#F5F5F5

FOTOGRAFIA

Súbory PCX

Typ súboru PCX je jeden z prvých formátov obrázkov, no jeho obľúbenosť sa od vydania v roku 1985 znížila. Niektoré softvérové programy stále používajú formát PCX, pretože tento typ súboru je vhodný na faxovanie a skenovanie. Spoznajte výhody a nevýhody typu súboru PCX a zistite, ako vytvoriť obrázok vo formáte PCX.

Preskúmať Creative Cloud

PCX marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je súbor PCX?

PCX je skratka pre Picture Exchange. Ide o typ rastrového obrázkového súboru, čo znamená, že na zobrazenie obrázka používa farebné pixely. Ďalším hlavným typom formátu obrázkov je vektorový, ktorý vytvára vizuálne zobrazenia pomocou zložitej štruktúry bodov, čiar, grafov a vzorcov.

Formát PCX podporuje 24-bitové farebné obrázky, 8-bitové odtiene sivej a 1-bitové čiernobiele, ako aj indexované farebné obrázky. Súbory PCX používajú príponu .PCX. Viacstranové súbory PCX sa často ukladajú s príponou .DCX.

Formát PCX používa bezstratovú komprimáciu RLE (run-length encoding), čo znamená, že pri komprimovaní nestráca žiadnu kvalitu ani údaje.

História súboru PCX

Spoločnosť ZSoft publikovala formát súboru PCX v roku 1985 ako natívny formát súboru pre svoj program PC Paintbrush. Súbor PCX sa stal široko akceptovaným štandardným formátom operačného systému MS-DOS. Bol to tiež jeden z prvých formátov bitmapových obrázkov používaných v systéme Windows, ale upadol do nemilosti po vydaní pokročilejších formátov obrázkových súborov, ako sú JPEG, GIF a PNG.

Spočiatku súbory PCX podporovali len maximálne 256 farieb palety. Neskôr sa podpora rozšírila aj na 24-bitové farby. V súčasnosti dokáže formát PCX podporovať až 16 miliónov farieb.

Operačné systémy Windows podporujú súbory PCX aj naďalej. Sú kompatibilné aj s programom Adobe Illustrator, Adobe Photoshop a niekoľkými ďalšími aplikáciami.

Používanie súboru PCX

Aj keď súbory PCX už nie sú bežné, ešte stále sa majú svoju oblasť využitia:

Faxovanie

Formát PCX podporuje viacstranové súbory, čím sa stáva užitočným typom súboru pre faxové aplikácie. Tieto typy súborov majú príponu .DCX, ale obsahujú niekoľko pripojených súborov PCX.

Skenovanie

Bezstratová komprimácia a 24-bitové farby formátu PCX znamenajú, že môžu byť užitočným typom súboru aj na skenovanie. Navyše platí, že ich podporuje niekoľko skenovacích aplikácií.

Preskúmať ďalšie typy rastrových súborov

Výhody a nevýhody súborov PCX

Pred použitím tohto formátu súborov treba zvážiť mnoho výhod a nevýhod súborov PCX.

Výhody súborov PCX

  • Vďaka spracovaniu miliónov farebných možností zostávajú súbory PCX solídnou voľbou na úpravu obrázkov.
  • Súbory PCX majú bezstratovú komprimáciu, takže pri ukladaní, prenose alebo zdieľaní nestratia kvalitu.
  • Súbory PCX sú kompatibilné s viacerými produktmi Adobe vrátane programov Adobe Illustrator a Adobe Photoshop, ako aj so širokou škálou aplikácií na skenovanie a faxovanie.

Nevýhody súborov PCX

  • Keďže súbory PCX uchovávajú údaje v bezstratovom formáte, môžu byť veľké.
  • Súbory PCX zvyčajne nie sú vhodné na používanie na webe.
  • Mnohé aplikácie pre Windows, aplikácie Adobe a aplikácie na faxovanie alebo skenovanie formát PCX nepodporujú. Prenos, uchovávanie, otváranie alebo ukladanie súborov v iných programoch sa vám môže zdať náročné.

Otvorenie súboru PCX

Ak chcete súbor PCX otvoriť v aplikácii Adobe Photoshop alebo Adobe Illustrator, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

  1. Otvorte Adobe Photoshop alebo Adobe Illustrator.
  2. Vyberte File (Súbor) > Open (Otvoriť).
  3. Vyberte obrázok PCX z počítača.
  4. Kliknite na Open (Otvoriť).

Vytvorenie a úprava súboru PCX

Ak chcete vytvoriť súbor PCX v aplikácii Adobe Photoshop, postupujte takto:

1. Otvorte súbor aplikácie Illustrator a kliknite na Save As (Uložiť ako).

2. V rozbaľovacej ponuke Format (Formát) vyberte PCX.

3. Uložte nový súbor PCX do požadovaného umiestnenia.

Súbory PCX: najčastejšie otázky

Ako môžem skonvertovať súbor PCX do formátu JPEG?
Konverzia súboru PCX na formát JPEG je vhodná, ak ho chcete používať online. Ak to chcete urobiť, otvorte súbor PCX v programe Adobe Photoshop a uložte ho ako JPEG. Niektoré údaje v súbore sa však pri prenose do tohto stratového typu súboru môžu stratiť.

Sú súbory PCX rastrové alebo vektorové?

PCX je typ rastrového súboru. To znamená, že ide o formát súboru založený na pixeloch. Vektorové súbory naopak používajú na zobrazenie obrázkov grafy a algoritmy. Vektorové súbory sa dajú škálovať na akúkoľvek veľkosť bez toho, aby sa zobrazovali zrnité alebo pixelované. Vektorové môžete používať na kresby, logá a ilustrácie, rastrové súbory sú zas vhodnejšie na fotografie.

Čo je MS DOS?

MS-DOS bol prvý operačný systém od spoločnosti Microsoft. Postupne ho nahradil systém Windows. PCX bol štandardný formát pre MS-DOS.

Čo je PC Paintbrush?

Spoločnosť ZSoft vyvinula program PC Paintbrush ako konkurenta programu Macintosh MacPaint. Súbory PCX boli známe aj ako súbory ZSoft Paintbrush.
Prečo formát JPEG predstihol formát PCX?
Formáty JPEG, GIF a PNG predstihli formát PCX najmä preto, že boli efektívnejšie, prispôsobivejšie a sofistikovanejšie, teda celkovo lepšie pre svet internetu.

Sú súbory PCX a DCX rovnaké?

Súbory DCX sú viacstranové súbory PCX s inou hlavičkou. Súbor DCX je v podstate viacstopový súbor PCX, ktorý predstavuje množinu nasledujúcich súborov PCX.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade