Súbory STL

Ak radi vytvárate 3D modely, so súborom STL ste sa už určite stretli. Tento praktický formát súborov, ktorý sa najčastejšie používa na 3D tlač, dokáže jednoducho ukladať a prenášať komplexné dizajny do softvérov a tlačiarní. Prečítajte si viac o súboroch STL v tejto komplexnej príručke.

STL marquee image

Čo je súbor STL?

Súbory STL predstavujú formát súborov, ktorý sa najčastejšie používa v 3D tlači a v počítačom podporovaných dizajnoch (CAD). Názov STL je skratka pre stereolitografiu, obľúbenú technológiu 3D tlače. Možno ste o tomto formáte počuli aj v spojení s názvami Standard Triangle Language alebo Standard Tessellation Language.

Každý súbor pozostáva zo skupiny prepojených trojuholníkov, ktoré popisujú povrchovú geometriu 3D modelu alebo objektu. Čím je dizajn komplexnejší, tým viac sa v ňom nachádza trojuholníkov, čo umožňuje vyššie rozlíšenie.

Obrázok STL odhalíte vďaka jeho prípone súboru .stl a chýbajúcej farbe a textúram.

História súboru STL

Formát STL vytvorila v roku 1987 spoločnosť 3D Systems ako súčasť svojej stereolitografickej tlačiarenskej technológie určenej pre 3D tlačiarne. Daný proces počítačom ovládaným laserovým lúčom a vopred naprogramovaným softvérom CAD vytváral 3D modely na rýchle prototypovanie.

Formát súborov STL sa od svojho vzniku veľmi nezmenil a v súčasnosti sa považuje za štandard v 3D tlači. Dodnes používa na vytvárane geometrického povrchu objektu trojuholníkovú teseláciu. O každom trojuholníku ukladá podrobnosti, ako napríklad súradnice jednotlivých vrcholov.

Na čo sa používajú súbory STL?

Súbory STL sú známe pre svoju schopnosť prenášať geometrický charakter 3D dizajnu a vdychovať život počítačom podporovaným dizajnom (CAD). Súbory STL môžete používať napríklad na tieto účely:

3D tlač

3D tlač predstavuje druh aditívnej výroby (AM), flexibilný prístup k priemyselnej produkcii. Váš 3D dizajn sa pomocou súborov STL a softvéru CAD tlačí vo vrstvách, čím sa vytvárajú ľahšie a odolnejšie súčasti.

Rapídne prototypovanie

Súbory STL boli pôvodne navrhnuté na urýchlenie vytvárania zmenšených modelov na rapídne prototypovanie. To znamená, že súbor STL sa používa na vytvorenie návrhu produktu alebo jeho časti. Ten sa následne vytlačí, aby bolo možné produkt otestovať v rôznych situáciách ešte pred dokončením finálneho dizajnu.

Preskúmať ďalšie vektorové súbory

Výhody a nevýhody súborov STL

S používaním formátu súborov STL sa spája množstvo výhod. Pre určité nedostatky však nemusí vždy vyhovovať vašim potrebám. Čítajte ďalej a oboznámte sa s výhodami a nevýhodami súborov STL.

Výhody súborov STL

 • Takmer všetky 3D tlačiarne používajú a podporujú formát súborov STL. Keďže ide o rozšírený formát, skvele sa hodí na tvorbu návrhov a tlač 3D modelov alebo objektov.
 • Súbory STL môžete používať na vytváranie rôznych objektov od lámp a kvetináčov po príslušenstvo pre drony a statívy pre fotoaparáty. Tento formát zvyčajne dokáže vytvoriť presný model každého objektu, ktorý sa rozhodnete vytvoriť.
 • Keďže súborom STL chýba farba a textúry, zvyknú byť menšie. Vďaka tomu sa dajú spracovať rýchlejšie ako ostatné formáty. Formát STL sa preto najviac hodí na tlač objektu pozostávajúceho z jednej farby a materiálu.

Nevýhody súborov STL

 • Hoci sa súbory STL skvele hodia na tlač komplexných tvarov, v ostatných oblastiach majú relatívne obmedzené možnosti – vrátane farieb a textúr. Preto sa tieto súbory používajú najmä na vytváranie prototypov a nie finálneho produktu.
 • Ďalšou nevýhodou súborov STL je, že nedokážu uchovávať metaúdaje. Medzi metaúdaje patria podrobnosti ako autorstvo, autorské práva a poloha. Tieto údaje sú pri publikovaní nevyhnutné.

Otvorenie súboru STL

Súbor STL sa dá otvoriť rôznymi spôsobmi v závislosti od operačného systému, ktorý používate.

 • V prípade zariadení Mac môžete súbor STL zobraziť vo webovom prehliadači vo viacerých online nástrojoch. Môžete si tiež stiahnuť aplikáciu na zobrazovanie súborov STL, vďaka čomu si môžete zobrazovať ukážky svojich dizajnov vo viacerých zariadeniach.
 • V systéme Windows si najskôr nainštalujte aplikáciu 3D Zobrazovač. Potom môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na požadovaný súbor a vybrať Otvoriť v programe a 3D Zobrazovač. Následne by sa mal zobraziť obrázok vášho 3D modelu.

Vytvorenie a úprava súboru STL

Súbor STL pre 3D model vytvoríte aplikáciou Adobe Photoshop pomocou tohto podrobného postupu:

 1. Otvorte nový dokument a vytvorte dizajn nástrojom Layers (Vrstvy).
 2. Kliknite na kartu Window (Okno) v hornej ponuke a potom vyberte Workspace (Pracovný priestor) a 3D.
 3. V paneli Layer (Vrstva) vyberte svoj dizajn a na karte 3D vyberte 3D extrusion (3D vytláčanie).
 4. Teraz môžete prispôsobiť mierku a hĺbku svojho modelu.
 5. Ak chcete súbor exportovať na tlač, vyberte 3D Print Settings (Nastavenia 3D tlače) a kliknite na tlačidlo Scene (Scéna), čím si zobrazíte celý dizajn.
 6. V rozbaľovacom zozname Print To (Tlačiť do) vyberte Local (Miestne) a v rozbaľovacom zozname Printer (Tlačiareň) vyberte súbor STL.
 7. Nakoniec kliknite na Export (Exportovať), čím súbor uložíte do počítača.

Súbory STL: najčastejšie otázky

Čo je súbor STL?

Súbor STL používa na popisovanie povrchovej geometrie 3D dizajnu skupinu prepojených trojuholníkov (známu pod názvom teselácia). Následne môžete pomocou tohto súboru vytlačiť prototyp svojho modelu v štandardnej 3D tlačiarni.

Ako môžem vytvoriť súbory STL určené na 3D tlač?

Či už si chcete vytlačiť zábavný 3D model alebo praktický prototyp, musíte vytvoriť súbor STL, do ktorého dizajn uložíte. Najskôr navrhnite model v softvérovom programe CAD, uložte ho a dokončený dizajn exportujte do počítača ako súbor STL.

Ktoré programy dokážu otvárať súbory STL?

Súbory STL môžete otvárať v rôznych softvéroch podporujúcich CAD vrátane aplikácie Adobe Photoshop. Tam môžete svoje 3D dizajny upraviť a pripraviť na odoslanie do tlačiarne.

Používajú všetky 3D tlačiarne súbory STL?

Hoci súbory STL predstavujú v 3D tlači najbežnejší formát súborov, nejde o jedinú možnosť. Medzi ďalšie také súbory patria OBJ, VRML a PLY. Porovnajte si jednotlivé formáty, aby ste vybrali taký typ súboru, ktorý najlepšie splní vaše požiadavky.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako STL

DWF file image

Súbory DWF

Prečítajte si viac o súboroch Design Web Format, ktoré sa používajú na tvorbu 2D a 3D nákresov.

SKP file image

Súbory SKP

Oboznámte sa s proprietárnym formátom programu SketchUp na tvorbu 3D dizajnov.

STEP file image

Súbory STEP

Tento formát súborov sa skvele hodí na navrhovanie 3D objektov softvérom CAD.

IGES file image

Súbory IGES

Prečítajte si viac o tomto obľúbenom formáte súborov, ktorý je vo vzťahu k dodávateľom neutrálny a ktorý dokáže uskutočňovať bezproblémové digitálne výmeny cez softvér CAD.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade