KREATÍVNA GENERATÍVNA UMELÁ INTELIGENCIA

Generatívna umelá inteligencia a iné typy umelej inteligencie

Spoznajte rôzne typy umelej inteligencie (AI), ako sú na tom v porovnaní s generatívnou umelou inteligenciou a ako Adobe používa generatívnu AI v aplikáciách Adobe Creative Cloud.

Umelá inteligencia nás máta už od nepamäti

Ľudia si po stáročia predstavovali umelú inteligenciu v rámci mytológie či fikcie. Od Tala, obrovského bronzového samočinného robota, ktorý chránil Krétu v gréckej mytológii, až po počítač HAL riadiaci vesmírnu stanicu vo filme 2001: Vesmírna odysea – naša predstavivosť bola vždy uchvátená myšlienkou inteligentných strojov vytvorených človekom.

 

Teraz je nová umelá inteligencia súčasťou každodenného života. Analyzuje údaje, vytvára predikcie a zvyšuje produktivitu. Najnovšie nám generatívna umelá inteligencia pomáha tvoriť umenie.

Čo je umelá inteligencia?

Umelá inteligencia je simulácia ľudskej inteligencie strojom. Napriek dávnej mytológii a stáročiam snahy vytvoriť stroje, ktoré by sa správali ako ľudia, sa prvý skutočný príklad strojového učenia objavil v roku 1951. Vtedy sa šachový program na univerzite v Manchestri naučil hrať dámu tak dobre, aby porazil ľudských hráčov. Išlo o prvú formu hernej umelej inteligencie.

 

Dnes je umelá inteligencia všade, najmä v telefónoch a mobilných aplikáciách, kde vykonáva bežné úlohy, ako je rozpoznávanie tváre či reči, filtrovanie spamu, oprava gramatiky alebo jazykový preklad.

Tri typy umelej inteligencie

Neexistuje jeden typ umelej inteligencie, ktorý by dokázal všetko. Rovnako ako používame rôzne počítačové programy na prácu so slovami, účtovníctvo či digitálne kompozície, existujú aj rôzne typy AI, ktoré sa rozličným spôsobom snažia dosiahnuť rozličné ciele. Typy umelej inteligencie, s ktorými sa môžete stretnúť každý deň, spadajú do troch základných kategórií.

Úzka umelá inteligencia

Tento typ AI vykonáva konkrétne úlohy, ktoré predstavujú hranicu jeho učenia sa. Patrí sem napríklad rozpoznávanie obrázkov, procesory prirodzeného jazyka či generátory obrázkov. Úzka umelá inteligencia sa ukrýva aj v Siri, Asistentovi Google alebo Alexe. Chápe hlasové príkazy a odpovedá na ne, ale nedokáže napríklad určiť lekársku diagnózu.

Reaktívna umelá inteligencia

Ako vyplýva z názvu, stroje s touto AI dokážu reagovať na rôzne podnety, napríklad na pohyb šachovej figúrky na virtuálnej šachovnici. Nevytvárajú si spomienky, ktoré by mohli v budúcnosti obnoviť ako AI s obmedzenou pamäťou, ale sú užitočnou súčasťou digitálneho života. Medzi reaktívne stroje patria spamové filtre a odporúčacie systémy, ktoré zaznamenávajú vaše správanie a navrhujú, čo by ste si mali pozrieť alebo čo by ste si mohli kúpiť.

Umelá inteligencia s obmedzenou pamäťou

Ďalšou úrovňou vo vývoji AI je po reaktívnom type umelá inteligencia s obmedzenou pamäťou. Tá si ukladá vedomosti, učí sa z nich a na základe týchto poznatkov vykonáva úlohy. Tento typ umelej inteligencie je užitočný pri vytváraní predpokladov, takže sa používa na predpoveď budúcich trendov vo všetkých oblastiach od financií až po počasie. V dnešnej dobe je tento typ AI najpoužívanejší a nájdeme ho napríklad v četbotoch či autonómnych autách.

Budova pokrytá rastlinami

Kde patrí generatívna umelá inteligencia

Generatívna AI patrí do podskupiny úzkej umelej inteligencie, ale ponúka široké spektrum možností pre tvorcov akéhokoľvek obsahu. Je vytrénovaná na nespočetnom množstve množín údajov, v ktorých hľadá vzorce, a následne zo svojich poznatkov vyvodzuje závery. Na základe textového opisu a pomocou tohto strojového učenia dokáže vytvárať nové vzorce, a teda nové diela.

 

Generatívna umelá inteligencia je taká očarujúca aj vďaka tomu, že sa veľmi jednoducho používa. Stačí do poľa napísať jednoduchý príkaz a takmer okamžite dostanete výsledky. Okrem toho existuje veľa spôsobov, ako môže generatívna umelá inteligencia pomôcť s veľkými aj malými úlohami.

 

Weboví vývojári ju používajú pri oprave chýb v počítačových kódoch. V spoločnostiach ju nájdete v četbotoch zákazníckych služieb. Vedcom pomáha pri diagnostike i výskume. Pre učiteľov, spisovateľov, umelcov a hudobníkov je užitočná pri brainstormingu a rýchlom skúšaní nových nápadov.

Typy generatívnej umelej inteligencie

Podobne ako iné podskupiny AI, ktoré sú vytvorené na špecifické účely, aj generatívna AI zahŕňa rôzne typy modelov vytvárajúcich rôzne typy obsahu.

Generovanie textu

O generovaní textu sa v súvislosti s umelou inteligenciou hovorí asi najviac. Četboty s umelou inteligenciou sa stali populárnymi a pravidelne sa objavujú v správach. Ľudia tieto generátory používajú v podstate na všetko od korektúr cez písanie prieskumov až po vytváranie kódu.

Generovanie obrázkov

Generátory umelej inteligencie ako Adobe Firefly dokážu premeniť textový príkaz na obrázok. Majú široké spektrum využitia pre umelcov, tvorcov obsahu aj marketérov. Sú vytrénované na stovkách miliónov obrázkov a popisov, umožňujú komukoľvek opísať, čo chce, a rýchlo vygenerovať nový obrázok na základe tohto textového opisu.

 

Umelci a dizajnéri môžu túto technológiu využívať na brainstorming nových nápadov. Zároveň môžu vyskúšať nové spôsoby, ako si predstaviť svoju prácu bez toho, aby museli venovať hodiny každej iterácii. Marketéri a nezávislí tvorcovia obsahu dokážu rýchlo vytvárať krásne obrázky, aj keď nie sú skúsenými umelcami.

Generovanie zvuku

Tak ako sú generátory obrázkov vytrénované na obrovskej množine obrázkov, generátory hudby umelou inteligenciou sú vytrénované na hudbe a metaúdajoch. Dokážu identifikovať vzorce v hudobných žánroch a prácu konkrétnych umelcov, na základe čoho vytvárajú novú hudbu.

Generovanie videí

Táto forma generatívnej umelej inteligencie kombinuje generovanie videí, zvuku a obrázkov. Keďže sú vytrénované na mnohých údajoch vrátane zvukov, videí a textov, tieto modely šetria producentom videí čas pri úpravách, pridávaní popisov, zmenách veľkosti pre rôzne výstupy či dokonca pri generovaní nového videoobsahu na základe textových príkazov.

Kengura počas zoskoku padákom

Príkaz v Prevode textu na obrázok: Ultra HD, kengura počas zoskoku padákom

Adobe a budúcnosť generatívnej umelej inteligencie

Momentálne môžete Adobe Firefly používať ako generátor obrázkov umelou inteligenciou a premieňať ním text na obrázky, vytvárať textové efekty, pridávať do vlastných obrázkov prvky alebo ich z nich odstraňovať či vytvárať nové farebné varianty vo vektorových dielach. Firefly je však aj súčasťou aplikácií Adobe Creative Cloud, ako sú Photoshop a Illustrator. Umožňuje tvorcom rýchlo transformovať obrázky a následne ich upravovať už dobre známymi presnými nástrojmi, aby vygenerovaný obsah zapadol do ich vlastného.

 

Čoskoro možno budete schopní textovými príkazmi generovať prispôsobené vektory, štetce či textúry, niekoľkými slovami meniť počasie vo videách alebo aj premieňať 3D dizajny na fotorealistické obrázky. Vďaka existujúcim a budúcim funkciám budú môcť tvorcovia na všetkých úrovniach schopností rozvinúť svoju prirodzenú kreativitu a vdýchnuť život akejkoľvek predstave.

Zdieľať tento článok

Predstavujeme Adobe Firefly

Výkon generatívnej umelej inteligencie prichádza do vašich obľúbených produktov Adobe.

Môže sa vám tiež páčiť

Najlepšie príkazy pre umenie AI
Nástroj na úpravu fotografií pomocou AI
Generátor malieb pomocou AI
Generatívna umelá inteligencia mení spôsob kreatívnej práce