Súbory INDD

Ak na tvorbu a formátovanie stránok používate aplikáciu Adobe InDesign, pravdepodobne svoju prácu ukladáte vo formáte .INDD. Tento typ súboru je proprietárny pre Adobe a obsahuje všetko, čo potrebujete pri tvorbe skvelej brožúry, knihy, časopisu či iného typu dizajnu. Oboznámte sa so súbormi INDD a naučte sa ich vytvárať.

INDD marquee image

Čo je súbor INDD?

INDD je skratka pre InDesign Document. Keď používate aplikáciu InDesign, pracujete so súborom INDD. Zvyčajne ho používajú grafickí dizajnéri, novinári, marketéri a vydavatelia, ktorí pracujú s produktmi Adobe. Formát INDD predstavuje predvolený typ súboru aplikácie InDesign.

Formát INDD obsahuje všetko, čo potrebujete pre návrh strany – od písem a údajov o formátovaní po obsah stránky, vzorkovníky a štýly.

História súboru INDD

Formát INDD priniesla v roku 1999 prvá verzia aplikácie Adobe InDesign. Základom aplikácie InDesign je program Pagemaker, ktorý spoločnosť Adobe nadobudla v roku 1994.

V súčasnosti je InDesign obrovskou súčasťou balíka Adobe Creative Cloud. Súbory INDD sa okrem aplikácie InDesign často spájajú aj s programom Adobe InCopy, profesionálnym nástrojom na písanie a textovým editorom.

Používanie súboru INDD

Typ súboru InDesign Document je navrhnutý na tvorbu rozloženia. Nižšie nájdete niekoľko spôsobov, ako ľudia používajú súbory INDD:

Návrh rozloženia pre tlač a web

Pomocou súborov INDD môžete vytvárať knihy, časopisy, brožúry, letáky a ďalšie tlačené či webové materiály s výrazným dizajnom. Tento formát sa nielen jednoducho zdieľa, ale tiež umožňuje grafickým dizajnérom spolupracovať.

Elektronické publikácie

Súbory INDD sa skvele hodia aj na navrhovanie elektronických publikácií, online bulletinov a prezentácií. Okrem statických polí sa dajú jednoducho pridávať aj videá, animácie a ďalšie grafiky.

Prezentácie

InDesign sa často používa aj na tvorbu snímok prezentácií, do ktorých sa dá pridávať zvuk, video, animácie a text.

InCopy

Používatelia nástroja InCopy často pracujú so súbormi INDD, aby písali priamo na formátovanú stránku. Autori môžu otvárať a upravovať súbory INDD priamo v nástroji InCopy, vďaka čomu môžu kreatívne tímy pre obsah jednoducho spolupracovať.

Ďalšie informácie o vektorových súboroch

Kedy použiť súbor INDD

Formát súboru INDD môže v závislosti od projektu fungovať v niektorých scenároch lepšie ako v iných. Potrebujete poznať:

Výhody súborov INDD

 • Súbory INDD sa skvele hodia na prácu na viacstranových projektoch. Môžete vytvárať šablóny, ktoré vám pomôžu získať jednotný vzhľad stránok, kapitol a publikácií.
 • Súbory INDD môžete používať v nástroji InCopy, vďaka čomu môžete napísať a navrhnúť pútavý tlačený aj online obsah.
 • Môžete jednoducho zdieľať, publikovať a nahrávať dokončené stránky bez konvertovania, zipovania či posielania e-mailom. Písma a rozloženia môžete rýchlo zbaliť a poslať tímu.

Ďalšie postrehy k súborom INDD

 • Súbory INDD sú plne kompatibilné s aplikáciou InDesign a ďalším softvérom Adobe Creative Cloud, akým je napríklad nástroj InCopy.
 • Súbory sú často príliš veľké, aby sa dali poslať e-mailom.
 • Veľké súbory tiež môžu spomaľovať počítač.

Otvorenie súboru INDD

Súbory INDD môžete otvárať a upravovať iba v aplikácii Adobe InDesign a ďalších kompatibilných programoch balíka Creative Cloud. Otvorte InDesign, vyberte File (Súbor) > Open (Otvoriť) a potom vyberte požadovaný dokument.

Vytvorenie a úprava súboru INDD

Ak chcete vytvoriť súbor INDD v aplikácii Adobe InDesign, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

 1. Otvorte InDesign a vyberte File (Súbor) > New (Nový) > Document (Dokument).
 2. Vyberte pre svoju úlohu ten najvhodnejší formát – digitálne publikovanie, tlač alebo web.
 3. Zadajte počet strán projektu.
 4. Vyberte veľkosť strán, stĺpce a okraje.
 5. Kliknite na OK. Po dokončení úprav kliknite na File (Súbor) > Save As (Uložiť ako). Váš projekt sa uloží v predvolenom formáte INDD.

Súbory INDD: najčastejšie otázky

Ako môžem otvoriť súbor INDD bez aplikácie InDesign alebo softvéru Creative Cloud?

Súbory INDD sa dajú otvárať aj niektorými programami tretích strán. Súbor však nebude plne kompatibilný, takže vykonávanie úprav môže byť náročné.

Môžem súbor INDD otvoriť v aplikácii Photoshop?

Photoshop neponúka otváranie súborov INDD. Svoj súbor INDD však môžete exportovať do formátu PDF. Stačí vybrať File (Súbor) > Export (Exportovať) > Save as Type (Uložiť vo formáte) > Adobe PDF (print) (Adobe PDF (tlač)) > Save (Uložiť). Ak chcete pri exporte zachovať kvalitu súboru, vyberte možnosť vysokého rozlíšenia. Následne môžete súbor stiahnuť a otvoriť v aplikácii Photoshop.

Sú súbory INDD rastrové alebo vektorové?

INDD je vektorový súbor. Na rozdiel od rastrových súborov vytvorených z pixelov, vektorové súbory nestrácajú pri zmene veľkosti rozlíšenie, pretože sú vytvorené na základe zložitého vzorca podobného grafu, ktorý sa dá nekonečne rozširovať.

Ako môžem súbory INDD exportovať do aplikácie InCopy?

Ak chcete do aplikácie InCopy exportovať celý projekt vo formáte INDD, a to vrátane písem, formátov a ďalších informácií, postupujte podľa týchto štyroch krokov:

 1. Otvorte InDesign.
 2. Vytvorte kontajnerový súbor s úlohami (.ICMA) a pridajte doň položky ako text a grafiku.
 3. Grafické a textové súbory exportujte samostatne výberom položiek Edit (Upraviť) > InCopy > Export (Exportovať).
 4. Medzi danými dvomi programami sa vytvorí prepojenie, ktoré nájdete na paneloch s úlohami.

Ďalšie informácie nájdete v tejto príručke o exportovaní obsahu z aplikácie InDesign.

Mám používať InDesign alebo Photoshop?

Súbory INDD sa dajú otvárať aj niektorými programami tretích strán. Súbor však nebude plne kompatibilný, takže vykonávanie úprav môže byť náročné.

Ďalšie informácie nájdete v tejto príručke: Adobe vs Illustrator vs InDesign.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako IND

PSD file image

Súbory PSD

Preskúmajte proprietárny typ súboru pre Photoshop.

DWG file image

Súbory DWG

Zistite, ako môžete komplexné 2D a 3D dizajnové možnosti súborov DWG využívať v prípade počítačom podporovaného dizajnu (CAD).

AI file image

Súbory AI

Prečítajte si viac o tomto vektorovom súbore Adobe používanom v aplikácii Illustrator.

SVG file image

Súbory SVG

Prečítajte si viac o tomto škálovateľnom formáte, ktorý sa bežne používa v úlohách vytvárania návrhov.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade