Súbory PCX

Typ súboru PCX je jeden z prvých formátov obrázkov, no jeho obľúbenosť sa od vydania v roku 1985 znížila. Niektoré softvérové programy stále používajú formát PCX, pretože tento typ súboru je vhodný na faxovanie a skenovanie. Spoznajte výhody a nevýhody typu súboru PCX a zistite, ako vytvoriť obrázok vo formáte PCX.

 Obrázok s pohybujúcim sa textom PCX

Čo sa dozviete

 • Čo je súbor PCX?
 • História súboru PCX
 • Používanie súboru PCX
 • Výhody a nevýhody súborov PCX
 • Otvorenie súboru PCX
 • Vytvorenie a úprava súboru PCX
 • Súbory PCX: najčastejšie otázky

 

 

Čo je súbor PCX?

PCX je skratka prePicture Exchange. Ide o typ rastrového obrázkového súboru, čo znamená, že na zobrazenie obrázka používa farebné pixely. Ďalším hlavným typom formátu obrázkov je vektorový, ktorý vytvára vizuálne zobrazenia pomocou zložitej štruktúry bodov, čiar, grafov a vzorcov.

 

Formát PCX podporuje 24-bitové farebné obrázky, 8-bitové odtiene sivej a 1-bitové čiernobiele, ako aj indexované farebné obrázky. Súbory PCX používajú príponu .PCX. Viacstranové súbory PCX sa často ukladajú s príponou .DCX.

 

Formát PCX používa bezstratovú komprimáciu RLE (run-length encoding), čo znamená, že pri komprimovaní nestráca žiadnu kvalitu ani údaje.

 

 

História súboru PCX

Spoločnosť ZSoft publikovala formát súboru PCX v roku 1985 ako natívny formát súboru pre svoj program PC Paintbrush. Súbor PCX sa stal široko akceptovaným štandardným formátom operačného systému MS-DOS. Bol to tiež jeden z prvých formátov bitmapových obrázkov používaných v systéme Windows, ale upadol do nemilosti po vydaní pokročilejších formátov obrázkových súborov, ako sú JPEG, GIF a PNG.

 

Spočiatku súbory PCX podporovali len maximálne 256 farieb palety. Neskôr sa podpora rozšírila aj na 24-bitové farby. V súčasnosti dokáže formát PCX podporovať až 16 miliónov farieb.

 

Operačné systémy Windows podporujú súbory PCX aj naďalej. Sú kompatibilné aj s programom Adobe Illustrator, Adobe Photoshop a niekoľkými ďalšími aplikáciami.

 

 

Používanie súboru PCX

Aj keď súbory PCX už nie sú bežné, ešte stále sa majú svoju oblasť využitia:

 

Faxovanie

Formát PCX podporuje viacstranové súbory, čím sa stáva užitočným typom súboru pre faxové aplikácie. Tieto typy súboru majú príponu .DCX, ale obsahujú niekoľko spojených súborov PCX.

 

Skenovanie

Bezstratová komprimácia a 24-bitové farby formátu PCX znamenajú, že môžu byť užitočným typom súboru aj na skenovanie. Navyše platí, že ich podporuje niekoľko skenovacích aplikácií.

 

Viac typov rastrových súborov

 

 

Výhody a nevýhody súborov PCX

Pred použitím tohto formátu súborov treba zvážiť mnoho výhod a nevýhod súborov PCX.

 

Výhody súborov PCX

 • Vďaka spracovaniu miliónov farebných možností zostávajú súbory PCX solídnou voľbou na úpravu obrázkov.
 • Súbory PCX majú bezstratovú komprimáciu, takže pri ukladaní, prenose alebo zdieľaní nestratia kvalitu.
 • Súbory PCX sú kompatibilné s viacerými produktmi Adobe vrátane programov Adobe Illustrator a Adobe Photoshop, ako aj so širokou škálou aplikácií na skenovanie a faxovanie.

 

Nevýhody súborov PCX

 • Pre uchovávanie údajov v bezstratovom formáte môžu byť súbory PCX veľké.
 • Súbory PCX zvyčajne nie sú vhodné na používanie na webe.

