Súbory COLLADA

Formát súborov COLLADA umožňuje používateľom prenos a zdieľanie digitálnych obrázkov vrátane 3D modelov medzi rôznymi grafickými softvérmi. Zistite, ako obrázky COLLADA fungujú, ako môžete daný formát využiť a aké sú jeho výhody a nevýhody.

Collada files marquee image

Čo je súbor COLLADA?

Formát súborov COLLADA rúca bariéry medzi rôznymi grafickými softvérmi. Je kompatibilný s rôznymi aplikáciami, čo grafickým dizajnérom uľahčuje zdieľanie, otváranie a upravovanie súborov. Súbory COLLADA používajú príponu .dae, ktorá je skratkou pre digital asset exchange.

Súbor COLLADA dokáže ukladať rôzne typy obsahu vrátane obrázkov, textúr a 3D modelov. Najväčšou prednosťou tohto formátu je však jeho kompatibilita s viacerými platformami. Súbory COLLADA nie sú obmedzené na jeden program alebo jedného výrobcu. Naopak, ponúkajú štandardný spôsob ukladania 3D dátových zdrojov.

História súboru COLLADA

Pôvodný formát COLLADA vytvorila spoločnosť Sony Computer Entertainment. Po vytvorení pozvala ďalšie spoločnosti, aby podporili jeho vývoj. Cieľom bolo dosiahnuť jednoduchší prenos 3D súborov medzi rôznymi aplikáciami, čo by uľahčilo prácu grafickým dizajnérom a ďalším profesionálom.

V súčasnosti sa delia o autorské práva na formát COLLADA spoločnosť Sony a Khronos Group, neziskové konzorcium vyše 170 softvérových spoločností. Tento typ súboru podporujú aplikácie ako Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max a SketchUp.

Používanie súborov COLLADA

Súbory COLLADA ukladajú 3D obrázky. Používajú sa najmä na:

Vytváranie 3D modelov

Súbory COLLADA (.dae) dokážu naraz obsiahnuť niekoľko 3D modelov a pozadí, napríklad scenériu mesta s rôznymi budovami. Môžete tiež pridávať efekty, textúry a prvky osvetlenia.

Dizajn videohier

Formát súborov COLLADA podporuje fyzikálne simulácie a animácie, vďaka čomu je obľúbený pri dizajne videohier. Tieto súbory dokážu na základe spolupráce s fyzikálnymi enginmi vytvárať detailnú hernú grafiku.

Preskúmať ďalšie typy vektorových súborov

Výhody a nevýhody súborov COLLADA

Pred použitím tohto formátu by ste sa mali oboznámiť s výhodami a nevýhodami súborov COLLADA.

Výhody súborov COLLADA

  • Už od začiatku bol pri vytváraní formátu COLLADA kladený dôraz na kompatibilitu, ktorá by umožňovala používateľom zobrazovať súbory DAE v rôznych aplikáciách.
  • Skupina Khronos Group voľne sprístupnila špecifikácie a schému formátu COLLADA, takže sú v prípade potreby ľahko dostupné.
  • Na rozdiel od niektorých vektorových typov súborov obrázky COLLADA nie sú obmedzené na matematické diagramy a grafy. Tento formát môžete využívať na mnohé rôzne účely od vytvárania 3D krajiny až po dizajnovanie videohier či dokonca pridanie funkcie sledovania pohybu do filmov.

Nevýhody súborov COLLADA

  • Exportovanie súboru COLLADA môže byť pomalé, čo treba zvážiť, ak nemáte dosť času.
  • Formát COLLADA môže zaberať viac úložiska než podobné typy súborov, ako napríklad súbory OBJ.
  • Súbory DAE sú určené na 3D grafiku, čo znamená, že nie sú ideálne na ukladanie vysokokvalitných 2D digitálnych fotografií. Rastrové formáty, ako napríklad JPEG, sú pre fotografie lepšie.

Otvorenie súboru COLLADA

Súbor COLLADA môžete otvoriť v počítači so systémami Windows alebo MacOS. Kliknite pravým tlačidlom na názov daného súboru. Potom kliknite na Vybrať predvolený program, následne Prehľadávať a vyberte aplikáciu na jeho otvorenie.

Súbor COLLADA si môžete zobraziť v aplikáciách Adobe Photoshop, Daz Studio, SketchUp, Blender a iných.

Vytvorenie a úprava súboru COLLADA

Vytvárať 3D vrstvy a exportovať ich vo formáte COLLADA umožňuje Adobe Photoshop. Prečítajte si, ako na to:

  1. Po vytvorení a úprave 3D grafiky v aplikácii Photoshop kliknite na 3D > Export 3D layer (Exportovať vrstvu 3D).
  2. Vyberte formát DAE.
  3. Exportovanie dokončíte kliknutím na OK.

Súbory COLLADA: najčastejšie otázky

Čo je to súbor COLLADA?

Formát súborov COLLADA rúca bariéry medzi rôznymi grafickými softvérmi. Je kompatibilný s rôznymi aplikáciami, vďaka čomu je pre grafických dizajnérov jednoduchšie súbory zdieľať, otvárať a upravovať. Súbory COLLADA používajú príponu .dae, ktorá je skratkou pre digital asset exchange.

Súbor COLLADA dokáže ukladať rôzne typy obsahu vrátane obrázkov, textúr a 3D modelov. Najväčšou prednosťou tohto formátu je však jeho kompatibilita s viacerými platformami. Súbory COLLADA nie sú obmedzené na jeden program alebo jedného výrobcu. Naopak, ponúkajú štandardný spôsob ukladania 3D dátových zdrojov.

Je používanie formátu súboru COLLADA zadarmo?

Áno. Cieľom formátu COLLADA je odstrániť bariéry medzi rôznymi aplikáciami grafického dizajnu. Preto skupina Khronos Group aj naďalej sprístupňuje tento formát súboru dizajnérom zadarmo.

Aké funkcie podporuje súbor COLLADA?

Medzi najdôležitejšie funkcie súboru COLLADA patrí geometria sietí, fyzika, textúry, možnosti animácií a efekty. Okrem toho môžete podľa skupiny Khronos Group využívať napríklad rôzne obaly shaderov (Cg, GLSL, GLES) a klonovanie.

Dá sa formát COLLADA používať na tvorbu filmov?

Filmový priemysel používa formát COLLADA v procese tvorby filmu veľmi často. Využíva sa najmä v nástrojoch na správu dátových zdrojov (napríklad funkcia sledovania pohybu) a predbežnú vizualizáciu. Medzi ďalšie obľúbené využitia tohto formátu patria dizajn videohier a 3D modelovanie.

Čo znamená výraz COLLADA?

Názov COLLADA je skratkou pre collaborative design activity, zatiaľ čo jeho súborová skratka (.DAE) pochádza z anglického výrazu digital asset exchange.

Aký je rozdiel medzi súbormi COLLADA a FBX?

Oba typy súborov ukladajú 3D modely. No zatiaľ čo formát COLLADA bol kompatibilný s viacerými platformami už od začiatku, formát FBX je natívnym formátom softvérových aplikácií Autodesk.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako COLLADA

3DS file image

Súbory 3DS

Preskúmajte ďalší formát prispôsobený 3D grafike.

STEP file image

Súbory STEP

Prečítajte si viac o tomto efektívnom formáte na tvorbu trojrozmerných modelov.

STL file image

Súbory STL

Spoznajte súbory STL, obľúbenú voľbu pri 3D tlači.

DXF file image

Súbory DXF

Objavte formát DXF vytvorený programom Autodesk pre 2D a 3D grafiku.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade