Súbory HDRI

Súbor HDRI je typom digitálneho obrázkového súboru. Takéto súbory často vznikajú v softvéri na úpravu fotografií pri vylepšovaní digitálnych fotografií. Tie potom možno konvertovať na menšie súbory, ktoré sa dajú zdieľať a nahrávať. Spoznajte výhody, nevýhody a využitie súborov HDRI a zistite, ako môžete vytvoriť vlastný súbor HDRI.

Obrázok s pohybujúcim sa textom HDRI

Čo sa dozviete

 

 • Čo je to súbor HDRI?
 • História súboru HDRI
 • Používanie súborov HDRI
 • Výhody a nevýhody súborov HDRI
 • Otvorenie súboru HDRI
 • Vytvorenie a úprava súboru HDRI
 • Súbory HDRI: najčastejšie otázky

 

 

Čo je to súbor HDRI?

HDRI je skratka pre High Dynamic Range Image (obrázok s vysokým dynamickým rozsahom). Dynamický rozsah digitálnych fotoaparátov je obmedzený, preto niektoré časti fotografií vyzerajú tmavšie, ako v skutočnosti sú. Súbory HDRI dávajú editorom fotografií možnosť zosvetliť ich rohy a vytvoriť prirodzenejšie pôsobiaci obrázok.

 

Formát HDRI sa bežne spája s programami na úpravu obrázkov, ako je napríklad Adobe Photoshop. Ide o rastrový typ súboru, čo znamená, že ho tvoria pixely, a zvyčajne má 32-bitovú kvalitu.

 

 

História súborov HDRI

Gregory Ward vyvinul formát HDRI v roku 1986 pre svoj softvér na simuláciu osvetlenia zvaný Radiance. Mnoho možností, ktoré dnes formát ponúka, však priniesla v roku 2005 funkcia Merge to HDR v aplikácii Photoshop.

 

Táto nová funkcia umožňovala mapovanie odtieňov vo vysokom dynamickom rozsahu, čo riešilo problém s jeho obmedzeniami spôsobenými fotografickou a zobrazovacou technikou. Mapovanie odtieňov zahŕňa kombinovanie viacerých fotografií nasnímaných s rôznou expozíciou.

 

Obrázky s vyššou kvalitou ako 8-bitov sa niekedy nazývajú HDRI, čím sa odlišujú od súborov LDRI (low dynamic range images – obrázky s nízkym dynamickým rozsahom), ako napríklad súbory JPEG a PNG, ktoré majú nižšiu kvalitu ako 8-bitov.

 

 

Používanie súborov HDRI

Súbory HDRI sú unikátom vo svete rastrových typov obrázkov a majú jedno hlavné využitie:

 

úpravy digitálnych fotografií.

Súbory uložené vo formáte HDRI sú digitálne fotografie s upraveným alebo optimalizovaným jasom, farbou a kontrastom. Následne sa skombinuje niekoľko digitálnych fotografií nasnímaných s rôznou expozíciou a vznikne tak obrázok s vysokým dynamickým rozsahom. Takto sa súčasne zvýraznia hlboké tiene i jasne osvetlené oblasti.

 

Viac typov rastrových súborov

 

 

Výhody a nevýhody súborov HDRI

Pred používaním tohto formátu súborov sa zamyslite nad jeho výhodami a nevýhodami.

 

Výhody súborov HDRI

 • Súbory HDRI vám pomáhajú prispôsobovať a upravovať obrázky, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
 • Môžete si ich otvárať a prezerať v celej škále rôznych programov na úpravu fotografií.
 • Súbory HDRI môžete jednoducho vytvárať aplikáciou Photoshop.

 

Nevýhody súborov HDRI

 • 32-bitové súbory HDRI sú príliš veľké na to, aby na ich úpravy a zdieľanie bolo možné využiť všetky funkcie aplikácie Photoshop. Ak chcete použiť aplikáciu Photoshop, najskôr musíte uložiť kópiu originálu a následne ju musíte skonvertovať do 16-bitovej alebo 8-bitovej kvality.

 

 

Otvorenie súboru HDRI

Súbory HDRI možno otvárať v celej škále programov vrátane aplikácie Photoshop. Ak ich chcete otvoriť v aplikácii Photoshop, kliknite na File (Súbor) > Open (Otvoriť) a vyberte požadovaný obrázok v počítači.

 

 

Vytvorenie a úprava súboru HDRI

Ak chcete vytvoriť súbor HDRI v aplikácii Adobe Photoshop, postupujte takto:

 

 1. Otvorte Photoshop.
 2. Vyberte File (Súbor) > Automate (Automatizácia) > Merge to HDR (Zlúčiť do HDR).
 3. Vyberte obrázky z počítača.
 4. Ak je to potrebné, vyberte Align source images (Zarovnať zdrojové obrázky). Ak ste ich nasnímali zo stabilnej základne, napríklad zo statívu, nemusí to byť potrebné.
 5. Kliknite na OK.
   
 6. Keď sa zobrazí okno s ukážkou, podrobne preskúmajte ukážku funkciou priblíženia a vyberte obrázky, ktoré chcete odstrániť. Tu môžete zmeniť aj expozíciu obrázka.
 7. Kliknutím na OK vytvorte súbor HDRI.

 

 

Súbory HDRI: najčastejšie otázky

V čom sa líši HDRI od HDR?

HDR znamená vysoký dynamický rozsah. HDRI označuje obrázok s vlastnosťami vysokého dynamického rozsahu. Keď teda pri úprave digitálnych fotografií natrafíte na HDRI a HDR, často ide o jednu a tú istú vec.

 

Ako skonvertujem súbor HDRI na JPEG?

Súbory HDRI môžete skonvertovať na súbory JPEG online nástrojom na konverziu alebo v aplikácii Photoshop, kde si súbor HDRI môžete uložiť ako súbor JPEG (môžete tiež vybrať Save for Web (Uložiť pre web), záleží od používanej verzie softvéru). 

 

Ako skonvertujem 32-bitový obrázok na 8-bitový alebo 16-bitový?

Jednou z nevýhod súborov HDRI je, že zaberajú veľa miesta. Preto sa ťažšie zdieľajú alebo nahrávajú na web. Ak chcete nejaký obrázok uložiť tak, aby zaberal menej miesta, otvorte ho a vyberte Image (Obrázok) > Mode (Režim) > 16 Bits/Channel (16 bitov/kanál) alebo 8 Bits/Channel (8 bitov/kanál). Upravte expozíciu na požadovanú hodnotu a vyberte OK. Obrázok sa skonvertuje a uloží.

 

Ako upravovať súbor HDRI?

Ak chcete upraviť súbor HDRI, otvorte ho v aplikácii Photoshop a môžete začať upravovať. Obrázok môžete dokonca ďalej vylepšovať nástrojmi, ako je ceruzka či pero.

 

Sú súbory HDRI rastrové alebo vektorové?

Súbory HDRI sú rastrové obrázky. Tvoria ich farebné pixely. Zvyčajne zaberajú veľmi veľa miesta, takže sa nepixelujú tak ľahko ako iné formáty rastrových súborov, napríklad JPEG a PNG.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako HDRI

Obrázok súboru JPEG

Súbory JPEG

Menší rastrový formát. Ak chcete súbory HDRI zdieľať alebo nahrávať, môžete ich uložiť ako súbory JPEG.

Obrázok súboru PNG

Súbory PNG

Ak chcete ukázať niečo na webe, súbory PNG vám môžu výrazne uľahčiť prácu.

Obrázok súboru PSD

Súbory PSD

Prečítajte si viac o tomto type rastrových obrázkových súborov používanom výhradne aplikáciou Photoshop, ktorý sa vďaka možnosti používať vrstvy často využíva pri úpravách obrázkov.  

Obrázok súboru TIFF

Súbory TIFF

Spoznajte lepšie tento bežný formát obrázkov určený pre grafiky vo vysokej kvalite a rastrové obrázky.