#F5F5F5

FOTOGRAFIA

Súbory TIFF

TIFF je formát súborov, ktorý je obľúbený u grafických dizajnérov a fotografov pre svoju flexibilitu, vysokú kvalitu a takmer univerzálnu kompatibilitu. Prečítajte si viac o týchto rastrových grafických súboroch a o tom, ako ich môžete použiť v ďalšom projekte.

Preskúmať Creative Cloud

TIFF marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je súbor TIFF?

TIFF, čo je skratka pre Tag Image File Format, je počítačový súbor, ktorý sa používa na ukladanie rastrových grafík a obrazových informácií. Súbory TIFF sú obľúbené u fotografov. Umožňujú pred úpravou prakticky ukladať vysokokvalitné obrázky, ak sa chcete vyhnúť stratovým formátom súborov.

Súbory TIFF:

 • majú príponu .tiff alebo .tif;
 • sú bezstratovou formou komprimácie súborov, čo znamená, že sú väčšie ako väčšina ostatných súborov, ale nestrácajú kvalitu obrazu;
 • fungujú so systémami Windows, Linux a macOS.

Súbory TIFF nie sú práve najmenšie, ale umožňujú používateľovi označovať ďalšie informácie o obrázku a údaje, napríklad ďalšie vrstvy. Sú tiež kompatibilné so softvérom na upravovanie, ako je napríklad Adobe Photoshop.

História súboru TIFF

Súbor TIFF vytvorila v polovici 80. rokov 20. storočia spoločnosť Aldus Corporation na DTP. Súbory TIFF uchovávali vysokokvalitné údaje a dokázali publikovať obsah priamo z počítača. Súbor bol navrhnutý ako univerzálne použiteľný formát pre stolové skenery, hardvér, ktorý predtým zvládal v závislosti od značky a modelu iba obmedzený počet formátov súborov.

Spočiatku boli súbory TIFF obmedzené na tlač publikácií. Na digitálny obsah sa rozšírili až neskôr. Spoločnosť Aldus Corporation neskôr získala spoločnosť Adobe, ktorá je odvtedy zodpovedná za autorské práva na tento formát súboru.

Na čo sa súbory TIFF používajú?

Súbory TIFF sú obľúbené v širokej škále odvetví, ako napríklad dizajn, fotografovanie a DTP. Súbory TIFF sa dajú používať na:

 • Vysokokvalitné fotografie
  Súbory TIFF sú ideálne na uchovávanie množstva pôsobivo detailných obrázkových údajov, pretože používajú prevažne bezstratovú formu komprimácie súborov. Vďaka tomu sú skvelou voľbou pre profesionálnych fotografov a editorov.
 • Skenovanie s vysokým rozlíšením
  Detailná kvalita obrázka uložená vo formáte TIFF znamená, že sú ideálne pre naskenované obrázky a dokumenty vo vysokom rozlíšení. Môžete ich považovať za užitočnú voľbu na ukladanie obrázkov umeleckých diel alebo osobných dokumentov vo vysokom rozlíšení.
 • Kontajnerové súbory
  Súbory TIFF fungujú aj ako kontajnerové súbory, ktoré ukladajú menšie súbory JPEG. Ak chcete poslať viacero fotografií kontaktu e-mailom, do jedného súboru TIFF môžete uložiť niekoľko súborov JPEG s nižším rozlíšením.

Preskúmať ďalšie rastrové súbory

Výhody a nevýhody súborov TIFF

Rovnako ako pri iných formátoch súborov, užitočnosť súborov TIFF závisí od toho, ako sa implementujú. Prečítajte si o niektorých výhodách a nevýhodách súborov TIFF.

Výhody súborov TIFF

 • Prevažne bezstratová komprimácia umožňuje súborom TIFF zachovávať detaily a farebnú hĺbku pôvodného obrázka, čo je ideálne pre vysokokvalitné profesionálne fotografie.
 • Vďaka pôsobivým detailom sú súbory TIFF ideálne na skenovanie vo vysokom rozlíšení, ako je napríklad zálohovanie ručne vyrobených umeleckých diel a osobných dokumentov.
 • Súbory TIFF sú univerzálne a prispôsobiteľné ako formát súboru, takže sa dajú používať s hlavnými operačnými systémami.
 • Súbor môže fungovať ako kontajner pre menšie súbory JPEG a obsahovať viacero obrázkov v jednej hlavnej rastrovej grafike.
 • Súbory TIFF sú dobrou voľbou na ukladanie obrázkov s vysokým rozlíšením pred ich úpravou a vytváraním materiálov.