 • Mnohé aplikácie pre Windows, aplikácie Adobe a aplikácie na faxovanie alebo skenovanie formát PCX nepodporujú. Prenos, uchovávanie, otváranie alebo ukladanie súborov v iných programoch sa vám môže zdať náročné.

 

 

Otvorenie súboru PCX

Súbor PCX otvoríte v programe Adobe Photoshop podľa týchto jednoduchých krokov.

 

 1. Otvorte Adobe Photoshop.
 2. Vyberte File (Súbor) > Open (Otvoriť).
 3. Vyberte obrázok PCX z počítača.
 4. Kliknite na Open (Otvoriť).

 

 

Vytvorenie a úprava súboru PCX

Podľa týchto jednoduchých krokov vytvoríte súbor PCX v programe Adobe Illustrator:

 

 1. Otvorte súbor programu Illustrator a kliknite na Save As (Uložiť ako).
 2. V rozbaľovacej ponuke Format (Formát) vyberte PCX.
 3. Uložte nový súbor PCX do požadovaného umiestnenia.

 

 

Súbory PCX: najčastejšie otázky

Ako môžem skonvertovať súbor PCX do formátu JPEG?

Konverzia súboru PCX na formát JPEG je vhodná, ak ho chcete používať online. Ak to chcete urobiť, otvorte súbor PCX v programe Adobe Photoshop a uložte ho ako JPEG. Niektoré údaje v súbore sa však pri prenose do tohto stratového typu súboru môžu stratiť.

 

Sú súbory PCX rastrové alebo vektorové?

PCX je typ rastrového súboru. To znamená, že ide o formát súboru založený na pixeloch. Vektorové súbory naopak používajú na zobrazenie obrázkov grafy a algoritmy. Vektorové súbory sa dajú škálovať na akúkoľvek veľkosť bez toho, aby sa zobrazovali zrnité alebo pixelované. Vektorové môžete používať na kresby, logá a ilustrácie, rastrové súbory sú zas vhodnejšie na fotografie.

 

Čo je to MS DOS?

MS-DOS bol prvý operačný systém od spoločnosti Microsoft. Postupne ho nahradil systém Windows. PCX bol štandardný formát pre MS-DOS.

 

Čo je to PC Paintbrush?

Spoločnosť ZSoft vyvinula program PC Paintbrush ako konkurenta programu Macintosh MacPaint. Súbory PCX boli známe aj ako súbory ZSoft Paintbrush.

 

Prečo formát JPEG predstihol formát PCX?

Formáty JPEG, GIF a PNG predstihli formát PCX najmä preto, že boli efektívnejšie, prispôsobivejšie a sofistikovanejšie, teda celkovo lepšie pre svet internetu.

 

Sú súbory PCX a DCX rovnaké?

Súbory DCX sú viacstranové súbory PCX s inou hlavičkou. Súbor DCX je v podstate viacstopový súbor PCX, ktorý predstavuje množinu nasledujúcich súborov PCX.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako PCX

Obrázok súboru GIF

Súbory GIF

Prečítajte si viac o formáte GIF, jednom z dômyselnejších typov súborov, ktorý teraz nahrádza formát PCX.

Obrázok súboru JPEG

Súbory JPEG

Spoznajte tieto ľahšie súbory, ktoré dokážu uchovať obraz vysokej kvality aj pri stratovej komprimácii.

Obrázok súboru PNG

Súbory PNG

Zistite, prečo sú súbory PNG skvelé na logá, grafiku a vysokokvalitné fotografie.

Obrázok súboru HEIC

Súbory HEIC

Spoznajte tento súbor Apple, ktorý podporuje vysokokvalitné obrázky v malých veľkostiach súborov.

Nájdite plán, ktorý je pre vás najvhodnejší

Illustrator

Adobe Illustrator – jedna aplikácia

Vytvárajte nádherné vektorové grafiky a ilustrácie.
7 dní zadarmo, potom 23,99 € mesačne.

Indesign

Adobe InDesign – jedna aplikácia

Vytvárajte elegantné rozloženia stránok pre tlačové a digitálne médiá.
7 dní zadarmo, potom 23,99 € mesačne.

Lightroom

Všetky aplikácie

Získajte celú zbierku tvorivých aplikácií a ešte oveľa viac.
7 dní zadarmo, potom 62,47 € mesačne.