Photoshop

Photoshop

desktop
web
Photoshop Lightroom

Photoshop Lightroom

desktop
mobile
web
Adobe Express

Photoshop Express

mobile
ZÁKLADNÉ ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ
Orezávanie, otáčanie a vyrovnávanie
Úprava svetla a farieb
Používanie prednastavení a filtrov
Odstránenie neželaných objektov
POKROČILÁ ÚPRAVA A ORGANIZÁCIA FOTOGRAFIÍ
Úprava nespracovaných obrázkov
Odstránenie neželaných objektov s presnosťou na úrovni pixelov
Ukladanie a organizovanie fotografií
Používanie prednastavení a úprav na viacerých fotografiách naraz
Používanie úprav na určité časti obrázka
 
 
 
 
 
KREATÍVNY DIZAJN
Vystrihovanie objektov a výbery
Kombinovanie a prelínanie obrázkov vo vrstvách
Kreslenie a maľovanie
Prispôsobovanie šablón a používanie nálepiek, pozadí, orámovaní a textu
Úprava videí
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSFORMÁCIE JEDNÝM DOTYKOM
Transformovanie obrázkov neutrálnymi filtrami
Nahradenie oblohy
Transformovanie fotografií pri snímaní
Vytváranie okamžitých koláží
Používanie predpripravených kreatívnych efektov alebo prekrytí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMUNITA
Učenie sa a zdieľanie s komunitou v aplikácii
 
 ●
 ●
Photoshop

Photoshop

desktop
web
Photoshop Lightroom

Photoshop Lightroom

desktop
mobile
web
Adobe Express

Photoshop Express

mobile
ZÁKLADNÉ ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ
Orezávanie, otáčanie a vyrovnávanie
Úprava svetla a farieb
Používanie prednastavení a filtrov
Odstránenie neželaných objektov

POKROČILÁ ÚPRAVA A ORGANIZÁCIA FOTOGRAFIÍ

Úprava nespracovaných obrázkov

Odstránenie neželaných objektov s presnosťou na úrovni pixelov
Ukladanie a organizovanie fotografií
Používanie prednastavení a úprav na viacerých fotografiách naraz
Používanie úprav na určité časti obrázka

 

 

 

 

 

KREATÍVNY DIZAJN
Vystrihovanie objektov a výbery
Kombinovanie a prelínanie obrázkov vo vrstvách
Kreslenie a maľovanie
Prispôsobovanie šablón a používanie nálepiek, pozadí, orámovaní a textu
Úprava videí

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMÁCIE JEDNÝM DOTYKOM
Transformovanie obrázkov neutrálnymi filtrami
Nahradenie oblohy
Transformovanie fotografií pri snímaní
Vytváranie okamžitých koláží
Používanie predpripravených kreatívnych efektov alebo prekrytí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMUNITA
Učenie sa a zdieľanie s komunitou v aplikácii