Nevýhody súborov TIFF

 • Detaily a rozlíšenie spôsobujú, že súbory TIFF sú dosť veľké. Môžu zaberať cenné miesto na disku.
 • Veľkosť sťažuje ich zdieľanie alebo odosielanie kontaktom alebo klientom.
 • Vysoká kvalita ich nerobí dobrou voľbu pre dizajn webových lokalít, pretože detailné obrázky môžu spomaľovať rýchlosť načítavania webovej lokality. Menšie formáty súborov, ako napríklad JPEG, môžu byť pre online obrázky užitočnejšie.

Otvorenie súboru TIFF

Väčšina počítačov dokáže otvárať a spracúvať súbory TIFF. Na úpravy pôvodného obrázka však budete potrebovať editačný softvér, ako napríklad Adobe Photoshop. Ak si chcete súbor TIFF len zobraziť, postupujte nasledovne:

Pre systém macOS:

 1. Na disku alebo v inom umiestnení vyberte súbor TIFF, ktorý chcete otvoriť.
 2. Dvakrát naň kliknite.
 3. Obrázok TIFF by sa mal automaticky otvoriť v aplikácii Apple Náhľad.

Pre systém Windows:

 1. Označte súbor, ktorý chcete otvoriť.
 2. Dvakrát naň kliknite.
 3. Súbor TIFF by sa mal otvoriť v programe Windows Zobrazovač fotografií.

Zmenou predvoleného softvéru v nastaveniach zariadenia môžete súbory nastaviť tak, aby sa otvárali v inom programe, ako napríklad v Apple Fotky.

Vytvorenie a úprava súboru TIFF

Keďže súbory TIFF patria medzi najbežnejšie formáty súborov, relatívne jednoducho sa vytvárajú. Jednoducho postupujte podľa týchto troch krokov:

 • Prejdite na File (Súbor) > Save As (Uložiť ako).
 • V rozbaľovacej ponuke vyberte File Format (Formát súboru).
 • Vyberte TIFF.

Na uloženie vo formáte TIFF v zariadeniach so systémom Windows budete možno musieť obrázky importovať do programu Microsoft Skicár. Integrovanú podporu ukladania súborov vo formáte .tiff majú tiež programy ako Adobe Photoshop.

Keďže TIFF je obrázkový súbor, ukladá fotografické a grafické údaje. Informácie v pôvodnom súbore nemôžete upravovať bez softvéru na úpravu, ako napríklad Adobe Photoshop alebo Illustrator.

Súbory TIFF: najčastejšie otázky

Je formát PNG lepší ako TIFF?

Oba formáty súborov, PNG aj TIFF, majú svoje výhody. Súbory TIFF majú oveľa lepšie rozlíšenie a kvalitu obrazu vďaka bezstratovej forme komprimácie súboru. Výhodou súborov PNG je menšia veľkosť súboru a jednoduchšie spravovanie z hľadiska logistiky.

Podporuje Word obrázky TIFF?

Microsoft Word je kompatibilný s väčšinou bežných typov obrázkových súborov vrátane súborov TIFF.

Dá sa súbor TIFF upravovať v programe Word?

Text v súbore TIFF sa dá upravovať v programe Microsoft Word, hoci len vtedy, ak je samotný súbor TIFF obrázkom naskenovaného dokumentu. Na otvorenie a úpravu textových údajov treba originálny súbor TIFF.

Ako vytlačím všetky strany zo súboru TIFF?

Ak chcete vytlačiť súbor TIFF, skontrolujte, či je vybratá možnosť Tlačiť všetky strany a či pokrýva všetky strany v rozsahu dokumentu.

Sú súbory TIFF menšie ako súbory PDF?

Jednostranové súbory TIFF môžu byť menšie ako súbory PDF, takže sa s nimi môže dať rýchlejšie zaobchádzať a pracovať. Platí to však len vtedy, keď je príslušný súbor TIFF založený na texte, teda napríklad naskenovaný dokument, a nie originálna kópia fotografie.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade