajte si viac o rozdieloch medzi rastrovými a vektorovými súbormi.

 

Aký je rozdiel medzi súborom DWF a DXF?

Súbory DWF a DXF sa používajú na zmenu súborov DWG na nové formáty. Súbor DXF sa však vo všeobecnosti používa na výmenu informácií medzi inými programami založenými na formáte CAD.  

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako DWF

Obrázok súboru DWG

Súbory DWG

Prečítajte si viac o tom, ak sa súbory DWF prispôsobujú na zjednodušenie ovládania. 

Obrázok súboru DXF

Súbory DXF

Preskúmajte ďalší typ súboru CAD, ktorý sa používa na zdieľanie súborov a vzájomné operácie.

Obrázok súboru STF

Súbory STF

Prečítajte si viac o súbore STF, ktorý sa používa na plnenie úloh 3D dizajnu založených na formáte CAD.

Obrázok súboru SVG

Súbory SVG

Prečítajte si viac o tomto obľúbenom formáte vektorových súborov, ktoré sa používajú na logá a ilustrácie.

Získajte Adobe Illustrator

Vytvárajte nádherné vektorové grafiky a ilustrácie.

7 dní zadarmo, potom 23,99 € mesačne.