#F5F5F5

Dizajn

Súbory DWF

Mnohí dizajnéri si na zdieľanie 2D a 3D nákresov vyberajú formát súborov DWF. Podporuje detailné vektorové grafiky a text bez veľkých rozmerov súborov, čo je typické pre súbory Computer Aided Design (CAD). Prečítajte si viac o výhodách, nevýhodách a histórii formátu DWF a zistite, ako môžete vytvárať a upravovať v tomto formáte.

Preskúmať Creative Cloud

DWF marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je súbor DWF?

DWF je skratka pre Design Web Format (DWF). Umožňuje dizajnérom a inžinierom zdieľať nákresy CAD, údaje, grafiky, text a 3D modely v komprimovanom súbore typu ZIP.

Súbor DWF je predovšetkým ľahko dostupný a štandardizovaný rovnako ako súbor PDF. Môžete ho otvárať, prezerať a označovať bez špecializovaných softvérových programov. Môžete si vybrať, ktoré časti dizajnu budete zdieľať. Je to užitočné pri dôverných informáciách týkajúcich sa dizajnu, cenníku a rozrobených projektoch.

Súbory DWF sú založené na vektoroch. To znamená, že sú vytvorené s použitím matematických vzorcov a nie pixelov. Zobrazujú zložité detaily bez ohľadu na to, či približujete alebo odďaľujete.

História súboru DWF

Formát s názvom Drawing Web Format sa zaviedol v roku 1995 na zdieľanie dizajnérskych súborov (ako napríklad súborov DWG), ktoré boli predtým dostupné len v systémoch AutoCAD. Súbory DWF boli pôvodne vytvorené výlučne pre nákresy AutoCAD, avšak neskôr boli prispôsobené aj pre iné dizajnérske programy. Aktualizovaný názov Design Web Format je odkazom na toto široké použitie.

Súbory DWF dnes majú všestranné využitie pre 2D aj 3D nákresy a modely. Vďaka tomu sú užitočným nástrojom na spoluprácu v rôznych odvetviach počnúc architektúrou až po dizajn produktov.

Na čo sa používajú súbory DWF?

Súbory DWF majú v rôznych odvetviach rozličné špeciálne použitia.

Komprimácia a zdieľanie dizajnových nákresov

Súbory DWF zjednodušujú, zmenšujú a komprimujú súbory CAD tak, aby sa dali zdieľať s osobami, ktoré nevyhnutne nemusia mať k dispozícii špecializovaný dizajnérsky softvér. Tvorcovia môžu zdieľať viacstranové návrhy v jednom súbore. V prípade potreby môžu tiež skryť určité dizajnové prvky.

Otváranie a zobrazovanie dizajnových nákresov

Súbory DWF každému používateľovi umožňujú prezeranie nákresov v otvorenom formáte. Formát DWF obsahuje zložité metaúdaje z pôvodného návrhu a môže sa používať aj na pridávanie označení a komentárov. Tieto údaje môžu byť znovu pridané, aby sa mohol súbor DWF skonvertovať späť na svoj pôvodný formát. Predstavuje tak užitočný nástroj určený na revíziu a spoluprácu.

Preskúmať ďalšie vektorové súbory

Výhody a nevýhody súborov DWF

S formátom DWF sa spája množstvo výhod a nevýhod, ktoré by ste mali zvážiť pred tým, ako ho začnete používať.

Výhody súborov DWF

 • Hoci sú súbory DWF menšie a jednoduchšie, zachovávajú veľké množstvo metaúdajov, typov písma, farieb a obrázkov vrátane 3D modelov. Rôzni používatelia môžu pridávať komentáre či označenia a v prípade potreby môžu znovu zaviesť pôvodný formát CAD.
 • Na rozdiel od súborov DWG patria súbory DWF medzi otvorené formáty. Používatelia môžu otvárať a zdieľať súbory bez nutnosti úhrady licenčných poplatkov za softvér CAD.
 • Tvorcovia môžu skryť časti dizajnu. Zobrazí sa len to, čo chcú, aby príjemcovia videli.

Nevýhody súborov DWF

Aj keď sú oveľa prístupnejšie ako súbory DWG, na otvorenie súborov DWF potrebujete špeciálny prehliadač. Prípadne môžete súbor DWF konvertovať na súbor PDF aplikáciou Adobe Acrobat.

Otvorenie a úprava súboru DWF

Ak chcete otvoriť súbor DWF, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov.

 1. Nainštalujte kompatibilný program na otvorenie súboru DWF. Môžete si vybrať z mnohých špecifických aplikácií.
 2. Dekomprimujte súbory DWF pomocou špeciálneho nástroja určeného na dekomprimovanie alebo použite predinštalovaný nástroj vo svojom počítači. Tento proces závisí od toho, či používate systém Windows alebo macOS, no pravdepodobne bude treba vytvoriť nové umiestnenie súboru v počítači a vybrať možnosť Extract all (Extrahovať všetko).
 3. Kliknite na svoj súbor a vyberte Open with (Otvoriť v programe). Vyhľadajte kompatibilný prehliadač súborov DWF a otvorte súbor.
 4. Upravte súbor poznámkami a značkami.

Vytvorenie a úprava súboru DWF

Ak chcete vytvoriť súbor DWF v nástroji AutoCAD, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

 1. Uložte súbor DWF.
 2. Kliknite na Output (Výstup) > Export to DWF/PDF (Exportovať do DWF/PDF) > Export (Exportovať) > DWF.
 3. V poli Save to DWF (Uložiť do DWF) zadajte názov súboru a kliknite na Save (Uložiť).

Súbory DWF: najčastejšie otázky

Ako skonvertujem súbor DWF na súbor PDF?

Ak chcete skonvertovať súbor DWF na súbor PDF, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

 1. Otvorte Adobe Acrobat. Kliknite na Tools (Nástroje) > Create PDF (Vytvoriť PDF).
 2. V ponuke Options (Možnosti) vyberte súbor DWF.
 3. Kliknite na Create (Vytvoriť). Svoj súbor DWF tak skonvertujete na PDF súbor.
 4. Uložte PDF súbor v počítači alebo na alternatívnom mieste.

Prípadne skonvertujte súbor DWF na PDF súbor online aplikáciou Adobe Acrobat.

Môžem otvoriť súbor DWF v aplikácii Illustrator?

Formát DWF aplikácia Adobe Illustrator nepodporuje. Môžete však skonvertovať súbory DWF na kompatibilný formát ako PDF alebo DWG.

Ako skonvertujem súbor DWF na súbor DWG?

Ak chcete skonvertovať súbor DWF na súbor DWG v nástroji AutoCAD, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

 1. Otvorte AutoCAD a vytvorte nový nákres.
 2. Priložte súbor DWF príkazom DWFATTACH.
 3. Exportujte nákres ako PDF a uložte súbor.
 4. Príkazom PDFIMPORT importujte exportovaný súbor.
 5. Po zobrazení výzvy vyberte Import the PDF file as AutoCAD geometry (Importovať súbor PDF ako geometriu AutoCAD).

Sú súbory DWF rastrové alebo vektorové?

Súbory DWF sú vektorové súbory vytvorené z matematických vzorcov a algoritmov. Tento typ súboru sa dá škálovať bez straty rozlíšenia. Rastrový formát je ďalší formát obrázkových súborov, ktoré sú vytvorené z farebných pixelov. Prečítajte si viac o rozdieloch medzi rastrovými a vektorovými súbormi.

Aký je rozdiel medzi súbormi DWF a DXF?

Na zmenu súborov DWG na nové formáty môžete použiť súbory DWF aj DXF. Súbor DXF sa však vo všeobecnosti používa na výmenu informácií medzi inými programami založenými na formáte CAD.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade